Cemma CE-belangenbehartiging

Stichting Cemma te Renkum behartigt sinds januari 2016 de belangen van marktdeelnemers CE-markering bouwproducten. Doel is marktpartijen in de bouwsector wegwijs te maken in de complexe materie achter CE-markering van bouwproducten. Tot het Cemma-dienstenpakket behoren onder meer informatie, onafhankelijk advies en begeleiding tot correcte markering en documentatie van bouwproducten.
Volgens de Europese bouwproductenverordening (CPR) vallen met name in utiliteitsapplicaties ook technische isolatieproducten onder de CPR. de mede daaruit voortvloeiende CE-verplichtingen gelden voor alle bedrijven die bouwmaterialen produceren, importeren of doorleveren binnen de Europese Economische Ruimte en onder de Europese harmonisatiewetgeving vallen.
Het Cemma-bestuur is geheel onafhankelijk en heeft geen binding met marktdeelnemers en brancheorganisaties. Voorzitter is Jaco Ruijs (tevens hoofd Ontwikkeling en ICT bij bestekorganisatie Stabu te Ede), penningmeester is sebastiaan Brands (tevens juridisch adviseur Stabu). Ilonka Ruijs-Marcic is secretaris (tevens business-partner in stamcel-voedingsspecialist Stemtech Health Sciences te San Clemente, CA-USA).

 

Nieuws

Gratis bezoekersregistratie Industrial Heat & Power geopend

De gratis bezoekersregistratie van de vakbeurs Industrial Heat & Power is open. Het B2B-evenement voor professionals actief in d..
 

Klimaatakkoord mist industriŽle isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

Nijpend tekort technici houdt stand

Het tekort aan technici wordt volgens de technisch sector met name veroorzaakt door de slechte aansluiting van het onderwijs op het ..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Industrial Heat & Power, sector toont besparingspotentie isolatie

VIB, de branchevereniging voor ondernemers in het technisch isolatiebedrijf geeft met haar aanwezigheid op Industrial Heat & Pow..
 

Energielabel-C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland groter dan 100 m² minimaal voldoen aan energielabel-C. Kan de eigenaar dit..
 

Europese bijdrage slimme CO2-reductie Oost Nederland

Het Europese subsidieprogramma OP Oost stelt vanaf 16 mei 2019 17 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan “S..
 

Meer bedrijven in aanmerking voor subsidie CO2-besparing

Meer bedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar gebruik maken van subsidie voor CO2-besparende technieken. Door een vernieuwing van de ..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..