Chronologisch overzicht activiteiten Dossier Energiebesparing Industrie

1 2 > »
VIB reactie op Wijzigingsregeling terugverdientijdmethodiek en randvoorwaarden onderzoeksplicht - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

VIB reactie op Wijzigingsregeling terugverdientijdmethodiek en randvoorwaarden onderzoeksplicht

De energiebesparingsplicht wordt aangepast naar de verplichting tot het verduurzamen van energiegebruik en de doelgroep van bedrijven waarop de... lees verder »

VIB reactie op consultatie Actualisatie EML - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

VIB reactie op consultatie Actualisatie EML

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Deze regeling wijzigt de Omgevingsregeling. In... lees verder »

Motie van de Lee en Erkens - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Motie van de Lee en Erkens

Via de motie van der Lee en Erkens van Groen Links is the Tweede kamer de handhaving inzet op de energiebesparingsplicht. Kort daarop zijn RVO en... lees verder »

ETS en energiebesparingspotentieel - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

ETS en energiebesparingspotentieel

Zie hier de brief d.d. 7 september 2021 van EZK aan de Tweede kamer over het energiebesparingspotentieel, met de bijlage: Onderzoek naar het effect... lees verder »

Brief EZK 6 september 2021 over informatieplicht... en handhaving

Stand van zaken informatieplicht, energiebesparingsplicht en extra capaciteit toezicht en... lees verder »

Bijlage 1 bij de brief van EZK op 7 september 2021

Achtergronden en onderbouwing energiebesparingspotentieel industrie ETS-bedrijven, argumenten en juridische... lees verder »

Overleg met inspecties, adviseurs en overheid - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Overleg met inspecties, adviseurs en overheid

Door de EiiF publicatie en de factsheets voor het energiebesparingspotentieel in te brengen bij verschillende maatschappelijk betrokken platforms... lees verder »

Toelichting op de EiiF-rapportage m.b.t. energy- and CO2 besparingspotentieel

VIB probeert de beleidsmakers te overtuigen dat de geschetste besparingen in de EiiF rapportage een serieuze basis zijn om tot een maatschappelijk... lees verder »

Brief Min. EZK: De verbreding en verbetering van de energiebesparingsplicht

Met deze brief informeert de Minister de Tweede Kamer over de verbreding van de energiebesparingsplicht met CO2-reductie, zoals in het Klimaatakkoord... lees verder »

Brief VIB aan de leden van de Vaste Kamercommissie EZK

Het realiseren van een klimaat neutrale en circulaire industrie in 2050 en een tussentijdse reductiedoelstelling voor de industrie van 19,4 Mton in... lees verder »

1 2 > »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.