Ontmoetingsplaats voor exposanten en bezoekers

Industrial Heat & Power 11,12,13 oktober 2022 Brabanthallen in Den Bosch

Industrial Heat & Power 11,12,13 oktober 2022 Brabanthallen in Den Bosch - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Industrial Heat & Power is hét platform voor de industriële energievoorziening en dé beurs voor professionals die de connecties, tools en kennis zoeken om direct mee aan de slag te gaan. Voor VIB een belangrijke samenwerkingspartner om nut en noodzaak van goede isolatie aan de doelgroepen te presenteren. De deelname aan de beurs in 2021 was een groot succes. Asset owners, beleidsmakers, adviseurs worden tijdens de beursdagen volop geïnformeerd over de stappen die nodig zijn om te komen tot de gewenste energiemaatregelen.

De beurs vindt gelijktijdig met en op dezelfde locatie plaats als Vakbeurs Energie en de vakbeurzen Zero Emission | Ecomobiel en PREFAB.

Met de komst van de Omgevingswet verandert de wet- en regelgeving over energiebesparing bij bedrijven en instellingen. De regels staan dan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en in de omgevingsvergunning.
Op dit moment zijn bedrijven (jaarverbruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000m3 aardgasequivalent) verplicht om alle energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Vanaf 2023 is de doelgroep uitgebreid naar de EU ETS bedrijven en vergunningsplichtig bedrijven. Grote verbruikers krijgen een onderzoeksplicht voor energiebesparende maatregelen. Doelmatig beheer en onderhoud (ook voor isolatie) is verplicht.

Voor de VIB leiden en buitengewone leden vindt er op 12 oktober een algemene ledenvergadering gepland op de beurs.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.