Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf VIB

Energiebesparing in de Omgevingswet – dit verandert er

Energiebesparing in de Omgevingswet – dit verandert er - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Met de komst van de Omgevingswet verandert de wet- en regelgeving over energiebesparing bij bedrijven en instellingen. De regels staan dan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en in de omgevingsvergunning. Op dit moment zijn bedrijven (jaarverbruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000m3 aardgasequivalent) verplicht om alle energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd vaan 5 jaar of minder. Vanaf 2023 is de doelgroep uitgebreid naar de EU ETS bedrijven en vergunningplichtige bedrijven. Grote verbruikers krijgen een onderzoeksplicht voor energiebesparende maatregelen. Doelmatig beheer en onderhoud (ook voor isolatie) is verplicht.

Maandag 16 mei 2022 organiseerde het ministerie van EZK een bijeenkomst waarin een en ander werd uitgelegd. De presentatie is online terug te kijken. https://vimeo.com/710844155

De presentatie is ook als pdf beschikbaar

Download PDF informatieDownload PDF informatie: def-presentatie-16-mei.pdf

Branchevereniging VIB

VIB is de vertegenwoordiger van de sector Technische Isolatie. Het werk omvat warmte- en koude-isolatie, brandpreventie en geluidwering, in industrie, utiliteit, scheepsbouw, chemie en petrochemie en vele andere sectoren. Isolatie is economisch en maatschappelijk van betekenis: het beschermt installaties langdurig – vaak dertig jaar of langer – tegen condensvorming en corrosie. Isolatie zorgt ervoor dat in processen geen verlies van warmte of koude (thermische energie) optreedt. Kwaliteitsisolatie beschermt installaties, waarborgt ongestoord procesverloop en biedt veiligheid voor mensen in de buurt van die installaties. Isolatie draagt in hoge mate bij aan de reductie van CO2-uitstoot en bevordert duurzaamheid van installaties en gebouwen. Er zijn circa 100 bedrijven aangesloten bij VIB. Meer over VIB

De Vereniging van Ondernemers in het thermisch isolatiebedrijf (VIB) staat voor het bevorderen van:

 • het ondernemersklimaat voor de leden van de VIB;
 • de zichtbaarheid en de toegevoegde waarde van goed isolatiewerk voor de samenleving;
 • de kennis en het innovatievermogen in en voor de isolatiesector;
 • de beschikbaarheid, kwaliteit en inzetbaarheid van (aankomend) werkenden in het isolatiebedrijf;
 • de veiligheid en de arbeidsomstandigheden voor werken in het isolatiebedrijf;
 • de samenwerking tussen de VIB-leden onderling, tussen isolatiebedrijven en hun opdrachtgevers en tussen de organisaties in de isolatiesector.

Europees platform voor de isolatiesector

Europees platform voor de isolatiesector - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

FESI is het Europese platform van ondernemersverenigingen in de isolatiesector. VIB is samen met 17 andere Europese landen aangesloten bij dit platform. Binnen deze Europese samenwerking draagt VIB mede bij aan de doelstellingen van FESI:

 • Invulling geven aan informatiebehoefte van de nationale associaties en hun leden
 • Bevordering van de onderlinge communicatie tussen de nationale associaties
 • Ondersteuning van de belangenbehartiging op nationaal en Europees niveau voor hogere energie efficiency en CO2-reductie.
 • Versterking van het algemene niveau van opleidingen en kwalificaties
 • Promotie van innovaties bij technische standaarden, isolatietoepassingen, producten en opleidingen
 • Het aanbieden van een centrale registratie van Europese centra voor training en opleiding in de isolatiesector.


VIB heeft zitting in het FESI bestuur en voert het secretariaat voor FESI.


NIEUWS UPDATE VAN FESI

Vanuit FESI is er bestuursvertegenwoording in de European Industrial Insulation Foundation (EiiF). De stichting heeft het hoofdkantoor in Zwitserland. Als neutrale en non-profit instelling promoot EiiF isolatie als een top-of-mind methode om duurzaamheid en winstgevendheid te vergroten. Meer over EiiF.

Samenwerking binnen de Nederlandse sector

De isolatiesector in Nederland kent het samenwerkingsverband met de onderstaande organisaties. Ooit voorgekomen uit VIB, maar als organisaties hebben zij een zelfstandige verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid.

Grip op Corrosie Onder Isolatie. - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Grip op Corrosie Onder Isolatie.

Wat is corrosie onder isolatie Corrosie onder Isolatie is een degradatiemechanisme dat optreedt bij geïsoleerde leidingen en apparaten in het temperatuurbereik van ca. 0 tot 150 graden C. Het is een ... lees verder »

ALV op de Stedemaeght - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

ALV op de Stedemaeght

Het weer was goed. De sfeer was nog beter. Op 1 juni 2022 vond de halfjaarlijkse ALV nu eens niet plaats op in een zaal, maar op het imposante zeilschip de Stedemaeght. VIB heeft een bescheiden tradit... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.