Industrial Heat and Power 2021

Industrial Heat and Power 2021 VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Industrial Heat & Power is hét platform voor de industriële energievoorziening en dé beurs voor professionals die de connecties, tools en kennis zoeken om direct mee aan de slag te gaan. Voor VIB een belangrijke samenwerkingspartner om de isolatiesector op kaart te zetten. De deelname aan de beurs in 2019 was een groot succes. Asset owners, beleidsmakers, adviseurs worden tijdens de beursdagen volop geïnformeerd over de stappen die nodig zijn om te komen tot de gewenste energiemaatregelen. Opstelling van deelnemers voor 2021 in het beurssegment Technische Isolatie (Hal 2)

De beurs vindt gelijktijdig met en op dezelfde locatie plaats als Vakbeurs Energie en de vakbeurzen Zero Emission | Ecomobiel en PREFAB. In 2050 moet de Nederlandse industrie volledig circulair zijn, zo dicteert het Klimaatakkoord. De sector mag dan vrijwel geen broeikasgassen meer uitstoten. In 2030, en dat is al over 10 jaar, moet de sector minimaal 49% minder CO2 uitstoten dan zij in 1990 deed. Ongekende uitdaging voor bedrijven met een CO2-emissie groter dan 10 kiloton, Zij moeten van de overheid plannen maken om die uitstoot te reduceren. Bedrijven die minder uitstoten, moeten hun maatregelen melden. Voor investeringen met een korte terugverdientijd geldt verplichte implementatie.

Wilt u nog meer zien? Ga dan naar de pagina Sectorale samenwerking.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.