Weinig isolatie in Energierapport 2016

Het Energierapport 2016 ‘Transitie naar duurzaam’ van het ministerie van Economische Zaken legt niet of nauwelijks verband met technische isolatie. Wel is – indirect – interessant dat het rapport (her)gebruik van industriële restwarmte niet ziet als duurzaam.
EZ-minister Kamp heeft het Energierapport 2016 op 18 januari 2016 te Pijnacker ten doop gehouden tegen het decor van een tuinbouwaquifer. Deze vorm van geothermische energiewinning en bodemopslag wordt inmiddels veelvuldig toegepast in de energieintensieve (glas)tuinbouw.
Het integrale Energierapport 2016 is kosteloos als pdf te downloaden, maar hoeft volgens de meeste en overwegend teleurgestelde reacties niet mee in de tas van de isolatiespecialist of andere energie-professional. Het rapport bevestigt op 148 pagina’s de uitgangspunten 2020, 2030 en 2050 van Energieakkoord en het internationaal bindende Klimaatakkoord. Beleidsuitgangspunten zijn sturen op CO2-reductie, inzet op economisch gunstige energietransitie c.q. elektrificatie en integratie van energie in het ruimtelijk beleid. Voor de concrete uitvoering wordt nog veel verwezen naar de ‘dialoog’, een term die 56 maal voorkomt in het document. Isolatie komt zesmaal in de tekst voor, met name in relatie tot ruimteverwarming en toepassing van warmtepompen. Opmerkelijk is dat dit overheidsrapport regionale en lokale overheden een grote rol toekent in de ontwikkeling en realisatie van energie- en CO2-reducerende maatregelen.
De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) onderschrijft de keuze voor een CO2-emissiearme toekomst, maar betreurt dat het kabinet kernenergie en CO2-opslag openhoudt en niet kiest voor volledig hernieuwbare energie. Ook mist de vereniging concrete maatregelen om de doelen te realiseren: aanpak van de benodigde CO2-beprijzing komt niet voor in het rapport, signaleert NVDE.
Een mogelijk interessant handvat voor de technische isolatie is de constatering dat gebruik van industriële restwarmte weliswaar het gasverbruik reduceert, maar niet geldt als duurzame energie: restwarmte dient te worden vermeden, waarmee per definitie het primaire energiegebruik daalt. Installatie- en isolatie-engineering kan daaraan substantieel bijdragen.
De afgebeelde grafiek, opgenomen in het rapport, toont de verwachte verduurzaming van de Nederlandse elektriciteitsproductie door inzet van onder meer zon, wind en water.


 

Nieuws

Informatieplicht energiebesparing 1 juli a.s.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verplicht ondernemers om gemeente of omgevingsdienst te informeren over de ene..
 

Sloopschakel ondersteunt asbestsanering stallen

Op de nieuwe website www.sloopschakel.nl vinden eigenaren van lege of vrijkomende stallen in Brabant informatie over wat er komt kij..
 

Kingspan biedt op isolatie- en schuimdivisies Recticel

Bouwmaterialenconcern Kingspan heeft een bod van 700 miljoen euro uitgebracht op de divisies isolatie en flexibel schuim van de Belg..
 

Beeldimpressie Maintenance Next 2019

De contacten zijn gelegd, de offertemap aangedikt en de stands weer afgebroken en in de opslag gezet voor de volgende keer. Wie nog ..
 

VIB tevreden over Maintenance Next 2019

 "Opvallend veel aanloop en veel interesse voor kwalitatief goede technische isolatie, we zijn tevreden" aldus een ve..
 

Ondernemersnieuwsbrief Europese Verkiezingen

Op 23 mei 2019 gaat Nederland weer stemmen, nu voor de Europese verkiezingen. In een reeks speciale verkiezingsnieuwsbrieven ‘..
 

De Koning vertrekt bij NCTI

Algemeen directeur Paul de Koning is per direct niet langer actief voor het Nederlands Centrum voor Technische Isolatie NCTI. Dit he..
 

Hans Koole bezoekt Combi Isolatie Maarssen

In dialoog met achterban bezocht de voorzitter van de VIB Hans Koole recentelijk Combi Isolatie te Maarssen. Het werd een leuk en in..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Training nieuwe norm VCA

Op donderdag 13 juni 2019 vindt van 09.00 uur tot 12.00 uur bij Van der Valk in Nieuwerkerk ad IJssel voor in het kader van de Works..
 

Groningen verwarmt met waterstof

Groningen heeft een nieuwe verwarmingsinstallatie in gebruik die 30% waterstof bijmengt met aardgas. Deze is 18 maart 2019 officieel..
 

10e Landelijke Asbest Praktijkdag

De turbulente asbestpraktijk en de weg naar risicogestuurd werken staat centraal op 16 mei 2019 tijdens de tiende editie van de Land..
 

Richtlijn Steigers officieel van kracht

De nieuwe Richtlijn Steigers is opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Dat betekent dat de richtlijn, die al te vinden was ..
 

Subsidies CO2-reductie industrie open

Sinds 21 februari 2019 zijn de Demonstratieregeling energie-innovatie industrie - DEI+ en Topsector Energiestudies Industrie open. Z..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..