Industriële kijk op energiebesparing

Energiebesparing heeft nog geen plaats in assetmanagement en resourceplanning, ondanks Energieakkoord, MJA- en MEE-afspraken en het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer.
Dit blijkt uit de rapportage ‘Industriële energiebesparing vanuit bedrijfsperspectief’ van Energiecentrum Nederland ECN. De rapportage is een aanvulling op het in oktober 2015 verschenen Nationale Energieverkenning, waaruit achterstand blijkt op energiebesparingsdoelen in vooral industrie en gebouwde omgeving.
Door gebrek aan medewerking hebben de onderzoekers zich moeten beperken tot zeven gesprekken in de chemie, de rubber- en kunststofsector en de asfaltindustrie. Om dezelfde reden is de beoogde vergelijking tussen MJA- en de energie-intensieve MEE-ondernemingen achterwege gebleven: geen enkel MEE-bedrijf heeft meegewerkt. De meer enthousiaste houding van de MJA-doelgroep schrijft ECN toe aan de inspanningen van RVO-relatiemanagers.
De ECN-conclusies bevestigen het algemene beeld: de belangrijkste drijfveer voor energiebesparing is een direct, doorgaans financieel belang. Externe prikkels vanuit overheidsbeleid of klantwensen tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, leggen geen gewicht in de schaal omdat deze niet direct het bedrijfsbelang raken. Potentiële energiebesparingen komen pas in beeld zodra intern energiemanagement is geïmplementeerd. De realisatie hangt af van voortrekkers binnen de onderneming, expertise en directieondersteuning. Opgemerkt zij dat het onderzoek positief vertekend is door oververtegenwoordiging van bedrijven die reeds actief zijn met energiebesparing. Slechts twee deelnemers waren Nederlands, de overige vijf zijn door hun buitenlandse moeder gestuurd.
Hoewel het om bedrijven gaat met substantieel energiegebruik, is de jaarlijkse besparingsdoelstelling (twee procent) niet terug te vinden in assetmanagement en resourceplanning. Het is slechts ‘bijvangst’ stelt ECN vast.
Enkele conclusies:
- Expertise in huis heeft een gunstige invloed op uitvoering van energiemaatregelen;
- Energiemanagement bevordert energiemaatregelen;
- Interne prikkels zijn leidend bij investeringsbeslissingen.
Het volledige rapport kan worden gedownload bij ECN. 

Nieuws

Tandemactie NCTI en Isenspro


Samen met Isenspro heeft NCTI de bezoekers van het laatste iTanks ontbijt op donderdag 21 februari 2019 geïnformeerd ov..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..
 

CUI op komende Maintenance Next

Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk voor smart mainte..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019

Veilig en gezond werken op de werkvloer vraagt, behalve om alertheid, om actuele kennis van de risico’s, de regelgeving en de ..
 

IEX verhuist naar Nürenberg

De 2020-editie van IEX - Insulation Expo Europe verhuist van Keulen naar Nürenberg en wordt samen gehouden met de beurs FeuerTr..
 

Daniël Post nieuwe CEO Bilfinger

Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland. Hij volgt de h..
 

Jonge denkers helpen Vopak

Studenten van de Hogeschool Rotterdam helpen Vopak bij het plannen van het onderhoud van olieopslagtanks.
 

Verbreding SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.
 

Energieakkoord? Isoleren!

VIB-voorzitter Hans Koole belichtte tijdens de 7 maart gehouden drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling bij de SER in..
 

Film van de maand

VIB Workshops

FESI 2020

Isolatie Magazine

Bedrijf in beeld