Milieupaspoort Armaflex

Armacell publiceert milieuproductverklaringen (EPD) bij het programma technische isolatiematerialen. Milieuproductverklaringen (Environmental Product Declaration, EPD) zijn belangrijk als duurzaamheidspaspoort voor gebouwcertificatie volgens onder meer Leed en Breeam.
EPD’s zijn gebaseerd op onafhankelijke, transparante en controleerbare berekening van de ecologische balans.
Gebouwen verbruiken wereldwijd ca. 30 procent van alle grondstoffen en veroorzaken 30 tot 40 procent van de uitstoot van broeikasgassen.  In geïndustrialiseerde landen gebruiken transport en industrie veel energie, maar het grootste aandeel – rond 40 procent van het Europese energiegebruik – komt voor rekening van gebouwen. Groeiende energiebehoefte en klimaatbescherming vereisen een duidelijk verhoogde efficiëntie van het energiegebruik in gebouwen. De sleutel tot zuinig energiegebruik is goede isolatie. Optimale technische isolatiematerialen zijn de eenvoudigste, voordeligste en snelst maatregelen.

Energiebalans

Isolatiematerialen besparen tijdens hun hele productcyclus meer energie dan benodigd is voor hun productie. Hierdoor zijn ze per definitie ecologisch waardevol. Uit een Armacell-vergelijking van het berekende primaire energiegebruik in de ecologische balans met de energiebesparing dankzij deze producten blijkt Armaflex-isolatiemateriaal 140 keer meer energie te besparen dan nodig is voor productie, transport en verwijdering. De productie-energie is al na vijftig dagen terugverdiend. De IBU-gecertificeerde (Institut Bauen und Umwelt) milieuproductverklaringen bevatten ook informatie over de mate waarin de betreffende producten bijdragen aan broeikaseffect, verzuring, aantasting van de ozonlaag en smogvorming.

Transparantie

"De milieuproductverklaringen creëren voor Armaflex-producten een unieke transparantie. We leveren architecten, adviseurs en aanbestedingsdiensten hiermee betrouwbare informatie voor het ontwerp van duurzame bouwprojecten. Tegelijk verplichten we ons ertoe om de milieubelasting van onze producten continu verder te reduceren en op die manier onze concurrentiepositie te verbeteren", aldus Patrick Mathieu, directievoorzitter Armacell.

 

Nieuws

Tandemactie NCTI en Isenspro


Samen met Isenspro heeft NCTI de bezoekers van het laatste iTanks ontbijt op donderdag 21 februari 2019 geïnformeerd ov..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..
 

CUI op komende Maintenance Next

Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk voor smart mainte..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019

Veilig en gezond werken op de werkvloer vraagt, behalve om alertheid, om actuele kennis van de risico’s, de regelgeving en de ..
 

IEX verhuist naar Nürenberg

De 2020-editie van IEX - Insulation Expo Europe verhuist van Keulen naar Nürenberg en wordt samen gehouden met de beurs FeuerTr..
 

Daniël Post nieuwe CEO Bilfinger

Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland. Hij volgt de h..
 

Jonge denkers helpen Vopak

Studenten van de Hogeschool Rotterdam helpen Vopak bij het plannen van het onderhoud van olieopslagtanks.
 

Verbreding SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.
 

Energieakkoord? Isoleren!

VIB-voorzitter Hans Koole belichtte tijdens de 7 maart gehouden drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling bij de SER in..
 

Film van de maand

VIB Workshops

FESI 2020

Isolatie Magazine

Bedrijf in beeld