Weinig isolatie in Energierapport 2016

Het Energierapport 2016 ‘Transitie naar duurzaam’ van het ministerie van Economische Zaken legt niet of nauwelijks verband met technische isolatie. Wel is – indirect – interessant dat het rapport (her)gebruik van industriële restwarmte niet ziet als duurzaam.
EZ-minister Kamp heeft het Energierapport 2016 op 18 januari 2016 te Pijnacker ten doop gehouden tegen het decor van een tuinbouwaquifer. Deze vorm van geothermische energiewinning en bodemopslag wordt inmiddels veelvuldig toegepast in de energieintensieve (glas)tuinbouw.
Het integrale Energierapport 2016 is kosteloos als pdf te downloaden, maar hoeft volgens de meeste en overwegend teleurgestelde reacties niet mee in de tas van de isolatiespecialist of andere energie-professional. Het rapport bevestigt op 148 pagina’s de uitgangspunten 2020, 2030 en 2050 van Energieakkoord en het internationaal bindende Klimaatakkoord. Beleidsuitgangspunten zijn sturen op CO2-reductie, inzet op economisch gunstige energietransitie c.q. elektrificatie en integratie van energie in het ruimtelijk beleid. Voor de concrete uitvoering wordt nog veel verwezen naar de ‘dialoog’, een term die 56 maal voorkomt in het document. Isolatie komt zesmaal in de tekst voor, met name in relatie tot ruimteverwarming en toepassing van warmtepompen. Opmerkelijk is dat dit overheidsrapport regionale en lokale overheden een grote rol toekent in de ontwikkeling en realisatie van energie- en CO2-reducerende maatregelen.
De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) onderschrijft de keuze voor een CO2-emissiearme toekomst, maar betreurt dat het kabinet kernenergie en CO2-opslag openhoudt en niet kiest voor volledig hernieuwbare energie. Ook mist de vereniging concrete maatregelen om de doelen te realiseren: aanpak van de benodigde CO2-beprijzing komt niet voor in het rapport, signaleert NVDE.
Een mogelijk interessant handvat voor de technische isolatie is de constatering dat gebruik van industriële restwarmte weliswaar het gasverbruik reduceert, maar niet geldt als duurzame energie: restwarmte dient te worden vermeden, waarmee per definitie het primaire energiegebruik daalt. Installatie- en isolatie-engineering kan daaraan substantieel bijdragen.
De afgebeelde grafiek, opgenomen in het rapport, toont de verwachte verduurzaming van de Nederlandse elektriciteitsproductie door inzet van onder meer zon, wind en water.


 

Nieuws

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..
 

CUI op komende Maintenance Next

Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk voor smart mainte..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019

Veilig en gezond werken op de werkvloer vraagt, behalve om alertheid, om actuele kennis van de risico’s, de regelgeving en de ..
 

IEX verhuist naar Nürenberg

De 2020-editie van IEX - Insulation Expo Europe verhuist van Keulen naar Nürenberg en wordt samen gehouden met de beurs FeuerTr..
 

Daniël Post nieuwe CEO Bilfinger

Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland. Hij volgt de h..
 

Jonge denkers helpen Vopak

Studenten van de Hogeschool Rotterdam helpen Vopak bij het plannen van het onderhoud van olieopslagtanks.
 

Verbreding SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.
 

Normontwerp brandveiligheid rookgasafvoer

NEN heeft een normontwerp gepubliceerd voor de bepalingsmethode waarmee de brandveiligheid van rookgasafvoersystemen (schoorstenen) ..
 

Energieakkoord? Isoleren!

VIB-voorzitter Hans Koole belichtte tijdens de 7 maart gehouden drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling bij de SER in..
 

Film van de maand

VIB Workshops

FESI 2020

Isolatie Magazine

Bedrijf in beeld