Isolatie binnen de utiliteitsomgeving

Vernieuwde ISSO-publicatie 64 gaat kwaliteit van isolatie verbeteren
(Deze Youtube video's zijn ook goed als podcast te beluisteren)

ISSO-publicatie 64 `Kwaliteitseisen lsoleren` is herzien. De publicatie bevat onder meer een checklist waarin adviesbureaus en installatiebedrijven direct de voorwaarden voor goede isolatie kunnen zien. Met deze aanpassingen sluit ISSO-publicatie 64 aan op de Wet Kwaliteitsborging Bouwen. De normstellende isolatierichtlijn in de vernieuwde ISSO-publicatie 64 helpt de kwaliteit van isolatie verbeteren en energieverlies en uitwendige corrosie voorkomen.

Twee deelnemers van de contactgroep ISSO-64, Ben Voorneveld en Martin van den Bos, bespreken met VIB-voorzitter Hans Koole de nieuwe uitgave van deze isolatierichtlijn.

De rol van de energieadviseur in een korte schets van de isolatiesector en uitleg over de positie van de energieadviseur in de keten. Dit is de introductie die voorafgaat aan de inhoudelijke toelichting over de ISSO 64 publicatie in de volgende video/podcast.

Uitleg over de publicatie ISSO 64. Alle onderdelen uit het boek worden puntsgewijze besproken. Met wat voorbeelden van energiebesparing daarnaast.

Herziene richtlijn voor isolatie in de utiliteitsomgeving

Gebouwen moeten door de invoering van de BENG en BREEAM-eisen en de doelstelling energieneutraal te bouwen zeer energiezuinig ontworpen worden. Een en ander is vastgelegd in de Europese Energy Performance of Buildings Directive. met de eisen die zijn gesteld aan gebouwen. Iedereen die actief is op het terrein van de gebouwde omgeving moet voldoen aan de Nederlandse eisen die voortkomen uit de EPBD. (klik op het plaatje voor de infographic). De richtlijn bevat eisen en bepalingen om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, waardoor het energiegebruik daalt. De eisen en bepalingen die relevant zijn voor de Nederlandse situatie zijn opgenomen in het Bouwbesluit en de Regeling Bouwbesluit. Ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt meer informatie over de EPBD.

Goed isoleren is onder andere hierom enorm belangrijk. Maar om de kwaliteit van isolatie optimaal te krijgen, moet het werk van installatie en isolatiebedrijf beter op elkaar aansluiten. Bij ontwerp en bouw van een installatie moet de installateur weten wat hij goed moet doen om de volgende partij in de keten, het isolatiebedrijf, zijn werk goed te kunnen loten doen. Alleen als de gemeenschappelijke functie bij beide partijen goed tussen de oren zit, krijg je de uiteindelijke uitvoeringskwaliteit naar een gewenst hager niveau. Voor het beste eindresultaat moeten mensen bovendien elkaars werk kunnen beoordelen. ISSO-publicatie 64 laat je zien hoe dat is uit te voeren.

Praktijkgerichte tips
De herziene versie van ISSO-publicatie 64 bevat een checklist die alle betrokken partijen kan helpen richting beter isoleren. Zo staat er in dit stappenplan onder andere wat je als installateur met de leidingen moet doen, zodat deze daarna goed kunnen worden geïsoleerd. Ook staan er praktijkgerichte tips in om uitwendige corrosie van leidingen te voorkomen. `In de nieuwe ISSO-publicatie 64 behandelen we onder andere het isoleren van verwarmings- en gekoeld waterleidingen, sanitaire installaties en luchtkanalen.`

Montagevoorbeelden
De publicatie geeft isolatieadvies voor elke fase van het installatieproces. In de uitgave staan voorbeelden van hoe je de isolatie aanbrengt en welke-materialen je daarvoor kunt gebruiken. In de bijlagen zijn specificaties te vinden van isolatiematerialen en ook montagevoorbeelden. De nieuwe uitgave behandelt de isolatieklassen uit de Europese norm NEN-EN 12828.
De vernieuwde ISSO-publicatie 64 is te vinden in ISSO Open.

Download PDF informatieDownload PDF informatie: infographic-epbdiii-eisen1.pdf

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.