Bijpraatsessies Trends in utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de Utiliteitsisolatie. Leden en niet-leden worden nadrukkelijk uitgenodigd hieraan deel te nemen. 

Het recent door adviesbureau Bouwkennis gepubliceerde document geeft een overzicht van ontwikkelingen in de isolatiesector.

De trends van de bouw en installatiesector worden in de presentatie als uitgangspunt gebruikt. Deze informatie helpt isolatiebedrijven zich beter op toekomstige ontwikkelingen voor te bereiden, danwel te anticiperen op bewegingen in de markt. 

Uiteraard vinden de zes bijpraatsessies plaats op geschikte, centraal gelegen locaties. De bijeenkomsten staan open voor zowel leden als niet-leden van VIB. Deelnemers krijgen het rapport na afloop mee naar huis.

De voorlopig geplande data zijn: 

Bijeenkomsten Trendrapport Utiliteit
REGIO VOORLOPIGE DATUM VOORLOPIGE TIJD  
Noord (Groningen, Friesland, Drenthe) dinsdag 19 maart 2019 14:30 - 15:00 uur Netwerken na afloop
Oost (Overwijssel, Gelderland) donderdag 28 maart 2019 14:30 - 15:00 uur Netwerken na afloop
Midden (Utrecht, Flevoland) dinsdag 16 april 2019 14:30 - 15:00 uur Netwerken na afloop
West (Noord- en Zuid-Holland) donderdag 2 mei 2019 14:30 - 15:00 uur Netwerken na afloop
Zuid-West (Zuid-Holland, Zeeland) dinsdag 14 mei 2019 14:30 - 15:00 uur Netwerken na afloop  
Zuid (Noord-Brabant en Limburg) donderdag 16 mei 2019 14:30 - 15:00 uur Netwerken na afloop

 

Definitieve data en locaties worden op basis van aanmeldingen besloten. VIB-leden die hun vestiging voor een bijeenkomst beschikbaar willen stellen, kunnen zich aanmelden bij secretaris Jan Zanen. Inschrijving en verdere organisatie verricht hetsecretariaat van VIB. De link is ook te gebruiken voor aanmelding.
 

Nieuws

Mooie isolatieprojecten op Linkedin

 
 

Dr. Rudolf JŁrcke gekozen als voorzitter FESI

Dr. Rudolf Jürcke was elected and formally appointed at the General Assembly of the FESI-members in Spring 2020 as the new FESI..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken

Een Praktijkdag Veilig en Gezond Werken is een inspirerende en interactieve bijeenkomst die in heel Nederland wordt georganiseerd. D..
 

FITS is de vertegenwoordiging en producent voor Econtras

Het bedrijf van C.J. van Waas voor de Balkan regio werd op 17 januari jl. bezocht de Nederlandse ambassadeur Dr. Reinhout Vos, tezam..
 

Veilig en gezond werk in 2020

In 2020 zet de Inspectie SZW extra in op arbozorg en wordt er gekozen voor een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Daarn..
 

Lage rente bepaalt uitstoot industrie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat een renteaanpassing in de regelgeving kan leiden tot minder uitstoot va..
 

Nieuwe uitgave controlepunten brand

Tijdens de studiedag ‘Hoe borg ik de brandveiligheid van mijn gebouw’ van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BB..
 

Norm brandveiligheid grote brandcompartimenten verlengd

NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten met een omvang groter dan de maximale toegelaten omvang, volgens de ..
 

Circulaire economie: 10 miljoen extra MIA/Vamil

Het kabinet trekt in 2020 extra geld uit om investeringen in milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemer..
 

Nederlandse Staat opnieuw teruggefloten

De Nederlandse Staat moet definitief de uitstoot van broeikasgassen met een kwart terugbrengen ten opzichte van 1990. Dat bepaalde d..
 

Stormloop op SDE+

Ontwikkelaars van hernieuwbare-energieprojecten hebben de afgelopen maanden massaal een aanvraag voor SDE+subsidie ingediend. De eno..
 

Milieuboete dreigt voor Vlaanderen

Vlaanderen hangt een Europese boete van 433 miljoen euro boven het hoofd omdat het tegen eind volgend jaar zijn klimaatdoelen niet h..
 

CBS: grootste reductie broeikasgas industrie/energiesector

De uitstoot van broeikasgas lag eind 2018 15 procent lager dan in 1990. Tegelijkertijd groeide in die periode de economie met 80 pro..
 

Gasunie warmtetransportbeheerder LdM en VP

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft Gasunie de opdracht om de ‘Leiding door het Midden’ (LdM) en de le..
 

Klimaatakkoord mist industriŽle isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

Praktijkdag Veilig en Gezond Werken (kader)

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2020 voor middenkader en management
 

Archief

Veilig werken?