INDUSTRIAL HEAT AND POWER

Datum: 12 oktober 2021 - 14 oktober 2021

INDUSTRIAL HEAT AND POWER VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Een ongekende uitdaging voor de Nederlandse industrie

In 2050 moet de Nederlandse industrie volledig circulair zijn, zo dicteert het Klimaatakkoord. De sector mag dan vrijwel geen broeikasgassen meer uitstoten. In 2030, en dat is al over 10 jaar, moet de sector minimaal 49% minder CO2 uitstoten dan zij in 1990 deed. Bedrijven met een CO2-emissie groter dan 10 kiloton moeten van de overheid plannen maken om die uitstoot te reduceren. Bedrijven die minder uitstoten, moeten hun maatregelen melden. Voor investeringen met een korte terugverdientijd geldt verplichte implementatie. Een ongekende uitdaging dus, voor de Nederlandse industrie. Die in omvang niet onderdoet voor de opgaven in sectoren als de bouw, veeteelt en mobiliteit. Een complex vraagstuk is het, dat vraagt om een integrale benadering. En om koplopers die het voortouw nemen.

Meer informatie op: https://www.industrialheatandpower.nl/nl/

Wilt u nog meer agenda-items zien? Ga dan naar de pagina Agenda.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.