De Vereniging VIB

Sterk door collectiviteit

Sterk door collectiviteit - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

De Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf VIB behartigt de belangen van de isolatiebranche. De ondernemersvereniging bestaat uit leden (isolatiebedrijven) en buitengewone leden (leveranciers en producenten van isolatiematerialen). VIB is opgericht in 1931. De sector had begin twintigste eeuw een sterke groei doorgemaakt, mede onder invloed van een sterke industriële ontwikkeling. Doelstelling was van meet af aan zowel collectieve belangenbehartiging als verdere professionalisatie van de bedrijfstak en kwaliteitsbevordering. Sindsdien heeft de VIB zich ontwikkeld tot een actieve, sterke, onafhankelijke branchevereniging voor en door de leden.

VIB maakt gebruik van de bedrijfsjuridische dienstverlening voor ondernemers en secretariaatsondersteuning vanuit Koninklijke Metaalunie. Met 15.000 leden is Metaalunie de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de metaal. Metaalunie richt zich op bedrijven in de Metaal en Techniek van eenmanszaken tot bedrijven met meer dan 100 werknemers. Koninklijke Metaalunie staat garant voor een brede expertise, kennis van de branche en biedt een concrete, resultaatgerichte aanpak.

Voor VIB-leden biedt het lidmaatschap via Metaalunie tevens toegang tot aantrekkelijke kortingen en billijke voorwaarden bij het aankopen van producten en diensten van gerenommeerde aanbieders. Voor de ondernemer betekent dit een stuk gemak en is de contributie zelfs gedeeltelijk of geheel terugverdienen.

Vragen vragen over een ledenvoordeel? Neem contact op via het webformulier of 030 630 04 04.

Arbeidsvoorwaarden voor het Isolatiebedrijf

VIB heeft een eigen CAO en een Opleidings- & Ontwikkelingsfonds voor de isolatiesector. Om een CAO af te kunnen sluiten moet het aantal werknemers dat werkzaam is bij de isolatiebedrijven die lid zijn van VIB, 60% of meer zijn van het totaal binnen de isolatiesector. VIB vertegenwoordigt op het gebied van arbeidsvoorwaarden en ondernemersbelangen meer dan 250 isolatiebedrijven in het midden- en kleinbedrijf (leden en niet-leden). Voor de leden biedt de VIB uitgebreide individuele belangenbehartiging aan, zoals een bedrijfsjuridische helpdesk. Het dienstenpakket, mede mogelijk dankzij de samenwerking met Koninklijke Metaalunie, geeft de leden optimale ruimte voor hún kernactiviteiten: professioneel en goed toegerust klaarstaan voor veeleisende opdrachtgevers.

VIB brancheorganisatie

De bundeling van ondernemers en toeleveranciers binnen één brancheorganisatie bevordert kennisontwikkeling en –uitwisseling en vergemakkelijkt de collectieve belangenbehartiging op nationaal en internationaal niveau. De leden (isolatiebedrijven) vertegenwoordigen circa 90% van de markt, de buitengewone leden (producenten en toeleveranciers) verzorgen gezamenlijk vrijwel de gehele Nederlandse markt.

In overeenstemming met de kernactiviteiten schenkt de VIB veel aandacht aan de maatschappelijke aspecten van goede isolatiesystemen. Belangrijke elementen zijn energiebesparing, reductie van de uitstoot van broeikasgassen, veiligheid en welzijn. Duurzaamheid is een kernwaarde in de beleidsvorming. VIB stimuleert daarom de ontwikkeling van het vaktechnisch niveau binnen de aangesloten bedrijven. Mede door haar betrokkenheid bij standaardisatie van technische isolatiesystemen via de Stichtingen CINI en ISSO. VIB is medeoprichter van het kennis- en adviesinstituut NCTI en heeft zitting in het bestuur van het Opleidings- & Ontwikkelingsfonds voor de isolatiesector Stichting OOI. VIB-leden profiteren direct van het werk dat de VIB verzet. Als belangenbehartiger zet de VIB bovendien actuele issues op de maatschappelijke en politieke agenda. Internationaal is VIB actief vanuit de Eurpean Federation of Associations of Insulation Contractors FESI.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.