Merford-pilot akoestische camera

Merford neemt de 1024-kanaals akoestische camera van Sorama in gebruik. Hiermee kan Merford Noise Control uiterst nauwkeurig bronnen van geluid en trillingen opsporen en daarmee de geluidsproblemen oplossen.
De akoestische camera is ontwikkeld aan de Technische Universiteit Eindhoven en doorontwikkeld door Sorama.
Merford Noise Control en Sorama hebben een overeenkomst getekend voor de pilot van de 1024 kanaals Sorama Cam. Merford Noise Cotrol gaat de camera inzetten om haar klanten nog beter van dienst te kunnen zijn in het opsporen en oplossen van geluidsproblemen. De kennis en ervaring in het veld verwerkt Sorama in de definitieve versie, welke in de loop van 2013 op de markt komt.
Merford Noise Control en Sorama kennen elkaar al enkele jaren en hebben met succes de voorloper van deze camera toegepast voor het oplossen van geluidsproblemen aan koeltransport aggregaten.
De visies van Merford en Sorama hebben veel gemeen, Merford maakt mensen attent op het werken in ruimtes en gebieden met te hoge geluidsniveaus, en Sorama heeft als doel de wereld stiller te maken met behulp van de akoestische camera.
Op onderstaande foto ziet u een afbeelding van de akoestische camera, met in het midden het resultaat wat je kunt zien met de camera.
De akoestische camera meet in hoge resolutie geluiddruk. De software transformeert de geluidopname tot een volledig driedimensionaal geluidsbeeld. Hoewel de sensoren alleen de geluidsdruk meten, levert de camera een zeer gedetailleerd beeld op van geluiddruk, deeltjessnelheid en geluidintensiteit. Hiermee kunnen trefzeker maatregelen worden genomen om overlast en schade tengevolge van geluid en trillingen te elimineren.
De foto toont links de camera met het sensor-raster, rechts de akoestische boosdoener en in het midden de opname.
 

Nieuws

Mooie isolatieprojecten op Linkedin

 
 

Dr. Rudolf Jürcke gekozen als voorzitter FESI

Dr. Rudolf Jürcke was elected and formally appointed at the General Assembly of the FESI-members in Spring 2020 as the new FESI..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken

Een Praktijkdag Veilig en Gezond Werken is een inspirerende en interactieve bijeenkomst die in heel Nederland wordt georganiseerd. D..
 

FITS is de vertegenwoordiging en producent voor Econtras

Het bedrijf van C.J. van Waas voor de Balkan regio werd op 17 januari jl. bezocht de Nederlandse ambassadeur Dr. Reinhout Vos, tezam..
 

Veilig en gezond werk in 2020

In 2020 zet de Inspectie SZW extra in op arbozorg en wordt er gekozen voor een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Daarn..
 

Lage rente bepaalt uitstoot industrie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat een renteaanpassing in de regelgeving kan leiden tot minder uitstoot va..
 

Nieuwe uitgave controlepunten brand

Tijdens de studiedag ‘Hoe borg ik de brandveiligheid van mijn gebouw’ van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BB..
 

Norm brandveiligheid grote brandcompartimenten verlengd

NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten met een omvang groter dan de maximale toegelaten omvang, volgens de ..
 

Circulaire economie: 10 miljoen extra MIA/Vamil

Het kabinet trekt in 2020 extra geld uit om investeringen in milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemer..
 

Nederlandse Staat opnieuw teruggefloten

De Nederlandse Staat moet definitief de uitstoot van broeikasgassen met een kwart terugbrengen ten opzichte van 1990. Dat bepaalde d..
 

Stormloop op SDE+

Ontwikkelaars van hernieuwbare-energieprojecten hebben de afgelopen maanden massaal een aanvraag voor SDE+subsidie ingediend. De eno..
 

Milieuboete dreigt voor Vlaanderen

Vlaanderen hangt een Europese boete van 433 miljoen euro boven het hoofd omdat het tegen eind volgend jaar zijn klimaatdoelen niet h..
 

CBS: grootste reductie broeikasgas industrie/energiesector

De uitstoot van broeikasgas lag eind 2018 15 procent lager dan in 1990. Tegelijkertijd groeide in die periode de economie met 80 pro..
 

Gasunie warmtetransportbeheerder LdM en VP

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft Gasunie de opdracht om de ‘Leiding door het Midden’ (LdM) en de le..
 

Klimaatakkoord mist industriële isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

Praktijkdag Veilig en Gezond Werken (kader)

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2020 voor middenkader en management
 

Archief

Veilig werken?