VIB dossiers

VIB dossiers - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

De verschillende onderwerpen die binnen VIB worden behandeld noemen wij dossiers. Het zijn onderwerpen waar de isolatiesector projectmatig en vaak in samenwerking met anderen aan werkt. Meestal over langere perioden en op verschillende niveaus in de samenleving.

Samenwerking met aanpalende organisaties en exportplatforms zijn belangrijke onderdelen binnen de projecten. Publicaties van derden worden om die reden in dit gedeelte geplaatst, ter informatie en met verwijzingen naar die organisaties.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.