NEN-normen betalen

NEN-normen moeten worden betaald, er rust auteursrecht op. Dit heeft de Hoge Raad 22 juni 2012 in laatste instantie beslist. De NEN-normen, waarnaar bijvoorbeeld het Bouwbesluit veelvuldig verwijst, zijn geen wetteksten c.q. door de overheid uitgevaardigde algemeen verbindende voorschriften. De uitspraak van de Hoge Raad is onherroepelijk.
Voor de isolatiesector zijn de NEN-normen van belang in verband met CE-labeling van isolatiematerialen, energieprestatie-eisen en brandveiligheidvoorschriften.
In 2011 heeft de Raad van State al beslist dat de NEN-normen, waarnaar het Bouwbesluit verwijst, geen algemeen verbindende voorschriften zijn die vanwege het Rijk zijn vastgesteld. Zij behoeven niet op dezelfde wijze als regelgeving van overheidswege, zoals het Bouwbesluit, te worden bekendgemaakt. De bepaling in de Auteurswet dat wetgeving vrij van auteursrecht is, acht de Hoge Raad niet van toepassing op NEN-normen, ook niet als in wetgeving daarnaar is verwezen.
Bouwkundig adviesbureau Knooble spande een zaak aan tegen de Staat (ministerie VROM) en NEN. Knooble wil niet langer betalen voor de NEN-normen en stelde dat deze gratis verkrijgbaar moeten zijn. Volgens Knooble is het auteursrecht op normen in strijd met de Auteurswet omdat er geen auteursrecht bestaat op wetten, besluiten en verordeningen, door de openbare macht uitgevaardigd. De Staat en NEN nemen het standpunt in dat de normen geen algemeen verbindende voorschriften zijn. Normen zijn vastgelegde afspraken die worden gemaakt door en voor de markt. Het zijn richtlijnen, iedereen is vrij om langs een andere weg dan een NEN-norm aan te tonen dat hij aan de wettelijke eisen heeft voldaan, menen Staat en NEN. De Hoge Raad deelt dit.

 

Nieuws

Gratis bezoekersregistratie Industrial Heat & Power geopend

De gratis bezoekersregistratie van de vakbeurs Industrial Heat & Power is open. Het B2B-evenement voor professionals actief in d..
 

Klimaatakkoord mist industriŽle isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Industrial Heat & Power, sector toont besparingspotentie isolatie

VIB, de branchevereniging voor ondernemers in het technisch isolatiebedrijf geeft met haar aanwezigheid op Industrial Heat & Pow..
 

Energielabel-C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland groter dan 100 m² minimaal voldoen aan energielabel-C. Kan de eigenaar dit..
 

Europese bijdrage slimme CO2-reductie Oost Nederland

Het Europese subsidieprogramma OP Oost stelt vanaf 16 mei 2019 17 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan “S..
 

Meer bedrijven in aanmerking voor subsidie CO2-besparing

Meer bedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar gebruik maken van subsidie voor CO2-besparende technieken. Door een vernieuwing van de ..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..