Informatieplicht energiebesparing 1 juli a.s.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verplicht ondernemers om gemeente of omgevingsdienst te informeren over de energie besparende maatregelen die zij hebben getroffen. De uiterste datum voor de eerste informatieronde is (vooralsnog) gesteld op 1 juli 2019.

Er is een digitale informatietool in de maak evenals sectorlijsten met maatregelen (betrekking hebbende op het gebouw, het proces en faciliteiten) die zich allemaal binnen vijf jaar moeten terugverdienen. Een ondernemer kan hieruit de voor het bedrijf relevante maatregelen kiezen of zelf met een gelijkwaardig alternatief komen. De informatieplicht geldt niet indien het energiegebruik op jaarbasis kleiner is dan 50.000 kWh aan elektriciteit en kleiner is dan 25.000 M3 aardgas.
 
VIB en Koninklijke Metaalunie zijn warm voorstander van energiebesparing, met de kanttekening dat deze geringe administratieve lasten opleveren en worden geflankeerd door een stevige handhaving. Samen met andere brancheorganisaties en de koepelorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland wordt maximaal ingezet op een minimale administratieve last bij het voldoen aan de informatieplicht en een maximale herkenbaarheid en gedragenheid van de maatregellijsten en de implementatie daarvan.

Actuele informatie over de informatieplicht is op onderstaande links te vinden.

Op de RVO.nl-website www.rvo.nl/informatieplicht staat de algemene informatie over de informatieplicht. Deze website zal regelmatig worden geactualiseerd met onder andere de veel gestelde vragen over het rapportagesysteem. Hier worden ook ook een stappenplan voor het voldoen aan de informatie- en energiebesparingsplicht en een animatie hierover gepresenteerd.

Met de Wetchecker energiebesparing kan een ieder gelijk checken of hij/zij een informatieplicht heeft en of hij/zij aan andere energiebesparingsverplichtingen moeten voldoen.

Op de InfoMil-website staat alle informatie over de Wet milieubeheer en de Erkende Maatregellijsten (EML) en een FAQ over de EML.

Via social media (twitter en LinkedIn) zullen door RVO.nl regelmatig berichten worden verspreid.

Inspirerende verhalen van ondernemers, die energie besparen zijn te vinden RVO.nl en InfoMil.
 

Nieuws

Klimaatakkoord mist industriŽle isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

Nijpend tekort technici houdt stand

Het tekort aan technici wordt volgens de technisch sector met name veroorzaakt door de slechte aansluiting van het onderwijs op het ..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Industrial Heat & Power, sector toont besparingspotentie isolatie

VIB, de branchevereniging voor ondernemers in het technisch isolatiebedrijf geeft met haar aanwezigheid op Industrial Heat & Pow..
 

Energielabel-C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland groter dan 100 m² minimaal voldoen aan energielabel-C. Kan de eigenaar dit..
 

Verbod asbestdaken van de baan

Een voorgenomen verbod op asbestdaken per 2025 is van de baan. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaa..
 

Europese bijdrage slimme CO2-reductie Oost Nederland

Het Europese subsidieprogramma OP Oost stelt vanaf 16 mei 2019 17 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan “S..
 

Meer bedrijven in aanmerking voor subsidie CO2-besparing

Meer bedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar gebruik maken van subsidie voor CO2-besparende technieken. Door een vernieuwing van de ..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..