Rapporten energiebesparing in de industrie

1 2 > »
Aanvulling op Validatie CO2-reductiepotentieel project 6.25. - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Aanvulling op Validatie CO2-reductiepotentieel project 6.25.

Handhaafbaar gedeelte kosteneffectief CO2-reductiepotentieel in de Nederlandse... lees verder »

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Van de 282 bedrijven binnen de Nederlandse industrie die deelnemen aan het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) behoort 8% bij de meest duurzame... lees verder »

Update 2021 EiiF studie. The insulation contribution to decarbonise industry - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Update 2021 EiiF studie. The insulation contribution to decarbonise industry

Op 1 maart 2021 heeft EiiF haar 2e studie gepubliceerd over het besparingspotentieel met industriële isolatie. Het onderzoek is gebaseerd op 2500... lees verder »

EiiF White Paper 2020 - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

EiiF White Paper 2020

EiiF heeft in oktober 2020 een vervolg gepubliceerd op de Ecofys studie. Dit vervolg gaat in op de energiebesparingen die nog mogelijk zijn bij de... lees verder »

Factsheet energiebesparing in de industrie in Nederland - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Factsheet energiebesparing in de industrie in Nederland

Door EiiF zijn eind 2020 factsheets opgesteld per EU-lidstaat waarop is te zien welke energiebesparingsen eenvoudig zijn te behalen in de industrie.... lees verder »

Handboek energiebesparing voor verwarmde tankopslag - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Handboek energiebesparing voor verwarmde tankopslag

Opgesteld door PostFossil in opdracht van DCMR. Een verwarmde tank zonder dakisolatie gebruikt evenveel energie als de verwarming van driehonderd... lees verder »

Rapport 6-25 Royal Haskoning en PDC - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Rapport 6-25 Royal Haskoning en PDC

Hieruit blijkt dat een grote reductie van CO2 uitstoot in 2025 relatief eenvoudig is te realiseren, d.w.z. zonder een additionele infrastructuur (bv... lees verder »

Onderzoek naar 180 TIP CHECK inspecties - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Onderzoek naar 180 TIP CHECK inspecties

De bevindingen van dit rapport bevestigen de effectiviteit van het TIPCHECK programma en versterken het belang ervan voor de EU-beleidsmakers,... lees verder »

Energy and CO2 savings potential of industrial insulation in the Netherlands - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Energy and CO2 savings potential of industrial insulation in the Netherlands

The energy savings potential of industrial insulation is large and exists across all regions, sectors, equipment and operating temperatures. The... lees verder »

Periodieke thermografische inspectie van isolatie - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Periodieke thermografische inspectie van isolatie

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Energie-efficiënte maatregelen bij vergunningplichtige bedrijven. Factsheet Periodieke... lees verder »

1 2 > »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.