Asbestos, 6 en 7 april 2016

De gespecialiseerde vakbeurs voor asbestsanering Asbestos 2016 vindt plaats op 6 en 7 april 2016 in Rotterdam Ahoy. Het is de tweede editie van de beurs, die in de toekomst elke twee jaar wordt gehouden. Op woensdag 6 april is de beurs open van 10.00 tot 21.00 uur, op donderdag 7 april van 10.00 tot 18.00 uur.
De vakbeurs voor de professionele asbestketen verenigt techniek, kennis en regelgeving op een hoogwaardig podium. Het volledige palet aan brancheverenigingen, betrokken overheid en kennisinstituten nemen deel aan Asbestos 2016. Het succes van de eerste editie in 2015 verklaart de groei van de beursbezetting: Asbestos 2016 telt zo’n 125 exposanten, een toename van tachtig procent. Asbestos 2016 wordt opnieuw gehouden in Rotterdam Ahoy, na 45 jaar de revolutionaire nieuwe naam voor Ahoy Rotterdam.
Asbestsanering is actueel. Daarin spelen verschillende factoren een rol: sterk aangescherpte normen, handhaving en sanctionering, de levenscyclus van asbesthoudende materialen en wettelijke saneringsverplichtingen.
De isolatiesector heeft geregeld te maken met asbestsanering in industrie en utiliteit. Een aantal middelgrote en grote isolatieondernemingen is tevens actief op het gebied van asbestsanering, andere werken samen met professionele saneerders. Beursdirecteur Jan de Klerk Exhibitions Rotterdam International): “De grootschalige internationale en wijdverbreide toepassing van asbest in de vorige eeuw en de bekende gezondheidsrisico’s hebben grote consequenties. Zorgvuldige sanering spreekt iedereen op zijn verantwoordelijkheden aan, of het nu de eigenaar van een gebouw of installaties is dan wel de saneerder, gebruiker of handhavende overheid. Ook gezondheidsinstanties houden terecht de vinger aan de pols. Gezondheid, technologie en kostenefficiënte sanering vragen alle aandacht. Dat gold altijd al, maar sinds de recent fors aangescherpte normen en het daarop aangepaste sanctiebeleid is ketensamenwerking meer dan ooit aan de orde.”
Branchevereniging en –instituten verlenen Asbestos 2016 een breed draagvlak. Veras, VVTB, VAVB, VOAM-VKBA zijn present, evenals TC Asbest/Fenelab en Stichting Ascert die de certificatieschema’s inricht en beheert. De overheid is vertegenwoordigd via Inspectie SZW, terwijl Asbestslachtoffervereniging AVN en Instituut Asbestslachtoffers IAS de medisch-menselijke aspecten van de asbestproblematiek belichten en bewaken.
Een uitgebreid kennisprogramma omlijst Asbestos 2016. Kennisoverdracht en indringende thematische discussie vinden centraal op de beursvloer plaats. Op het programma staan trends en ontwikkelingen in techniek, wet- en regelgeving, gezondheid en milieu en uiteraard veiligheid.
De professionele asbestbranche maakt zich sterk voor zorgvuldige, veilige sanering. Tot het toepassingsverbod per 1994 is asbest op grote schaal toegepast in onder meer bouw, industrie en maritieme sector. Nederland heeft in de vorige eeuw ca. acht miljoen ton asbesthoudende producten geproduceerd en verwerkt, in de vorm van asbestcement en vele andere producten. Wet- en regelgeving, techniek en uitvoering van asbestsanering zijn primair gericht op bescherming van mens en milieu tegen de schadelijke vezels. Dit is geborgd in een stelsel van verplichte certificatie, voorgeschreven procedures en het landelijk asbestvolgsysteem LAVS. Met de wet WAHS (Wet Aanscherping Handhaving en Sanctiebeleid) zet de overheid zwaar in op naleving en publiceert alle overtredingen met naam en toenaam. Het aantal overtredingen neemt inmiddels af, zowel onder gecertificeerde als onder malafide saneerders. 

Nieuws

Gratis bezoekersregistratie Industrial Heat & Power geopend

De gratis bezoekersregistratie van de vakbeurs Industrial Heat & Power is open. Het B2B-evenement voor professionals actief in d..
 

Klimaatakkoord mist industriŽle isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

Nijpend tekort technici houdt stand

Het tekort aan technici wordt volgens de technisch sector met name veroorzaakt door de slechte aansluiting van het onderwijs op het ..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Industrial Heat & Power, sector toont besparingspotentie isolatie

VIB, de branchevereniging voor ondernemers in het technisch isolatiebedrijf geeft met haar aanwezigheid op Industrial Heat & Pow..
 

Energielabel-C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland groter dan 100 m² minimaal voldoen aan energielabel-C. Kan de eigenaar dit..
 

Europese bijdrage slimme CO2-reductie Oost Nederland

Het Europese subsidieprogramma OP Oost stelt vanaf 16 mei 2019 17 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan “S..
 

Meer bedrijven in aanmerking voor subsidie CO2-besparing

Meer bedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar gebruik maken van subsidie voor CO2-besparende technieken. Door een vernieuwing van de ..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..