Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf VIB

Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf VIB - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

REGISTREER HIER ALS BEZOEKER van INDUSTRIAL HEAT & POWER 2021

VIB is de vertegenwoordiger van de sector Technische Isolatie. Het werk omvat warmte- en koude-isolatie, brandpreventie en geluidwering, in industrie, utiliteit, scheepsbouw, chemie en petrochemie en vele andere sectoren. Isolatie is economisch en maatschappelijk van betekenis: het beschermt installaties langdurig – vaak dertig jaar of langer – tegen condensvorming en corrosie. Isolatie zorgt ervoor dat in processen geen verlies van warmte of koude (thermische energie) optreedt. Kwaliteitsisolatie beschermt installaties, waarborgt ongestoord procesverloop en biedt veiligheid voor mensen in de buurt van die installaties. Isolatie draagt in hoge mate bij aan de reductie van CO2-uitstoot en bevordert duurzaamheid van installaties en gebouwen. Er zijn circa 100 bedrijven aangesloten bij VIB. Meer over VIB

De Vereniging van Ondernemers in het thermisch isolatiebedrijf (VIB) staat voor het bevorderen van:

 • het ondernemersklimaat voor de leden van de VIB;
 • de zichtbaarheid en de toegevoegde waarde van goed isolatiewerk voor de samenleving;
 • de kennis en het innovatievermogen in en voor de isolatiesector;
 • de beschikbaarheid, kwaliteit en inzetbaarheid van (aankomend) werkenden in het isolatiebedrijf;
 • de veiligheid en de arbeidsomstandigheden voor werken in het isolatiebedrijf;
 • de samenwerking tussen de VIB-leden onderling, tussen isolatiebedrijven en hun opdrachtgevers en tussen de organisaties in de isolatiesector.

Europees platform voor de isolatiesector

Europees platform voor de isolatiesector - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

FESI is het Europese platform van ondernemersverenigingen in de isolatiesector. VIB is samen met 17 andere Europese landen aangesloten bij dit platform. Binnen deze Europese samenwerking draagt VIB mede bij aan de doelstellingen van FESI:

 • Invulling geven aan informatiebehoefte van de nationale associaties en hun leden
 • Bevordering van de onderlinge communicatie tussen de nationale associaties
 • Ondersteuning van de belangenbehartiging op nationaal en Europees niveau voor hogere energie efficiency en CO2-reductie.
 • Versterking van het algemene niveau van opleidingen en kwalificaties
 • Promotie van innovaties bij technische standaarden, isolatietoepassingen, producten en opleidingen
 • Het aanbieden van een centrale registratie van Europese centra voor training en opleiding in de isolatiesector.


VIB heeft zitting in het FESI bestuur en voert het secretariaat voor FESI.


NIEUWS UPDATE VAN FESI

Vanuit FESI is er bestuursvertegenwoording in de European Industrial Insulation Foundation (EiiF). De stichting heeft het hoofdkantoor in Zwitserland. Als neutrale en non-profit instelling promoot EiiF isolatie als een top-of-mind methode om duurzaamheid en winstgevendheid te vergroten. Meer over EiiF.

Samenwerking binnen de Nederlandse sector

De isolatiesector in Nederland kent het samenwerkingsverband met de onderstaande organisaties. Ooit voorgekomen uit VIB, maar als organisaties hebben zij een zelfstandige verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid.

VNO-NCW, Opinieblad FORUM, 5 vragen aan Hans Koole - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

VNO-NCW, Opinieblad FORUM, 5 vragen aan Hans Koole

15 juni 2021 - HANS KOOLE: ENERGIEBESPARING IS BLIJKBAAR NIET SEXY Bedrijven kunnen bijna 3 megaton CO, besparen als ze hun leidingen en opslagtanks beter isoleren. Dat stelt Hans ... lees verder »

Overleg met inspecties, adviseurs en overheid - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Overleg met inspecties, adviseurs en overheid

9 juni 2021 - Door de EiiF publicatie en de factsheets voor het energiebesparingspotentieel in te brengen bij verschillende maatschappelijk betrokken platforms ontstond er sinds maa... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.