Veiligheid en gezondheid

ArboTechniek

ArboTechniek - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

ArboTechniek ondersteunt werkgevers en werknemers in de technische installatie- en isolatiebranche op het gebied van veiligheid en gezondheid. Op de website zijn onder andere de verschillende Arbocatalogi, factsheets en de branche-RI&E te vinden. Ook kunnen vakmensen uit de techniek er terecht voor informatie over regionale leernetwerken, praktijkdagen Veilig en Gezond Werken en offerte-clausules.

VIB is afgevaardigd in de regiegroep van ArboTechniek. Deze groep komt meerdere keren bijeen om het lopende programma van ArboTechniek te volgen en nieuwe ontwikkelingen te initiëren.

Meer over Arbotechniek hier: link

Handleiding RI&E

Handleiding RI&E - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

In de installatie- en isolatietechniek is veilig en gezond werken de basis voor het leveren van goed werk. Daarom is het belangrijk dat je de laatste voorschriften op het gebied van gezond en veilig werken kent én interpreteert. Zij stellen de werkgever in staat om de RI&E in het bedrijf en op locatie helemaal up to date te houden, en zo nóg veiliger en gezonder te werken. Maak dus gebruik van de nieuwste bedrijfs- en project-RI&E.

Meer informatie voor de isolatiebedrijven die vallen onder de CAO van het isolatiebedrijf is op te vragen via het VIB secretariaat.

Download PDF informatieDownload PDF informatie: handleiding-gebruik-branche-rie-vib.pdf

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.