Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf VIB

Branchevereniging VIB

VIB is de vertegenwoordiger van de sector Technische Isolatie. Het werk omvat warmte- en koude-isolatie, brandpreventie en geluidwering, in industrie, utiliteit, scheepsbouw, chemie en petrochemie en vele andere sectoren. Isolatie is economisch en maatschappelijk van betekenis: het beschermt installaties langdurig – vaak dertig jaar of langer – tegen condensvorming en corrosie. Isolatie zorgt ervoor dat in processen geen verlies van warmte of koude (thermische energie) optreedt. Kwaliteitsisolatie beschermt installaties, waarborgt ongestoord procesverloop en biedt veiligheid voor mensen in de buurt van die installaties. Isolatie draagt in hoge mate bij aan de reductie van CO2-uitstoot en bevordert duurzaamheid van installaties en gebouwen. Er zijn circa 100 bedrijven aangesloten bij VIB. Meer over VIB

Europees platform voor de isolatiesector

Europees platform voor de isolatiesector - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

FESI is het Europese platform van ondernemersverenigingen in de isolatiesector. VIB is samen met 17 andere Europese landen aangesloten bij dit platform. Binnen deze Europese samenwerking draagt VIB mede bij aan de doelstellingen van FESI:

  • Invulling geven aan informatiebehoefte van de nationale associaties en hun leden
  • Bevordering van de onderlinge communicatie tussen de nationale associaties
  • Ondersteuning van de belangenbehartiging op nationaal en Europees niveau voor hogere energie efficiency en CO2-reductie.
  • Versterking van het algemene niveau van opleidingen en kwalificaties
  • Promotie van innovaties bij technische standaarden, isolatietoepassingen, producten en opleidingen
  • Het aanbieden van een centrale registratie van Europese centra voor training en opleiding in de isolatiesector.


VIB heeft zitting in het FESI bestuur en voert het secretariaat voor FESI.

Vanuit FESI is er bestuursvertegenwoording in de European Industrial Insulation Foundation (EiiF). De stichting heeft het hoofdkantoor in Zwitserland. Als neutrale en non-profit instelling promoot EiiF isolatie als een top-of-mind methode om duurzaamheid en winstgevendheid te vergroten. Meer over EiiF.

Samenwerking binnen de Nederlandse sector

De isolatiesector in Nederland kent het samenwerkingsverband met de onderstaande organisaties. Ooit voorgekomen uit VIB, maar als organisaties hebben zij een zelfstandige verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid.

Studio op RDM vernoemd naar oud-voorzitter Leo Veldhuis - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Studio op RDM vernoemd naar oud-voorzitter Leo Veldhuis

Op 1 februari 2023 is officieel geopend in het iTanks kantoor in het Directiegebouw op de RDM: Studio Veldhuis! Ter ere van Leo Veldhuis, steunpilaar van de isolatiebranche en de industrie. In Studio... lees verder »

CoMetec nieuwe uitvoerder sociale regelingen Metaal & Techniek, Motorvoertuigen- en Tweewielerbranch - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

CoMetec nieuwe uitvoerder sociale regelingen Metaal & Techniek, Motorvoertuigen- en Tweewielerbranch

De Vakraad Metaal & Techniek, inkomensverzekeraar NV schade en de Bedrijfsraad brengen de administratieve uitvoering van sociale regelingen en inkomensverzekeringen in de Metaal & Technieksect... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.