Ontbijtsessie 12 oktober 2022 van 8:00-10:30 uur

Met de komst van de Omgevingswet verandert de wet- en regelgeving over energiebesparing bij bedrijven en instellingen. De regels staan dan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en in de omgevingsvergunning. Op dit moment zijn grotere bedrijven verplicht om alle energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Vanaf 2023 is de doelgroep uitgebreid naar de EU ETS bedrijven en vergunningplichtige bedrijven. Grote verbruikers krijgen een onderzoeksplicht voor energiebesparende maatregelen. Doelmatig beheer en onderhoud (ook voor isolatie) is verplicht.

Energieadviseurs beseffen dat zij hier ook rol hebben. De Federatie van energieconsultants FedEC heeft ons als sector gevraagd om mee te denken hoe die onderzoeksplicht kan worden ingevuld door de bedrijven. Daarin zien zij mogelijkheden om als sectoren samen te werken. Voor onze sector is dat erg interessant. Om met elkaar hierover van gedachten te wisselen is er op de DAG VAN DE ISOLATIE 12 oktober tijdens de beurs Industrial Heat & Power een ontbijtsessie georganiseerd.

Op 12 oktober zullen wij in een ontbijtsessie van 8:00-10:30 uur ingaan aan de nieuwe wet- en regelgeving.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zal als eerste het wettelijk kader toelichten. Een en ander is ook op de VIB-website vermeld.
Uitgenodigde contrators in de isolatiesector en de energieadviseurs worden actief betrokken in de presentatie en discussie. Het doel is dat beide sectoren zich meer in gezamenlijkheid bezighouden met de uitvoeringsaspecten van de onderzoeksplicht. Voor veel bedrijven is niet altijd duidelijk waar men het beste terecht kan voor het inhoudelijk advies over energiebesparing enerzijds en de wijze van uitvoering anderzijds. Met praktijkvoorbeelden willen wij het een en ander toelichten.

Aanmelden via info@isoleren.nl

Meer informatie over de het totale beursprogramma van 11-13 oktober.

Wij zien uw aanwezigheid graag tegemoet. De kansen voor onze sector zijn door de aangescherpte wettelijke maatregelen sterk verbeterend. Het is daarom van belang ook met de energieadviseurs de juiste afstemming te houden.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.