Weinig isolatie in Energierapport 2016

Het Energierapport 2016 ‘Transitie naar duurzaam’ van het ministerie van Economische Zaken legt niet of nauwelijks verband met technische isolatie. Wel is – indirect – interessant dat het rapport (her)gebruik van industriële restwarmte niet ziet als duurzaam.
EZ-minister Kamp heeft het Energierapport 2016 op 18 januari 2016 te Pijnacker ten doop gehouden tegen het decor van een tuinbouwaquifer. Deze vorm van geothermische energiewinning en bodemopslag wordt inmiddels veelvuldig toegepast in de energieintensieve (glas)tuinbouw.
Het integrale Energierapport 2016 is kosteloos als pdf te downloaden, maar hoeft volgens de meeste en overwegend teleurgestelde reacties niet mee in de tas van de isolatiespecialist of andere energie-professional. Het rapport bevestigt op 148 pagina’s de uitgangspunten 2020, 2030 en 2050 van Energieakkoord en het internationaal bindende Klimaatakkoord. Beleidsuitgangspunten zijn sturen op CO2-reductie, inzet op economisch gunstige energietransitie c.q. elektrificatie en integratie van energie in het ruimtelijk beleid. Voor de concrete uitvoering wordt nog veel verwezen naar de ‘dialoog’, een term die 56 maal voorkomt in het document. Isolatie komt zesmaal in de tekst voor, met name in relatie tot ruimteverwarming en toepassing van warmtepompen. Opmerkelijk is dat dit overheidsrapport regionale en lokale overheden een grote rol toekent in de ontwikkeling en realisatie van energie- en CO2-reducerende maatregelen.
De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) onderschrijft de keuze voor een CO2-emissiearme toekomst, maar betreurt dat het kabinet kernenergie en CO2-opslag openhoudt en niet kiest voor volledig hernieuwbare energie. Ook mist de vereniging concrete maatregelen om de doelen te realiseren: aanpak van de benodigde CO2-beprijzing komt niet voor in het rapport, signaleert NVDE.
Een mogelijk interessant handvat voor de technische isolatie is de constatering dat gebruik van industriële restwarmte weliswaar het gasverbruik reduceert, maar niet geldt als duurzame energie: restwarmte dient te worden vermeden, waarmee per definitie het primaire energiegebruik daalt. Installatie- en isolatie-engineering kan daaraan substantieel bijdragen.
De afgebeelde grafiek, opgenomen in het rapport, toont de verwachte verduurzaming van de Nederlandse elektriciteitsproductie door inzet van onder meer zon, wind en water.


 

Nieuws

VIB kijkt met ambitie vooruit

De algemene leden vergadering van de VIB kreeg op dinsdag 21 mei 2019 op de Maasvlakte een afwisselend programma voorgeschoteld. Nie..
 

Installatiesector in de lift

Voor bijna 12 procent van de installatiebedrijven voorspelt bedrijfsinformatiespecialist Graydon de komende 12 maanden groei. De ver..
 

Europese bijdrage slimme CO2-reductie Oost Nederland

Het Europese subsidieprogramma OP Oost stelt vanaf 16 mei 2019 17 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan “S..
 

Meer bedrijven in aanmerking voor subsidie CO2-besparing

Meer bedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar gebruik maken van subsidie voor CO2-besparende technieken. Door een vernieuwing van de ..
 

Maintenance for Energy bij Thermatras

Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud NVDO en VIB besteden op donderdag 27 juni 2019 tijdens het jaarcongres van Energie V..
 

Informatieplicht energiebesparing 1 juli a.s.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verplicht ondernemers om gemeente of omgevingsdienst te informeren over de ene..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..