Chronologisch overzicht activiteiten Dossier Energiebesparing Industrie

1 2 > »
Motie van de Lee en Erkens - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Motie van de Lee en Erkens

4 november 2021 - Via de motie van der Lee en Erkens van Groen Links is the Tweede kamer de handhaving inzet op de energiebesparingsplicht. Kort daarop zijn RVO en... lees verder »

ETS en energiebesparingspotentieel - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

ETS en energiebesparingspotentieel

8 september 2021 - Zie hier de brief d.d. 7 september 2021 van EZK aan de Tweede kamer over het energiebesparingspotentieel, met de bijlage: Onderzoek naar het effect... lees verder »

Brief EZK 6 september 2021 over informatieplicht... en handhaving

7 september 2021 - Stand van zaken informatieplicht, energiebesparingsplicht en extra capaciteit toezicht en... lees verder »

Bijlage 1 bij de brief van EZK op 7 september 2021

7 september 2021 - Achtergronden en onderbouwing energiebesparingspotentieel industrie ETS-bedrijven, argumenten en juridische... lees verder »

Overleg met inspecties, adviseurs en overheid - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Overleg met inspecties, adviseurs en overheid

9 juni 2021 - Door de EiiF publicatie en de factsheets voor het energiebesparingspotentieel in te brengen bij verschillende maatschappelijk betrokken platforms... lees verder »

Brief Min. EZK: De verbreding en verbetering van de energiebesparingsplicht

10 december 2020 - Met deze brief informeert de Minister de Tweede Kamer over de verbreding van de energiebesparingsplicht met CO2-reductie, zoals in het Klimaatakkoord... lees verder »

Brief VIB aan de leden van de Vaste Kamercommissie EZK

30 oktober 2020 - Het realiseren van een klimaat neutrale en circulaire industrie in 2050 en een tussentijdse reductiedoelstelling voor de industrie van 19,4 Mton in... lees verder »

Gezamenlijke aanpak corrosiepreventie en energiebesparing

20 september 2017 - Toegevoegde waarde van thermische isolatie bij preventie onzichtbare corrosie (CUI) en bij energie besparen. Gezamenlijk optrekken industrie –... lees verder »

VIB Presentatie SER Conferentie Energieakkoord in versnelling 2017-03-07 C

7 maart 2017 - CONFERENTIE SER Energieakkoord in versnelling dinsdag, 7 maart 2017 15.45 - 16.45 uur Tweede ronde nieuwe initiatieven Thermische isolatie in de... lees verder »

VIB Position paper: Milieuwinst door energiebesparing

22 december 2016 - Uit een de Ecofys studie blijkt dat er een enorm potentieel aan energiebesparingsmogelijkheden (31 PJ) is voor de industrie, via een relatief geringe... lees verder »

1 2 > »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.