Gratis inzage dwingende NEN-normen

Sinds 29 december 2015 zijn de dwingend verwezen nationale NEN-normen kosteloos in te zien via een ook al gratis NEN Connect-registratie. Het betreft vooral milieunormen, een klein aantal bouwnormen en veiligheidsnormen.
Na jarenlange discussie over betaling voor normen waarnaar de wetgever dwingend verwijst, heeft minister Kamp (EZ) de beurs getrokken voor in totaal € 13717,-. Tot en met minimaal 2020 betaalt EZ daarmee zijn aandeel in de NEN-inzagekosten. Een kleine € 3000,- heeft betrekking op energieregelingen. Elke ministerie draait op voor zijn eigen kosten voor de inzage van dwingend verwezen normen.
De doorbraak vloeit voort uit het kabinetsstandpunt ‘Normalisatie’. Dit is reeds in 2011 vastgesteld, en officieel per 1 januari 2016 gerealiseerd. De kosteloze inzage geldt zowel de normen die wettelijk moeten worden gevolgd als de normen waarvoor de wetgever ook gelijkwaardige alternatieven openlaat.
Gebruikers stelden zich op het principiële standpunt dat wetgeving inclusief de daarin dwingend verwezen nationale normen per definitie openbaar is. NEN heeft zich steeds met succes beroepen op zijn zelfstandige status, eigen verantwoordelijkheid en inspanningen achter de normen, waarop copijrecht-uitoefening en kostendoorrekening zijn gebaseerd. Het ministerie velt een Salomonsoordeel en geeft zowel NEN als gebruiker hun zin door de kosten voor zijn rekening te nemen. Het auteursrecht blijft in handen van NEN.
Gebruikers met een NEN Connect-account kunnen naast hun eigen normencollectie direct de vrijgemaakte normdocumenten inzien. Een account is kosteloos aan te maken door middel van registratie. Een pdf-lijst met alle vrijgemaakte NEN-normen is te downloaden bij het ministerie van EZ
 

Nieuws

Gratis bezoekersregistratie Industrial Heat & Power geopend

De gratis bezoekersregistratie van de vakbeurs Industrial Heat & Power is open. Het B2B-evenement voor professionals actief in d..
 

Klimaatakkoord mist industriŽle isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Industrial Heat & Power, sector toont besparingspotentie isolatie

VIB, de branchevereniging voor ondernemers in het technisch isolatiebedrijf geeft met haar aanwezigheid op Industrial Heat & Pow..
 

Energielabel-C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland groter dan 100 m² minimaal voldoen aan energielabel-C. Kan de eigenaar dit..
 

Europese bijdrage slimme CO2-reductie Oost Nederland

Het Europese subsidieprogramma OP Oost stelt vanaf 16 mei 2019 17 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan “S..
 

Meer bedrijven in aanmerking voor subsidie CO2-besparing

Meer bedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar gebruik maken van subsidie voor CO2-besparende technieken. Door een vernieuwing van de ..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..