Werkgelegenheid gegroeid

De isolatiebranche biedt werkgelegenheid aan ruim 4250 mensen (september 2011), een groei met 430 arbeidsplaatsen ten opzichte van eind 2007. De gemiddelde leeftijd is licht gedaald. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van opleidingsinstituut OOI uitgevoerd door A-Advies te Utrecht.

 
In de periode 2006 tot 2009 is de bedrijfstak relatief sterk gegroeid, met 2008 als topjaar. Ook over het lopende jaar 2011 registreert de branche meer in- dan uitstromers.
De werkgelegenheidsontwikkeling in de isolatiebranche is afhankelijk van de conjunctuur. Er is sprake van een naijleffect ten gevolge van lange projectontwikkeling en de positie in de projectplanning.
Evenals overige technische bedrijfstakken kampt isolatie structureel met een tekort aan vakmensen. Jongeren kiezen in het algemeen niet zo gemakkelijk voor techniek, terwijl veel jongeren onbekend zijn met het loopbaanperspectief in technische isolatie. Dit vertaalt zich in de relatief hoge instroomleeftijd, gemiddeld 34 tot 37 jaar. De instroomleeftijd is licht gedaald in vergelijking tot 2007, hetgeen leidt tot een lichte verjonging van de branche. Ook de spreiding over de leeftijdscategorieën geeft verjonging te zien.
De dienstverbanden zijn gemiddeld lang. Van de huidige werknemers is 11 procent langer dan twintig jaar in dienst en 19 procent tussen tien en twintig jaar. De onderzoekers verwachten dat de trouw aan vak en bedrijf nog toeneemt (bron: ‘Analyse arbeidsmarkt isolatiebranche 2002-2007 en 2008-2011’, oktober 2011, A-Advies Utrecht).
 
 

Nieuws

Gratis bezoekersregistratie Industrial Heat & Power geopend

De gratis bezoekersregistratie van de vakbeurs Industrial Heat & Power is open. Het B2B-evenement voor professionals actief in d..
 

Klimaatakkoord mist industriŽle isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

Nijpend tekort technici houdt stand

Het tekort aan technici wordt volgens de technisch sector met name veroorzaakt door de slechte aansluiting van het onderwijs op het ..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Industrial Heat & Power, sector toont besparingspotentie isolatie

VIB, de branchevereniging voor ondernemers in het technisch isolatiebedrijf geeft met haar aanwezigheid op Industrial Heat & Pow..
 

Energielabel-C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland groter dan 100 m² minimaal voldoen aan energielabel-C. Kan de eigenaar dit..
 

Europese bijdrage slimme CO2-reductie Oost Nederland

Het Europese subsidieprogramma OP Oost stelt vanaf 16 mei 2019 17 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan “S..
 

Meer bedrijven in aanmerking voor subsidie CO2-besparing

Meer bedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar gebruik maken van subsidie voor CO2-besparende technieken. Door een vernieuwing van de ..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..