Zuid-Holland bespoedigt besluit warmtenet

De provincie Zuid-Holland verwacht in maart een investeringsbesluit voor de warmtestrategie te nemen. Dit meldt gfactueel.nl.

De provincie werkt momenteel met een aantal partijen aan een plan om de warmtebehoefte in Zuid-Holland te verduurzamen. Maar ook om de bijbehorende benodigde vraag, aanbod, infrastructuur en een marktmodel te ontwikkelen. De betrokken partijen moeten zo snel mogelijk duidelijkheid geven over het mee-investeren in delen van het plan. Isolatie van bestaande systemen speelt daarin ook een rol.


In de Energieagenda tot 2050 wordt €100 miljoen voor fondsvorming voor de energietransitie al aangekondigd. Deze €100 miljoen is verdeeld in €50 miljoen voor warmte-infrastructuur, €15 miljoen voor warmteopwekking en €35 miljoen voor innovatie in energie. De inzet van €65 miljoen voor warmte wordt met andere partijen binnen Zuid-Holland op dit moment nog onderzocht.

Het besluit is belangrijk voor de tuinbouw in die provincie, vanwege de ontwikkeling van restwarmtebenutting. De politieke behandeling van de investeringsagenda zou in maart in hoog tempo moeten plaatsvinden ‘omdat zich dit voorjaar een aantal incidentele kansen voordoen in de markt’. Wat de provincie onder die incidentele kansen verstaat, wordt niet duidelijk in een brief van Gedeputeerde Staten aan leden van Provinciale Staten.

 

Nieuws

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..
 

CUI op komende Maintenance Next

Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk voor smart mainte..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019

Veilig en gezond werken op de werkvloer vraagt, behalve om alertheid, om actuele kennis van de risico’s, de regelgeving en de ..
 

IEX verhuist naar Nürenberg

De 2020-editie van IEX - Insulation Expo Europe verhuist van Keulen naar Nürenberg en wordt samen gehouden met de beurs FeuerTr..
 

Daniël Post nieuwe CEO Bilfinger

Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland. Hij volgt de h..
 

Jonge denkers helpen Vopak

Studenten van de Hogeschool Rotterdam helpen Vopak bij het plannen van het onderhoud van olieopslagtanks.
 

Verbreding SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.
 

Normontwerp brandveiligheid rookgasafvoer

NEN heeft een normontwerp gepubliceerd voor de bepalingsmethode waarmee de brandveiligheid van rookgasafvoersystemen (schoorstenen) ..
 

Energieakkoord? Isoleren!

VIB-voorzitter Hans Koole belichtte tijdens de 7 maart gehouden drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling bij de SER in..
 

Film van de maand

VIB Workshops

FESI 2020

Isolatie Magazine

Bedrijf in beeld