Isolatierichtlijnen en -standaarden

Isolatierichtlijnen en -standaarden - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Isolatie richtlijnen en standaarden vormen de basis voor het beoordelen van de kwaliteit van de aan te brengen isolatie. Als toepassingsrichtlijn bieden de uitgebrachte publicaties zowel aan de opdrachtgever als aan de opdrachtnemer een duidelijk kader voor de beoordelingen van het pakket van eisen.

Om inhoudelijk kennis te blijven ontwikkelen onderhoudt VIB contact met diverse kennisinstellingen, waaronder ISSO. Hun kennis komt overal in de buitenwereld terecht. Opleidingsinstituten leiden er professionals mee op, bedrijven passen kennis uit onder andere publicatie ISSO 64 toe in projecten of gebruiken ISSO 64 om hun kennis of producten te ontwikkelen. Dat draagt ISSO graag uit met aan VIB verstrekte label ISSO Professional.

UPDATE ISSO64 KWALITEITSEISEN ISOLEREN VOOR DE UTILITEITSBOUW

UPDATE ISSO64 KWALITEITSEISEN ISOLEREN VOOR DE UTILITEITSBOUW - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Update ISSO64 Kwaliteitseisen isoleren voor de Utiliteitsbouw. Op de ISSO 64 is een update geschreven waarbij de handleiding wordt vereenvoudigd. ISSO 64 is een additioneel element binnen de bestaande isolatierichtlijnen. De CINI richtlijn is al vele jaren bekend, maar heeft een sterk industrieel karakter. ISSO 64 sluit beter aan bij de utiliteitstoepassingen.
De update is nu gratis beschikbaar voor onze leden. Bestel via info@isoleren.nl.

ISSO 64

ISSO 64 - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

De ISSO-publicatie 64 ‘Kwaliteitseisen isoleren voor de Utiliteitsbouw’ is bedoeld als referentie voor materiaalkeuze en montage van leidingisolatie ten behoeve van opdrachtgevers, ontwerpers, adviseurs, installateurs, isoleerders en opleiders in het technisch beroepsonderwijs.
Het geeft minimaal te hanteren eisen voor het voorkomen van ongewenst warmteverlies, montagetechnieken, het voorkomen van uitwendige corrosie en het aanbrengen van isolatiesystemen (isolatiemateriaal + afwerking).
De publicatie geeft voor distributieleidingen van warm- en koud water installaties en voor ventilatiesystemen de hiervoor gangbare isolatie- en hulpmaterialen weer. Het temperatuurgebied van de getransporteerde media ligt tussen 6 °C en 120 °C.

De vernieuwde ISSO-publicatie 64 is te vinden in ISSO Open

CINI isolatierichtlijn

CINI isolatierichtlijn - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Het CINI-handboek is een naslagwerk voor iedereen die zich vakmatig bezighoudt met isolatie in de industrie. Het boek stelt isolatiebedrijven, industriële bedrijven en adviseurs in staat een optimale kwaliteit van het isolatiewerk te realiseren. Jaarlijks wordt het CINI-handboek verfijnd en uitgebreid. Het boek heet “Handboek Isolatie voor de Industrie”. CINI is verantwoordelijk voor de samenstelling en de inhoud van het Handboek. Vanwege de internationale vraag is het CINI-handboek ook in de Engelse taal beschikbaar.
Meer informatie is te vinden op de websites van CINI en het kennisinstituut NCTI

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.