Norm eindcontrole asbestverwijdering

NEN heeft de norm voor eindcontrole na asbestverwijdering herzien. NEN 2990 beschrijft de manier waarop een ruimte waaruit asbest is verwijderd, wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van asbesthoudende resten. De norm is aangepast op de nieuwe toetsingscriteria voor asbest en vervangt hiermee de oorspronkelijke norm uit 2005.
Per 1 juli 2013 gelden verscherpte toetsingswaarden voor asbest, op grond van onderzoek en aanbevelingen van de Gezondheidsraad uit 2010. Deze wijzigingen leiden tot herziening van de bestaande NEN-normen, waaronder NEN 2990, en de certificatieschema's op het gebied van asbest.
De nieuwe NEN 2990 onderscheidt een beperkt-risico-sanering en een hoog-risico-sanering, gebaseerd op de nieuwe toetsingswaarden. Bij een hoog-risico-sanering wordt de visuele inspectie aangevuld met kleefmonsters. Dit detecteert ook de fijne vezels, die niet met het blote oog zichtbaar zijn. De eindmeting vindt vervolgens plaats met scanning elektronenmicroscopie (SEM/RMA) wat lagere concentratieniveaus kan meten. De eindcontrole na een beperkt-risico-sanering bestaat uit een visuele inspectie gevolgd door een eindmeting met fase-contrast lichtmicroscopie (FCM). De toetsingscriteria voor eindcontroles zijn in NEN 2990 opgenomen in een bijlage.

 

Nieuws

Tandemactie NCTI en Isenspro


Samen met Isenspro heeft NCTI de bezoekers van het laatste iTanks ontbijt op donderdag 21 februari 2019 geïnformeerd ov..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..
 

CUI op komende Maintenance Next

Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk voor smart mainte..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019

Veilig en gezond werken op de werkvloer vraagt, behalve om alertheid, om actuele kennis van de risico’s, de regelgeving en de ..
 

IEX verhuist naar Nürenberg

De 2020-editie van IEX - Insulation Expo Europe verhuist van Keulen naar Nürenberg en wordt samen gehouden met de beurs FeuerTr..
 

Daniël Post nieuwe CEO Bilfinger

Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland. Hij volgt de h..
 

Jonge denkers helpen Vopak

Studenten van de Hogeschool Rotterdam helpen Vopak bij het plannen van het onderhoud van olieopslagtanks.
 

Verbreding SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.
 

Energieakkoord? Isoleren!

VIB-voorzitter Hans Koole belichtte tijdens de 7 maart gehouden drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling bij de SER in..
 

Film van de maand

VIB Workshops

FESI 2020

Isolatie Magazine

Bedrijf in beeld