Zorgsector: prijs en duurzaamheid

De zorgsector is bouwtechnisch in beweging. Zorgondernemingen moeten bij nieuwbouw en renovatie hun gebouwen aanpassen aan veranderde – of serieus genomen – wensen en behoeften van gebruikers. Prijs/kwaliteitverhouding, duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke criteria zijn voor de merkkeuze van bouwmaterialen. Dat blijkt uit de Zorg Bouwplannen Scan 2012 van BouwKennis. Conclusie voor de isolatiesector: duurzaamheid, betrouwbaarheid en veiligheid zijn belangrijk, maar het mag niet teveel kosten.

De marktwerking verleent zorginstellingen meer verantwoordelijkheid en vrijheid in hun investeringen. BouwKennis onderzocht wat belangrijke criteria zijn voor de merkkeuze in bouwmaterialen waaronder installatietechnische producten. Daarvoor zijn hoofden van de technische of facilitaire dienst van ziekenhuizen, middelgrote zorginstellingen (minder dan 100 bedden of minder dan 150 FTE) en grote zorginstellingen (meer dan 100 bedden of meer dan 150 FTE) ondervraagd.
Prijs en duurzaamheid
Ruim zes op de tien middelgrote zorginstellingen geeft aan dat de prijs/kwaliteitverhouding belangrijk is. Onder ziekenhuizen en grote zorginstellingen is dat percentage nog hoger. Tweede, op afstand, is duurzaamheid, met respectievelijk 38% en 46%. Verder valt op dat middelgrote zorginstellingen vaker aangeven betrouwbaarheid belangrijk te vinden dan ziekenhuizen en grote zorginstellingen. Zij lijken ook vaker af te gaan op advies van experts. Verder speelt voor respectievelijk 14% en 15% van de middelgrote zorginstellingen en ziekenhuizen/grote zorginstellingen veiligheid een belangrijke rol.
Slechts een enkele zorginstelling of een enkel ziekenhuis vindt service belangrijk. Wellicht is service zo vanzelfsprekend, dat het minder speelt in de merkkeuze. Dit impliceert dat gebrek aan service dus ook leidt tot afrekeningen in het commerciële circuit.


Top vijf selectiecriteria in merkkeuze (%)

  Middelgrote zorginstellingen Ziekenhuis en grote zorginstelling
Prijs/kwaliteit 62 70
Duurzaamheid 38 46
Prijs 24 29
Betrouwbaarheid 26 11
Veiligheid  14 15
Anders 9 3
Onbekend 0 5


 
 

  


Meedenken

Fabrikanten moeten hun producten dus onder de aandacht brengen door de prijs/kwaliteitverhouding – lees: prijs - de duurzaamheid en de betrouwbaarheid te benadrukken. Wellicht wordt in de toekomst meer gevraagd dan alleen hun eigen product ontwikkelen en verkopen. Klantwensen veranderen en fluctuerende zorg schept behoefte aan flexibele inrichting van ruimtes. Dat biedt kansen voor fabrikanten en bouwers om mee te denken met zorgbedrijven en het de opdrachtgever gemakkelijker te maken met doordachte oplossingen.

Zorg Bouwplannen Scan 2012

De Zorg Bouwplannen Scan 2012 brengt in kaart welke uitbouw-, nieuwbouw-, onderhouds- en renovatieplannen zorginstellingen en ziekenhuizen hebben, welke informatiebronnen ze gebruiken, hoe hun budget zich ontwikkelt en wie beslisser is. Verder wordt aandacht besteed aan de criteria waarop zorgbedrijven een product, merk, aankoopplaats of een uitvoerende partij kiezen. Doelstelling is afnemers in de bouwsector inzicht te bieden in hoe facilitaire diensten van zorginstellingen actief zijn, hoe zij omgaan met planmatig onderhoud en renovaties en hoe ze hierop in kunnen spelen.

Nieuws

Tandemactie NCTI en Isenspro


Samen met Isenspro heeft NCTI de bezoekers van het laatste iTanks ontbijt op donderdag 21 februari 2019 geïnformeerd ov..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..
 

CUI op komende Maintenance Next

Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk voor smart mainte..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019

Veilig en gezond werken op de werkvloer vraagt, behalve om alertheid, om actuele kennis van de risico’s, de regelgeving en de ..
 

IEX verhuist naar Nürenberg

De 2020-editie van IEX - Insulation Expo Europe verhuist van Keulen naar Nürenberg en wordt samen gehouden met de beurs FeuerTr..
 

Daniël Post nieuwe CEO Bilfinger

Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland. Hij volgt de h..
 

Jonge denkers helpen Vopak

Studenten van de Hogeschool Rotterdam helpen Vopak bij het plannen van het onderhoud van olieopslagtanks.
 

Verbreding SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.
 

Energieakkoord? Isoleren!

VIB-voorzitter Hans Koole belichtte tijdens de 7 maart gehouden drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling bij de SER in..
 

Film van de maand

VIB Workshops

FESI 2020

Isolatie Magazine

Bedrijf in beeld