Laaghangend fruit in industrie

Laaghangend fruit in industrie

Laaghangend fruit in industrie VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Geschreven door:

Energiebesparing in de industrie is een belangrijk onderwerp in het SER Energieakkoord. De ambities is er op gericht dat alle maatregelen met een terugverdientijd kleiner dan 5 jaar worden genomen. Dat levert niet alleen een belangrijk milieuvoordeel op, maar energie-efficiency is ook van belang voor de concurrentiepositie van de industrie.
Tegelijk is de ervaring van veel partijen in het veld (bedrijven, toeleveranciers, toezichthouders, adviseurs), dat relatief eenvoudige maatregelen vaak nog niet zijn genomen. Er zijn nog veel bedrijven waar veel energie valt te besparen, met maatregelen die zich snel terug verdienen.
In dit licht is het belangrijk dat DCMR Milieudienst Rijnmond het initiatief heeft genomen om hiervoor een handvat te ontwikkelen, als hulpmiddel in haar rol in de uitvoering van wettelijke taken en convenanten.

Download PDF informatieDownload PDF informatie: 1608298864ce-delft-laaghangend-fruit-in-de-industrie-kopie.pdf

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Rapporten industrie.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.