10e Landelijke Asbest Praktijkdag

De turbulente asbestpraktijk en de weg naar risicogestuurd werken staat centraal op 16 mei 2019 tijdens de tiende editie van de Landelijke Asbest Praktijk in Hotel Veenendaal.


Het Nederlands asbestbeleid bevindt zich in een turbulente fase. Uit recent onderzoek komt naar voren dat bepaalde asbesttoepassingen verantwoord in een lagere risicoklasse kunnen komen. Er is discussie in de markt over innovaties, validaties en de rol van bedrijfsleven en overheid bij valideren. De plannen van de staatssecretaris van SZW, zoals verwoord in de brief van 2018 aan de Tweede Kamer, geven richting maar nog geen duidelijkheid over de aanpassingen. Moties van de Tweede Kamer stimuleren het kabinet om risicogestuurd werken een stimulans te geven. Borging en toezicht bij verwijderen is hierbij een terecht issue, maar oplosbaar zoals diverse sprekers zullen betogen. Tijdens de 10e editie van de Landelijke Asbest Praktijkdag komen deze en veel andere actuele ontwikkelingen bij de aanpak van asbest aan bod.

De volgende thema’s staan op de dag centraal:
- Versnellingsaanpak asbestdaken Provincie Overijssel: behaalde resultaten een garantie voor de toekomst
- Sanering van asbest in combinatie met radioactief materiaal
- Contractwijzer voor asbestvraagstukken: hoe kiest u een passende organisatie- en contractvorm voor heden en toekomst?
- Juridische actualiteiten asbest
- Chroom-6: het nieuwe asbest?
- De nieuwe Omgevingswet en asbest: waar moeten asbestsector en opdrachtgevers zich op voorbereiden?
- Praktijkcasus: Ontmanteling voormalige fosforfabriek in Vlissingen
- Ruimte voor nieuwe innovatieschema’s naast de huidige Ascert standaard
- Productcasus: snelle asbestdetectie met de draagbare asbestanalyzer microPHAZIR™ AS
- Rol en taak van Omgevingsdiensten (en Salvage) bij de afhandeling van calamiteiten

De organisatie is in handen van Studiecentrum Kerckebosch i.s.m. AT Osborne en OOM Milieumanagement.

Deelnemerstarief, € 295,00 excl. BTW per persoon. Vanaf 1 april 2019 € 395,- excl. BTW per persoon.
 
Accreditatie: Waardering Hobéon SKO-AH en/of Waardering Hobéon SKO-VK: in aanvraag
  
Meer info / Aanmelden: http://asbestpraktijkdag.nl

Nieuws

Gratis bezoekersregistratie Industrial Heat & Power geopend

De gratis bezoekersregistratie van de vakbeurs Industrial Heat & Power is open. Het B2B-evenement voor professionals actief in d..
 

Klimaatakkoord mist industriŽle isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Industrial Heat & Power, sector toont besparingspotentie isolatie

VIB, de branchevereniging voor ondernemers in het technisch isolatiebedrijf geeft met haar aanwezigheid op Industrial Heat & Pow..
 

Energielabel-C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland groter dan 100 m² minimaal voldoen aan energielabel-C. Kan de eigenaar dit..
 

Europese bijdrage slimme CO2-reductie Oost Nederland

Het Europese subsidieprogramma OP Oost stelt vanaf 16 mei 2019 17 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan “S..
 

Meer bedrijven in aanmerking voor subsidie CO2-besparing

Meer bedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar gebruik maken van subsidie voor CO2-besparende technieken. Door een vernieuwing van de ..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..