Milieupaspoort Armaflex

Armacell publiceert milieuproductverklaringen (EPD) bij het programma technische isolatiematerialen. Milieuproductverklaringen (Environmental Product Declaration, EPD) zijn belangrijk als duurzaamheidspaspoort voor gebouwcertificatie volgens onder meer Leed en Breeam.
EPD’s zijn gebaseerd op onafhankelijke, transparante en controleerbare berekening van de ecologische balans.
Gebouwen verbruiken wereldwijd ca. 30 procent van alle grondstoffen en veroorzaken 30 tot 40 procent van de uitstoot van broeikasgassen.  In geïndustrialiseerde landen gebruiken transport en industrie veel energie, maar het grootste aandeel – rond 40 procent van het Europese energiegebruik – komt voor rekening van gebouwen. Groeiende energiebehoefte en klimaatbescherming vereisen een duidelijk verhoogde efficiëntie van het energiegebruik in gebouwen. De sleutel tot zuinig energiegebruik is goede isolatie. Optimale technische isolatiematerialen zijn de eenvoudigste, voordeligste en snelst maatregelen.

Energiebalans

Isolatiematerialen besparen tijdens hun hele productcyclus meer energie dan benodigd is voor hun productie. Hierdoor zijn ze per definitie ecologisch waardevol. Uit een Armacell-vergelijking van het berekende primaire energiegebruik in de ecologische balans met de energiebesparing dankzij deze producten blijkt Armaflex-isolatiemateriaal 140 keer meer energie te besparen dan nodig is voor productie, transport en verwijdering. De productie-energie is al na vijftig dagen terugverdiend. De IBU-gecertificeerde (Institut Bauen und Umwelt) milieuproductverklaringen bevatten ook informatie over de mate waarin de betreffende producten bijdragen aan broeikaseffect, verzuring, aantasting van de ozonlaag en smogvorming.

Transparantie

"De milieuproductverklaringen creëren voor Armaflex-producten een unieke transparantie. We leveren architecten, adviseurs en aanbestedingsdiensten hiermee betrouwbare informatie voor het ontwerp van duurzame bouwprojecten. Tegelijk verplichten we ons ertoe om de milieubelasting van onze producten continu verder te reduceren en op die manier onze concurrentiepositie te verbeteren", aldus Patrick Mathieu, directievoorzitter Armacell.

 

Nieuws

VIB kijkt met ambitie vooruit

De algemene leden vergadering van de VIB kreeg op dinsdag 21 mei 2019 op de Maasvlakte een afwisselend programma voorgeschoteld. Nie..
 

Installatiesector in de lift

Voor bijna 12 procent van de installatiebedrijven voorspelt bedrijfsinformatiespecialist Graydon de komende 12 maanden groei. De ver..
 

Europese bijdrage slimme CO2-reductie Oost Nederland

Het Europese subsidieprogramma OP Oost stelt vanaf 16 mei 2019 17 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan “S..
 

Meer bedrijven in aanmerking voor subsidie CO2-besparing

Meer bedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar gebruik maken van subsidie voor CO2-besparende technieken. Door een vernieuwing van de ..
 

Maintenance for Energy bij Thermatras

Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud NVDO en VIB besteden op donderdag 27 juni 2019 tijdens het jaarcongres van Energie V..
 

Informatieplicht energiebesparing 1 juli a.s.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verplicht ondernemers om gemeente of omgevingsdienst te informeren over de ene..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..