Opzeggen

Lidmaatschap beëindigen
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden per einde boekjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste zes maanden.

U kunt uw brief richten aan:
Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch isolatiebedrijf VIB
T.a.v. Secretariaat
Postbus 2600
3430 GA NIEUWEGEIN

Wij betreuren natuurlijk uw besluit, maar respecteren dat vanzelfsprekend. Na ontvangst van uw aangetekende brief neemt de algemeen secretaris contact met u op om de reden van uw opzegging met u te bespreken.

Koninklijke Metaalunie
Beëindiging van het lidmaatschap van ondernemersvereniging VIB heeft niet automatisch tot gevolg dat een lidmaatschap van de Koninklijke Metaalunie eveneens wordt beëindigd. Opzegging van dat lidmaatschap moet bij de Koninklijke Metaalunie zelf gebeuren, met inachtneming van de regels volgens de statuten van de Koninklijke Metaalunie.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.