Chronologisch overzicht activiteiten Dossier Energiebesparing Industrie

Overleg met inspecties, adviseurs en overheid - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Overleg met inspecties, adviseurs en overheid

Door de EiiF publicatie en de factsheets voor het energiebesparingspotentieel in te brengen bij verschillende maatschappelijk betrokken platforms... lees verder »

Brief Min. EZK: De verbreding en verbetering van de energiebesparingsplicht

Met deze brief informeert de Minister de Tweede Kamer over de verbreding van de energiebesparingsplicht met CO2-reductie, zoals in het Klimaatakkoord... lees verder »

Brief VIB aan de leden van de Vaste Kamercommissie EZK

Het realiseren van een klimaat neutrale en circulaire industrie in 2050 en een tussentijdse reductiedoelstelling voor de industrie van 19,4 Mton in... lees verder »

Gezamenlijke aanpak corrosiepreventie en energiebesparing

Toegevoegde waarde van thermische isolatie bij preventie onzichtbare corrosie (CUI) en bij energie besparen. Gezamenlijk optrekken industrie –... lees verder »

VIB Presentatie SER Conferentie Energieakkoord in versnelling 2017-03-07 C

CONFERENTIE SER Energieakkoord in versnelling dinsdag, 7 maart 2017 15.45 - 16.45 uur Tweede ronde nieuwe initiatieven Thermische isolatie in de... lees verder »

VIB Position paper: Milieuwinst door energiebesparing

Uit een de Ecofys studie blijkt dat er een enorm potentieel aan energiebesparingsmogelijkheden (31 PJ) is voor de industrie, via een relatief geringe... lees verder »

Brief VIB aan de minister van Economische Zaken De heer H.G.J. Kamp

De Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het thermisch isolatiebedrijf (VIB) acht het zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.