VIB Insight summer edition 2024

10 juli 2024 - Het eerste half jaar van 2024 zit erop en de zomer is aangebroken. Wat een dynamische en succesvolle periode hebben we samen beleefd! Met trots kijken we terug op de diverse activiteiten die hebben plaatsgevonden en de eerste stappen die we hebben gezet in ons ambitieuze meerjarenplan. Voorzitter... lees verder »

VIB Insight summer edition 2024 - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf VIB

Branchevereniging VIB

VIB is de vertegenwoordiger van de sector Technische Isolatie. Het werk omvat warmte- en koude-isolatie, brandpreventie en geluidwering, in industrie, utiliteit, scheepsbouw, chemie en petrochemie en vele andere sectoren. Isolatie is economisch en maatschappelijk van betekenis: het beschermt installaties langdurig – vaak dertig jaar of langer – tegen condensvorming en corrosie. Isolatie zorgt ervoor dat in processen geen verlies van warmte of koude (thermische energie) optreedt. Kwaliteitsisolatie beschermt installaties, waarborgt ongestoord procesverloop en biedt veiligheid voor mensen in de buurt van die installaties. Isolatie draagt in hoge mate bij aan de reductie van CO2-uitstoot en bevordert duurzaamheid van installaties en gebouwen. Er zijn circa 100 bedrijven aangesloten bij VIB. Meer over VIB

Energiebesparingsplicht en rapportageverplichting isolatiemaatregelen

Energiebesparingsplicht en rapportageverplichting isolatiemaatregelen - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

In Nederland is er de energiebesparingsplicht voor energie-intensieve bedrijven **.
Deze plicht is in 2023 aangepast. Dit houdt onder andere in dat:

  • de plicht in 2023 ook van toepassing is voor bedrijven die een omgevingsvergunning milieu hebben*;
  • de plicht in 2023 ook van toepassing is voor bedrijven die deelnemen aan de Europese broeikasgasemissiehandel (EU ETS); en dat er voor energie-intensieve bedrijveneen onderzoeksplicht energiebesparing geldt.


* Bedrijven die een omgevingsvergunning milieu hebben zijn zogenaamde type C inrichtingen onder de Wet milieubeheer.
** Onder energie-intensieve bedrijven bedoelen we voor deze bijeenkomst bedrijven met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan.

Lees alles in deze presentatie, als pdf beschikbaar.

Download PDF informatieDownload PDF informatie: informatiebijeenkomst-eml-24-mei-rotterdam.pdf

Europees platform voor de isolatiesector

Europees platform voor de isolatiesector - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

FESI is het Europese platform van ondernemersverenigingen in de isolatiesector. VIB is samen met 17 andere Europese landen aangesloten bij dit platform. Binnen deze Europese samenwerking draagt VIB mede bij aan de doelstellingen van FESI:

  • Invulling geven aan informatiebehoefte van de nationale associaties en hun leden
  • Bevordering van de onderlinge communicatie tussen de nationale associaties
  • Ondersteuning van de belangenbehartiging op nationaal en Europees niveau voor hogere energie efficiency en CO2-reductie.
  • Versterking van het algemene niveau van opleidingen en kwalificaties
  • Promotie van innovaties bij technische standaarden, isolatietoepassingen, producten en opleidingen
  • Het aanbieden van een centrale registratie van Europese centra voor training en opleiding in de isolatiesector.


Meer over FESI

Vanuit FESI is er bestuursvertegenwoording in de European Industrial Insulation Foundation (EiiF). De stichting heeft het hoofdkantoor in Zwitserland. Als neutrale en non-profit instelling promoot EiiF isolatie als een top-of-mind methode om duurzaamheid en winstgevendheid te vergroten. Meer over EiiF.

Samenwerking binnen de Nederlandse sector

De isolatiesector in Nederland kent het samenwerkingsverband met de onderstaande organisaties. Ooit voorgekomen uit VIB, maar als organisaties hebben zij een zelfstandige verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid.

VIB Insight summer edition 2024 - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

VIB Insight summer edition 2024

10 juli 2024 - Het eerste half jaar van 2024 zit erop en de zomer is aangebroken. Wat een dynamische en succesvolle periode hebben we samen beleefd! Met trots kijken we terug op de diverse activiteiten die hebben... lees verder »

ENERGIELABELS VOOR INDUSTRIËLE ISOLATIESYSTEMEN  (VDI 4610) - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

ENERGIELABELS VOOR INDUSTRIËLE ISOLATIESYSTEMEN (VDI 4610)

20 juni 2024 - Het aankomende energielabelsysteem gaat energiezuinigheid inzichtelijk maken. De VDI 4610 norm introduceert voor het energlielabels voor industriële isolatiesystemen. Dankzij de labels wordt het... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.