ExxonMobile/Esso investeert miljard

ExxonMobil breidt de hydrocracker-installatie op zijn raffinaderij in Rotterdam uit. Het project zong al een half jaar rond en is nu officieel aangekondigd door ExxonMobile/Esso Nederland.
De nieuwe kraker zet zwaardere producten om in schonere, hoogwaardiger eindproducten zoals EHC-II basisolie en ultra-laagzwavelige diesel.  Dit om aan de groeiende marktvraag tegemoet te komen.
Voor de isolatiesector is het ExxonMobile-project dubbel goed nieuws. In de eerste plaats betekent een investering van 1 miljard in de petrochemie ook tientallen miljonen isolatie-investering. Daarnaast bevestigt de investering het langetermijn-perspectief voor de petrochemie in de regio Rotterdam-Rijnmond. “Deze investering toont ExxonMobil‘s langetermijnvisie en gedisciplineerde benadering van investeren,” zegt Jerry Wascom, president van ExxonMobil Refining & Supply Company. “Ondanks de moeilijke omstandigheden waar de raffinagesector mee kampt, houden we vast aan onze langetermijnstrategie om te investeren in projecten op strategische productielocaties waar we kunnen blijven groeien in concurrentiekracht en winstgevendheid.”
Verschillende industriële isolatiebedrijven staat uiteraard reeds in de startblokken met dit grote project in het verschiet. Met bijzondere belangstelling wordt ook uitgekeken naar de daaraan verbonden interpretaties van het Energieakkoord en derhalve toepassing van isolatiesystemen en de omgang met de ‘economische isolatiedikte’.
De Rotterdamse raffinaderij van Esso Nederland, zal ExxonMobil‘s gepatenteerde geavanceerde hydrocracking-technologie toepassen en is de eerste in Europa die EHC-Group II basisolie gaat produceren. Basisolie is de grondstof voor smeeroliën en vetten. Groep II basisolie heeft een hogere zuiverheidsgraad die betere prestaties oplevert bij vele toepassingen van smeermiddelen en industriële olie.
ExxonMobil‘s Rotterdamse raffinaderij, één van de meest energie-efficiënte raffinaderijen in Europa, speelt een belangrijke rol in de regio en in de markt als producent van laagzwavelige olieproducten en grondstoffen voor de chemische industrie. In het nieuwe hydrocracking-proces wordt gebruik gemaakt van gepatenteerde katalysatoren die worden toegepast in een aangepast raffinageproces, waardoor op een efficiënte manier zowel hoge kwaliteit base stocks als ultra- laagzwavelige diesel kan worden geproduceerd.
De nieuwe basisoliën die geproduceerd zullen worden, zijn ontwikkeld om producenten meer flexibiliteit te bieden in de samenstelling van smeermiddelen en om kwaliteitstesten wereldwijd te vereenvoudigen. Het EHC productaanbod maakt het voor klanten mogelijk om kosteneffectief een brede reeks van smeermiddelen te produceren die aan de veranderende kwaliteitseisen van de industrie voldoet.
“Deze investering onderstreept onze inzet om hoge kwaliteit basisoliën in Europa te leveren en volgt op eerder aangekondigde uitbreidingen afgelopen jaar van de ExxonMobil raffinaderijen in Baytown, Texas (VS) en Singapore,” zegt Loic Vivier, vice-president van Wholesale & Specialities voor ExxonMobil Fuels & Lubricants. “Gecombineerd met onze huidige productiecapaciteit stelt dit project ons in staat om een mondiaal EHC Group II base stocks productaanbod te bieden die aan de huidige en toekomstige vraag van klanten zal voldoen.”
De geavanceerde hydrocracker-installatie in Rotterdam zal de toonaangevende positie van de raffinaderij, gelegen in een geïntegreerde petrochemische cluster, binnen de Europese raffinagesector verder versterken, verwacht ExxonMobile
De milieueffectrapportage is goedgekeurd en de verwachting is dat het vergunningstraject voor eind januari 2016 afgerond zal zijn. Afhankelijk van de ontvangst van de benodigde vergunningen zal de bouw daarna van start gaan en zal de installatie in 2018 in gebruik genomen worden.

 

Nieuws

Tandemactie NCTI en Isenspro


Samen met Isenspro heeft NCTI de bezoekers van het laatste iTanks ontbijt op donderdag 21 februari 2019 geïnformeerd ov..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..
 

CUI op komende Maintenance Next

Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk voor smart mainte..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019

Veilig en gezond werken op de werkvloer vraagt, behalve om alertheid, om actuele kennis van de risico’s, de regelgeving en de ..
 

IEX verhuist naar Nürenberg

De 2020-editie van IEX - Insulation Expo Europe verhuist van Keulen naar Nürenberg en wordt samen gehouden met de beurs FeuerTr..
 

Daniël Post nieuwe CEO Bilfinger

Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland. Hij volgt de h..
 

Jonge denkers helpen Vopak

Studenten van de Hogeschool Rotterdam helpen Vopak bij het plannen van het onderhoud van olieopslagtanks.
 

Verbreding SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.
 

Energieakkoord? Isoleren!

VIB-voorzitter Hans Koole belichtte tijdens de 7 maart gehouden drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling bij de SER in..
 

Film van de maand

VIB Workshops

FESI 2020

Isolatie Magazine

Bedrijf in beeld