Tien procent industrie niet geïsoleerd

Volgens Ecofys-onderzoek in opdracht van EiiF is tien procent van alle installatiese en apparaten in fabrieken niet geïsoleerd óf voorzien van beschadigde isolatie. Bovendien is het niveau van de aangebrachte isolatie doorgaans gebaseerd op een minimale investeringsbeslissing.
Deze beslissingen zijn volgens het Ecofys-onderzoek gegrond op eisen aan de maximale oppervlaktetemperatuur van apparatuur. Die eisen hangen samen met voorkoming van persoonlijk letsel, minimale procesbehoeften of generieke eisen aan het maximale warmteverlies. Eisen zoals kosteneffectiviteit of de maximale energie-efficiëntie van het isolatiesysteem worden vaak gewoon niet overwogen.
“In het verleden, toen de brandstofprijzen lager waren, zou energie-efficiënte isolatie niet hebben geleid tot een groot verschil’, legt directeur Andreas Gürtler van EiiF uit. ‘Tegenwoordig is de energieprijs hoger en hij zal naar verwachting nog verder stijgen – nog afgezien de noodzaak om de 20-20-20 doelen van de EU te bereiken. Daardoor vonden we een groeiende kloof tussen de huidige en kosteneffectieve isolatieniveaus.”
Als de industrie deze kans pakt en het isolatiepotentieel aanboort, kan deze trend worden gestopt. De eerste stap is om consequent alle niet-geïsoleerde delen te isoleren en om beschadigde isolatie te repareren. Maar als de industrie het grote besparingspotentieel van industriële isolatie blijft negeren, zal de kloof tussen ‘huidige’ en kosteneffectieve isolatie verder groeien. Extra kosten voor CO2-emissierechten zullen deze trend zelfs versnellen.
Een Nederlandstalige samenvattig van het onderzoek is beschikbaar op Eiif-Ecofys-rapport. Nadere informatie is ook te vinden bij EiiF en bij Ecofys.

Nieuws

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..
 

CUI op komende Maintenance Next

Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk voor smart mainte..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019

Veilig en gezond werken op de werkvloer vraagt, behalve om alertheid, om actuele kennis van de risico’s, de regelgeving en de ..
 

IEX verhuist naar Nürenberg

De 2020-editie van IEX - Insulation Expo Europe verhuist van Keulen naar Nürenberg en wordt samen gehouden met de beurs FeuerTr..
 

Daniël Post nieuwe CEO Bilfinger

Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland. Hij volgt de h..
 

Jonge denkers helpen Vopak

Studenten van de Hogeschool Rotterdam helpen Vopak bij het plannen van het onderhoud van olieopslagtanks.
 

Verbreding SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.
 

Normontwerp brandveiligheid rookgasafvoer

NEN heeft een normontwerp gepubliceerd voor de bepalingsmethode waarmee de brandveiligheid van rookgasafvoersystemen (schoorstenen) ..
 

Energieakkoord? Isoleren!

VIB-voorzitter Hans Koole belichtte tijdens de 7 maart gehouden drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling bij de SER in..
 

Film van de maand

VIB Workshops

FESI 2020

Isolatie Magazine

Bedrijf in beeld