Standaardbestek luchttechnische apparaten

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en De Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA) ontwikkelden een standaard bestektekst voor luchttechnische apparaten in nieuwbouw en renovatie van kantoorgebouwen. Ook isolatie tijdens het technisch onderhoud wordt daarin niet vergeten.

Ingenieursbureau DWA heeft in overleg met betrokken partijen een standaard contractstuk tot stand gebracht voor “iedereen die betrokken is bij de realisatie van een goed binnenklimaat van gebouwen”. Controle, reparatie of vervanging van isolatiemateriaal op de installatie minimaal eens per vijf jaar wordt als voorwaarde gegeven van een gezond, duurzaam en comfortabel binnenklimaat. De RVB gebruikt het nieuwe bestekdocument voor de vastlegging van het prestatieniveau van klimaatinstallaties in bestaande en nieuwe kantoorgebouwen. Het bestek is een praktisch document met checklist, waarbij de basiskwaliteit met concrete maatregelen is vastgelegd tussen aannemer en opdrachtgever, aangevuld met energiebesparing en duurzaamheid. Het bestek is zo ontwikkeld dat ontwerpers van gebouwen met een onderwijsfunctie ook gebruik kunnen maken van dit document.

Gertjan Middendorf, voorzitter TC Sector Utiliteit VLA vindt dat met de prestatie-eisen een goed kwaliteitsniveau wordt vastgelegd, “waarmee we ook veel voorkomende ontwerp- en uitvoeringsfouten vermijden”.

Het voorliggende bestekdocument Onderhoud en Beheer en Ontwikkeling en Ontwerp zullen uiterlijk 2017 worden aangevuld met module Installatie en Montage van het klimaatsysteem.

De standaard bestektekst voor luchttechnische apparaten is hier te downloaden

 


 

 

Nieuws

Tandemactie NCTI en Isenspro


Samen met Isenspro heeft NCTI de bezoekers van het laatste iTanks ontbijt op donderdag 21 februari 2019 geïnformeerd ov..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..
 

CUI op komende Maintenance Next

Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk voor smart mainte..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019

Veilig en gezond werken op de werkvloer vraagt, behalve om alertheid, om actuele kennis van de risico’s, de regelgeving en de ..
 

IEX verhuist naar Nürenberg

De 2020-editie van IEX - Insulation Expo Europe verhuist van Keulen naar Nürenberg en wordt samen gehouden met de beurs FeuerTr..
 

Daniël Post nieuwe CEO Bilfinger

Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland. Hij volgt de h..
 

Jonge denkers helpen Vopak

Studenten van de Hogeschool Rotterdam helpen Vopak bij het plannen van het onderhoud van olieopslagtanks.
 

Verbreding SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.
 

Energieakkoord? Isoleren!

VIB-voorzitter Hans Koole belichtte tijdens de 7 maart gehouden drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling bij de SER in..
 

Film van de maand

VIB Workshops

FESI 2020

Isolatie Magazine

Bedrijf in beeld