Gratis inzage dwingende NEN-normen

Sinds 29 december 2015 zijn de dwingend verwezen nationale NEN-normen kosteloos in te zien via een ook al gratis NEN Connect-registratie. Het betreft vooral milieunormen, een klein aantal bouwnormen en veiligheidsnormen.
Na jarenlange discussie over betaling voor normen waarnaar de wetgever dwingend verwijst, heeft minister Kamp (EZ) de beurs getrokken voor in totaal € 13717,-. Tot en met minimaal 2020 betaalt EZ daarmee zijn aandeel in de NEN-inzagekosten. Een kleine € 3000,- heeft betrekking op energieregelingen. Elke ministerie draait op voor zijn eigen kosten voor de inzage van dwingend verwezen normen.
De doorbraak vloeit voort uit het kabinetsstandpunt ‘Normalisatie’. Dit is reeds in 2011 vastgesteld, en officieel per 1 januari 2016 gerealiseerd. De kosteloze inzage geldt zowel de normen die wettelijk moeten worden gevolgd als de normen waarvoor de wetgever ook gelijkwaardige alternatieven openlaat.
Gebruikers stelden zich op het principiële standpunt dat wetgeving inclusief de daarin dwingend verwezen nationale normen per definitie openbaar is. NEN heeft zich steeds met succes beroepen op zijn zelfstandige status, eigen verantwoordelijkheid en inspanningen achter de normen, waarop copijrecht-uitoefening en kostendoorrekening zijn gebaseerd. Het ministerie velt een Salomonsoordeel en geeft zowel NEN als gebruiker hun zin door de kosten voor zijn rekening te nemen. Het auteursrecht blijft in handen van NEN.
Gebruikers met een NEN Connect-account kunnen naast hun eigen normencollectie direct de vrijgemaakte normdocumenten inzien. Een account is kosteloos aan te maken door middel van registratie. Een pdf-lijst met alle vrijgemaakte NEN-normen is te downloaden bij het ministerie van EZ
 

Nieuws

Tandemactie NCTI en Isenspro


Samen met Isenspro heeft NCTI de bezoekers van het laatste iTanks ontbijt op donderdag 21 februari 2019 geïnformeerd ov..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..
 

CUI op komende Maintenance Next

Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk voor smart mainte..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019

Veilig en gezond werken op de werkvloer vraagt, behalve om alertheid, om actuele kennis van de risico’s, de regelgeving en de ..
 

IEX verhuist naar Nürenberg

De 2020-editie van IEX - Insulation Expo Europe verhuist van Keulen naar Nürenberg en wordt samen gehouden met de beurs FeuerTr..
 

Daniël Post nieuwe CEO Bilfinger

Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland. Hij volgt de h..
 

Jonge denkers helpen Vopak

Studenten van de Hogeschool Rotterdam helpen Vopak bij het plannen van het onderhoud van olieopslagtanks.
 

Verbreding SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.
 

Energieakkoord? Isoleren!

VIB-voorzitter Hans Koole belichtte tijdens de 7 maart gehouden drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling bij de SER in..
 

Film van de maand

VIB Workshops

FESI 2020

Isolatie Magazine

Bedrijf in beeld