Werkgelegenheid gegroeid

De isolatiebranche biedt werkgelegenheid aan ruim 4250 mensen (september 2011), een groei met 430 arbeidsplaatsen ten opzichte van eind 2007. De gemiddelde leeftijd is licht gedaald. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van opleidingsinstituut OOI uitgevoerd door A-Advies te Utrecht.

 
In de periode 2006 tot 2009 is de bedrijfstak relatief sterk gegroeid, met 2008 als topjaar. Ook over het lopende jaar 2011 registreert de branche meer in- dan uitstromers.
De werkgelegenheidsontwikkeling in de isolatiebranche is afhankelijk van de conjunctuur. Er is sprake van een naijleffect ten gevolge van lange projectontwikkeling en de positie in de projectplanning.
Evenals overige technische bedrijfstakken kampt isolatie structureel met een tekort aan vakmensen. Jongeren kiezen in het algemeen niet zo gemakkelijk voor techniek, terwijl veel jongeren onbekend zijn met het loopbaanperspectief in technische isolatie. Dit vertaalt zich in de relatief hoge instroomleeftijd, gemiddeld 34 tot 37 jaar. De instroomleeftijd is licht gedaald in vergelijking tot 2007, hetgeen leidt tot een lichte verjonging van de branche. Ook de spreiding over de leeftijdscategorieën geeft verjonging te zien.
De dienstverbanden zijn gemiddeld lang. Van de huidige werknemers is 11 procent langer dan twintig jaar in dienst en 19 procent tussen tien en twintig jaar. De onderzoekers verwachten dat de trouw aan vak en bedrijf nog toeneemt (bron: ‘Analyse arbeidsmarkt isolatiebranche 2002-2007 en 2008-2011’, oktober 2011, A-Advies Utrecht).
 
 

Nieuws

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..
 

CUI op komende Maintenance Next

Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk voor smart mainte..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019

Veilig en gezond werken op de werkvloer vraagt, behalve om alertheid, om actuele kennis van de risico’s, de regelgeving en de ..
 

IEX verhuist naar Nürenberg

De 2020-editie van IEX - Insulation Expo Europe verhuist van Keulen naar Nürenberg en wordt samen gehouden met de beurs FeuerTr..
 

Daniël Post nieuwe CEO Bilfinger

Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland. Hij volgt de h..
 

Jonge denkers helpen Vopak

Studenten van de Hogeschool Rotterdam helpen Vopak bij het plannen van het onderhoud van olieopslagtanks.
 

Verbreding SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.
 

Normontwerp brandveiligheid rookgasafvoer

NEN heeft een normontwerp gepubliceerd voor de bepalingsmethode waarmee de brandveiligheid van rookgasafvoersystemen (schoorstenen) ..
 

Energieakkoord? Isoleren!

VIB-voorzitter Hans Koole belichtte tijdens de 7 maart gehouden drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling bij de SER in..
 

Film van de maand

VIB Workshops

FESI 2020

Isolatie Magazine

Bedrijf in beeld