ISSO-publicatie 64 Kwaliteitseisen isoleren

ISSO-publicatie 64 Kwaliteitseisen isoleren VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf


Postcast serie over ISSO-64 is ook beschikbaar op deze site.


Richtlijnen en specificaties voor materiaal en montage van thermische isolatie van installaties in de utiliteitsbouw
De ISSO-publicatie ‘Kwaliteitseisen isoleren voor de Utiliteitsbouw’ is bedoeld als referentie voor materiaalkeuze en montage van leidingisolatie ten behoeve van opdrachtgevers, ontwerpers, adviseurs, installateurs, isoleerders en opleiders in het technisch beroepsonderwijs.
Het geeft minimaal te hanteren eisen voor het voorkomen van ongewenst warmteverlies, montagetechnieken, het voorkomen van uitwendige corrosie en het aanbrengen van isolatiesystemen (isolatiemateriaal + afwerking).
De publicatie geeft voor distributieleidingen van warm- en koud water installaties en voor ventilatiesystemen de hiervoor gangbare isolatie- en hulpmaterialen weer. Het temperatuurgebied van de getransporteerde media ligt tussen 6 °C en 120 °C.

De in de ISSO-publicatie genoemde producten zijn materialen die zich in de praktijk hebben bewezen. De systematiek van de publicatie is zodanig dat in de toekomst hieraan nieuwe materialen kunnen worden toegevoegd.

De publicatie beperkt zich tot vrijhangende leidingen en kanalen in gebouwen. In deze publicatie worden de buiten gelegen leidingen en kanalen van en naar bijvoorbeeld de luchtbehandelingskast koeltoren of warmtepomp/koelmachine meegenomen.
Voor de afwerking van alle andere leidingen of kanalen buiten het gebouw wordt verwezen naar het CINI Handboek “Isolatie voor de industrie” en ISSO-publicatie 7, “Grondleidingen voor warmte- en koudetransport”.

De in de specificatiebladen genoemde normen en standaards sluiten aan bij de dagelijkse praktijk.

Voor bepaling van de benodigde thermische isolatiedikte wordt verwezen naar:
• leveranciers/ productonafhankelijke software gebaseerd op NEN EN ISO 12241;
• CINICALC van CINI;
• ISSO tool “Warmteverlies warmwaterleidingen”;
• ISSO-publicaties 7, 17 en 25.
De in deze publicatie genoemde isolatiedikten van de vermelde isolatieproducten betreffen de voorhanden zijnde minimale isolatiedikten.

Om een effectieve samenwerking tussen de ontwerper, installateur en isoleerder te bevorderen is in deze ISSO-publicatie ‘Kwaliteitseisen isoleren’ aandacht gewijd aan het ontwerp en de uitvoering van een installatie, afgestemd op de aspecten die verband houden met het isoleren daarvan en het voorkomen van corrosie van de geïsoleerde leidingen.

Deze ISSO-publicatie is tot stand gekomen door middel van een samenwerking tussen VIB, OOI, OTIB en ISSO. De technische uitwerking van de publicatie heeft plaatsgevonden in een ISSO-kontaktgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van adviesbureaus, isolatiebedrijven, onderwijs en isolatieproducenten.

Om de publicatie actueel te houden zullen ISSO en VIB overleggen, wanneer een aanvulling of wijziging gewenst is.
Het vakgebied zal hiervan door middel van persberichten, mailings en de ISSO-internetsite op de hoogte worden gehouden.

ISSO64 is verkrijgbaar bij ISSO Open.


----

Wilt u nog meer zien? Ga dan naar de pagina Sectorale samenwerking.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.