Dag 2 - Industrial Heat & Power bruist

Een drukke beursvloer, een dito ledenvergadering van VIB, de wereldprimeur van de TBI-App om snel energiebesparing door isolatie inzichtelijk te maken en tot slot de Isolatieborrel. Het bruiste gisteren op de beursvloer van Industrial Heat & Power in de Brabanthallen in Den Bosch.

Op de tweede dag toonden de exposanten zich meer dan tevreden. De aanloop was goed, de interesse groot en het orderboek werd af en toe vanachter de presentatiebalie gehaald om aangevuld te worden.

De simultaan gehouden VIB-ledenvergadering in hal 6 telde circa 40 aanwezigen die luisterden naar een uitleg over de nieuwe cao en de stand van zaken van het ISSO 64 document technische isolatie dat volgens de planning aan het eind van het jaar gereed moet zijn. Waarnemend OOI-directeur Hylke Warners zette de lijnen uit voor 2020. Fabrikant van isolatiemateriaal K-flex en opleidingsinstituut Scaffolding Training Europe traden ter vergadering tot de vereniging toe als buitengewoon lid.

Na de presentaties van Andreas Gürtler over de TBI-app, Edward van Engelenhoven over de Energie-Investeringsaftrek, konden leden en relaties zich dankzij Kingspan het bier goed laten smaken op de gezellig Isolatieborrel. En dat in de wetenschap dat volgend jaar met de Europese Beroepenwedstrijden Isolatie de volgende Industrial Heat & Power in 2020 het profiel van de isolatiesector, nog beter én groter zal zijn onder de bezoekers. Vrijwel alle exposanten meldden in 2020 ook weer van de partij te willen zijn.  

De aftrap van een goedbezochte VIB-ledenvergadering.

OOI-directeur Hylke Warners zet de lijnen uit voor 2020.

Projectleider Jos de Leeuw belicht de stand van zaken van ISSO 64

 

Informatie halen bij Walraven Aerofoam.

Armacell ontbreekt vanzelf niet op Industrial Heat & Power

Lancering en demonstratie van de TBI-App die in Google Play en Appstore is te downloaden, trok veel belangstelling.

Eiif/Fesi directeur Andreas Gürtler presenteerde met TBI een wereldprimeur.

De app werd gedownload en direct gepresenteerd. 

Edward van Engelenhoven (Saint-Gobain Isover) praatte de geïnteresseerden bij over de Energie-Investeringsaftrek.

 

In virual reality leren isoleren, het is allemaal mogelijk. 

VIB-voorzitter Hans Koole gaf de aftrap voor de Isolatieborrel. 

 

Nieuws

Paul van der Waal nieuw VIB-bestuurslid

 

Mooie isolatieprojecten op Linkedin

 
 

Dr. Rudolf Jürcke gekozen als voorzitter FESI

Dr. Rudolf Jürcke was elected and formally appointed at the General Assembly of the FESI-members in Spring 2020 as the new FESI..
 

Isolatie4all

VIB start in 2020 met een vernieuwd communicatiebeleid, waarbij het accent ligt op het bevorderen van de instroom van nieuwe medewer..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken

Een Praktijkdag Veilig en Gezond Werken is een inspirerende en interactieve bijeenkomst die in heel Nederland wordt georganiseerd. D..
 

FITS is de vertegenwoordiging en producent voor Econtras

Het bedrijf van C.J. van Waas voor de Balkan regio werd op 17 januari jl. bezocht de Nederlandse ambassadeur Dr. Reinhout Vos, tezam..
 

Veilig en gezond werk in 2020

In 2020 zet de Inspectie SZW extra in op arbozorg en wordt er gekozen voor een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Daarn..
 

Lage rente bepaalt uitstoot industrie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat een renteaanpassing in de regelgeving kan leiden tot minder uitstoot va..
 

Nieuwe uitgave controlepunten brand

Tijdens de studiedag ‘Hoe borg ik de brandveiligheid van mijn gebouw’ van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BB..
 

Norm brandveiligheid grote brandcompartimenten verlengd

NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten met een omvang groter dan de maximale toegelaten omvang, volgens de ..
 

Circulaire economie: 10 miljoen extra MIA/Vamil

Het kabinet trekt in 2020 extra geld uit om investeringen in milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemer..
 

Nederlandse Staat opnieuw teruggefloten

De Nederlandse Staat moet definitief de uitstoot van broeikasgassen met een kwart terugbrengen ten opzichte van 1990. Dat bepaalde d..
 

Stormloop op SDE+

Ontwikkelaars van hernieuwbare-energieprojecten hebben de afgelopen maanden massaal een aanvraag voor SDE+subsidie ingediend. De eno..
 

Milieuboete dreigt voor Vlaanderen

Vlaanderen hangt een Europese boete van 433 miljoen euro boven het hoofd omdat het tegen eind volgend jaar zijn klimaatdoelen niet h..
 

CBS: grootste reductie broeikasgas industrie/energiesector

De uitstoot van broeikasgas lag eind 2018 15 procent lager dan in 1990. Tegelijkertijd groeide in die periode de economie met 80 pro..
 

Gasunie warmtetransportbeheerder LdM en VP

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft Gasunie de opdracht om de ‘Leiding door het Midden’ (LdM) en de le..
 

Klimaatakkoord mist industriële isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

Praktijkdag Veilig en Gezond Werken (kader)

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2020 voor middenkader en management
 

Veilig werken?

Volg VIB

Archief