Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf VIB

VIB is de vertegenwoordiger van de sector Technische Isolatie. Het werk omvat warmte- en koude-isolatie, brandpreventie en geluidwering, in industrie, utiliteit, scheepsbouw, chemie en petrochemie en vele andere sectoren. Isolatie is economisch en maatschappelijk van betekenis: het beschermt installaties langdurig – vaak dertig jaar of langer – tegen condensvorming en corrosie. Isolatie zorgt ervoor dat in processen geen verlies van warmte of koude (thermische energie) optreedt. Kwaliteitsisolatie beschermt installaties, waarborgt ongestoord procesverloop en biedt veiligheid voor mensen in de buurt van die installaties. Isolatie draagt in hoge mate bij aan de reductie van CO2-uitstoot en bevordert duurzaamheid van installaties en gebouwen. Er zijn circa 100 bedrijven aangesloten bij VIB. Meer over VIB

Samenwerking binnen de Nederlandse sector

De isolatiesector in Nederland kent het samenwerkingsverband met de onderstaande organisaties. Ooit voorgekomen uit VIB, maar als organisaties hebben zij een zelfstandige verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid.

Europees platform voor de isolatiesector

FESI is het Europese platform van ondernemersverenigingen in de isolatiesector. VIB heeft zitting in het FESI bestuur en voert het secretariaat voor FESI. Meer over FESI.

Europees platform voor de isolatiesector - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Vanuit FESI is er bestuursvertegenwoording in de European Industrial Insulation Foundation (EiiF). De stichting heeft het hoofdkantoor in Zwitserland. Als neutrale en non-profit instelling promoot EiiF isolatie als een top-of-mind methode om duurzaamheid en winstgevendheid te vergroten. Meer over EiiF.

Nieuwe ontwikkeling 3D/Thermografie metingen warmteverliezen - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Nieuwe ontwikkeling 3D/Thermografie metingen warmteverliezen

13 januari 2021 - De Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt in Duitsland is in 2016 gestart met het project eDIan (effiziente Dämmung von Industrieanlagen)... lees verder »

Grote bedrijven maken hun belofte om energie te besparen niet waar - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Grote bedrijven maken hun belofte om energie te besparen niet waar

5 januari 2021 - Artikel in NRC van 3 januari 2021. Dit artikel sluit aan op de initiatieven die VIB heeft genomen met de brief naar de Vaste Kamercommissie EZK. Zie verder dossie... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.