Asbestos, 6 en 7 april 2016

De gespecialiseerde vakbeurs voor asbestsanering Asbestos 2016 vindt plaats op 6 en 7 april 2016 in Rotterdam Ahoy. Het is de tweede editie van de beurs, die in de toekomst elke twee jaar wordt gehouden. Op woensdag 6 april is de beurs open van 10.00 tot 21.00 uur, op donderdag 7 april van 10.00 tot 18.00 uur.
De vakbeurs voor de professionele asbestketen verenigt techniek, kennis en regelgeving op een hoogwaardig podium. Het volledige palet aan brancheverenigingen, betrokken overheid en kennisinstituten nemen deel aan Asbestos 2016. Het succes van de eerste editie in 2015 verklaart de groei van de beursbezetting: Asbestos 2016 telt zo’n 125 exposanten, een toename van tachtig procent. Asbestos 2016 wordt opnieuw gehouden in Rotterdam Ahoy, na 45 jaar de revolutionaire nieuwe naam voor Ahoy Rotterdam.
Asbestsanering is actueel. Daarin spelen verschillende factoren een rol: sterk aangescherpte normen, handhaving en sanctionering, de levenscyclus van asbesthoudende materialen en wettelijke saneringsverplichtingen.
De isolatiesector heeft geregeld te maken met asbestsanering in industrie en utiliteit. Een aantal middelgrote en grote isolatieondernemingen is tevens actief op het gebied van asbestsanering, andere werken samen met professionele saneerders. Beursdirecteur Jan de Klerk Exhibitions Rotterdam International): “De grootschalige internationale en wijdverbreide toepassing van asbest in de vorige eeuw en de bekende gezondheidsrisico’s hebben grote consequenties. Zorgvuldige sanering spreekt iedereen op zijn verantwoordelijkheden aan, of het nu de eigenaar van een gebouw of installaties is dan wel de saneerder, gebruiker of handhavende overheid. Ook gezondheidsinstanties houden terecht de vinger aan de pols. Gezondheid, technologie en kostenefficiënte sanering vragen alle aandacht. Dat gold altijd al, maar sinds de recent fors aangescherpte normen en het daarop aangepaste sanctiebeleid is ketensamenwerking meer dan ooit aan de orde.”
Branchevereniging en –instituten verlenen Asbestos 2016 een breed draagvlak. Veras, VVTB, VAVB, VOAM-VKBA zijn present, evenals TC Asbest/Fenelab en Stichting Ascert die de certificatieschema’s inricht en beheert. De overheid is vertegenwoordigd via Inspectie SZW, terwijl Asbestslachtoffervereniging AVN en Instituut Asbestslachtoffers IAS de medisch-menselijke aspecten van de asbestproblematiek belichten en bewaken.
Een uitgebreid kennisprogramma omlijst Asbestos 2016. Kennisoverdracht en indringende thematische discussie vinden centraal op de beursvloer plaats. Op het programma staan trends en ontwikkelingen in techniek, wet- en regelgeving, gezondheid en milieu en uiteraard veiligheid.
De professionele asbestbranche maakt zich sterk voor zorgvuldige, veilige sanering. Tot het toepassingsverbod per 1994 is asbest op grote schaal toegepast in onder meer bouw, industrie en maritieme sector. Nederland heeft in de vorige eeuw ca. acht miljoen ton asbesthoudende producten geproduceerd en verwerkt, in de vorm van asbestcement en vele andere producten. Wet- en regelgeving, techniek en uitvoering van asbestsanering zijn primair gericht op bescherming van mens en milieu tegen de schadelijke vezels. Dit is geborgd in een stelsel van verplichte certificatie, voorgeschreven procedures en het landelijk asbestvolgsysteem LAVS. Met de wet WAHS (Wet Aanscherping Handhaving en Sanctiebeleid) zet de overheid zwaar in op naleving en publiceert alle overtredingen met naam en toenaam. Het aantal overtredingen neemt inmiddels af, zowel onder gecertificeerde als onder malafide saneerders. 

Nieuws

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..
 

CUI op komende Maintenance Next

Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk voor smart mainte..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019

Veilig en gezond werken op de werkvloer vraagt, behalve om alertheid, om actuele kennis van de risico’s, de regelgeving en de ..
 

IEX verhuist naar Nürenberg

De 2020-editie van IEX - Insulation Expo Europe verhuist van Keulen naar Nürenberg en wordt samen gehouden met de beurs FeuerTr..
 

Daniël Post nieuwe CEO Bilfinger

Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland. Hij volgt de h..
 

Jonge denkers helpen Vopak

Studenten van de Hogeschool Rotterdam helpen Vopak bij het plannen van het onderhoud van olieopslagtanks.
 

Verbreding SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.
 

Normontwerp brandveiligheid rookgasafvoer

NEN heeft een normontwerp gepubliceerd voor de bepalingsmethode waarmee de brandveiligheid van rookgasafvoersystemen (schoorstenen) ..
 

Energieakkoord? Isoleren!

VIB-voorzitter Hans Koole belichtte tijdens de 7 maart gehouden drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling bij de SER in..
 

Film van de maand

VIB Workshops

FESI 2020

Isolatie Magazine

Bedrijf in beeld