Huis van de Isolatie geopend
Onder grote belangstelling heeft Woerdens burgemeester Victor Molkenboer vrijdag 4 maart 2016 het OOI opleidingscentrum geopend: Hét Huis van de Isolatie. De afgelopen maanden heeft de branche het centrum in het Intechnium-gebouw ingericht. Voor zover nodig, want het centrum beschikte reeds over volledig functionele praktijkruimtes.
De belangstelling van de bezoekers ging uiteraard vooral uit naar de functionele voorzieningen: met zijn praktijklokalen, uitgebreide installaties, vergaderfaciliteiten en demonstratieruimtes is Hét Huis van de Isolatie een modern en inspirerend branchecentrum. Het veelzijdige, tastbare isolatiedecor bracht bezoekers dan ook automatisch in gesprek over vak en branche. Burgemeester Molkenboer hoefde dan ook geen officiële openingshandeling te verrrichten: dat deden de vak- en branchegenoten spontaan zelf in het nieuwe, gedroomde opleidingscentrum.
Geen officiële opening zonder officieel programma.  Ook dat beleefde de branche als een feest. OOI-directeur George Kruithof schetste Hét Huis van de Isolatie als toonkamer van de isolatiebranche. Het centrum markeert de omslag naar actieve, vraaggestuurde vakopleiding, dicht bij praktijk, opdrachtgevers en isolatieondernemingen.
OOI-bestuursvertegenwoordiger Albert Meeuwissen belichtte de voordelen van een relatief klein opleidingsfonds als OOI, dat snel en scherp schakelt in vraaggestuurde opleiding en zich in Woerden ontplooit tot vraagbaak voor de bedrijfstak. Meeuwissen riep de medewerkers van de isolatiebedrijven en hun werkgevers op om blijvend te investeren in zichzelf: “Er komen voortdurend nieuwe materialen en systemen, dus blijf bij”. Dat laatste maakte VIB-voorzitter Hans Koole ook symbolisch mogelijk: hij overhandigde OOI-directeur George Kruithof een forse klok. De wijzerstand spoort aan tot voortvarendheid en tikt het wenkend perspectief van het branchecentrum  naderbij. Hans Koole plaatste de veelzijdige functionaliteit van Hét Huis in de context van VIB-beleid en –missie, geïllustreerd met een serie concrete brancheprojecten.
Dat er stevig economisch perspectief in het vak zit, bracht EiiF-directeur Andreas Gürtler overtuigend over het voetlicht. Hij liet zien dat technische isolatie-inspecties (TIPcheck) niet alleen de opdrachtgevers grote kostenbesparingen zichtbaar maken, maar ook een braakliggend werkterrein voor isolatiebedrijven ontginnen. Zijn analyse van Europese energie-afhankelijkheden en geopolitieke ontwikkelingen plaatste industriële energiebesparing in een internationaal maatschappelijk perspectief.
Voor een treffende, ontspannende noot zorgde theatermaker Jelle Kuiper, in de cabarateske huid van ‘Technisch Adviesbureau Goedhart’.  Enkele ondernemende isolatiespecialisten hadden deze nog onbekende bestekschrijver al aan hun adressenbestand toegevoegd, toen de ‘deskundige’ de zaal de ene lachsalvo na de andere ontlokte. Die uitmuntende stemming bleef er in, gedurende de rondleidingen en de geanimeerde netwerkgesprekken.
Hét Huis van de Isolatie is gevestigd in het Intechnium-gebouw, Korenmolenlaan 4 te 3447 GG Woerden, telefoon 0181 – 65 95 55.

 

Nieuws

Gratis bezoekersregistratie Industrial Heat & Power geopend

De gratis bezoekersregistratie van de vakbeurs Industrial Heat & Power is open. Het B2B-evenement voor professionals actief in d..
 

Klimaatakkoord mist industriŽle isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

Nijpend tekort technici houdt stand

Het tekort aan technici wordt volgens de technisch sector met name veroorzaakt door de slechte aansluiting van het onderwijs op het ..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Industrial Heat & Power, sector toont besparingspotentie isolatie

VIB, de branchevereniging voor ondernemers in het technisch isolatiebedrijf geeft met haar aanwezigheid op Industrial Heat & Pow..
 

Energielabel-C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland groter dan 100 m² minimaal voldoen aan energielabel-C. Kan de eigenaar dit..
 

Europese bijdrage slimme CO2-reductie Oost Nederland

Het Europese subsidieprogramma OP Oost stelt vanaf 16 mei 2019 17 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan “S..
 

Meer bedrijven in aanmerking voor subsidie CO2-besparing

Meer bedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar gebruik maken van subsidie voor CO2-besparende technieken. Door een vernieuwing van de ..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..