Industriële kijk op energiebesparing

Energiebesparing heeft nog geen plaats in assetmanagement en resourceplanning, ondanks Energieakkoord, MJA- en MEE-afspraken en het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer.
Dit blijkt uit de rapportage ‘Industriële energiebesparing vanuit bedrijfsperspectief’ van Energiecentrum Nederland ECN. De rapportage is een aanvulling op het in oktober 2015 verschenen Nationale Energieverkenning, waaruit achterstand blijkt op energiebesparingsdoelen in vooral industrie en gebouwde omgeving.
Door gebrek aan medewerking hebben de onderzoekers zich moeten beperken tot zeven gesprekken in de chemie, de rubber- en kunststofsector en de asfaltindustrie. Om dezelfde reden is de beoogde vergelijking tussen MJA- en de energie-intensieve MEE-ondernemingen achterwege gebleven: geen enkel MEE-bedrijf heeft meegewerkt. De meer enthousiaste houding van de MJA-doelgroep schrijft ECN toe aan de inspanningen van RVO-relatiemanagers.
De ECN-conclusies bevestigen het algemene beeld: de belangrijkste drijfveer voor energiebesparing is een direct, doorgaans financieel belang. Externe prikkels vanuit overheidsbeleid of klantwensen tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, leggen geen gewicht in de schaal omdat deze niet direct het bedrijfsbelang raken. Potentiële energiebesparingen komen pas in beeld zodra intern energiemanagement is geïmplementeerd. De realisatie hangt af van voortrekkers binnen de onderneming, expertise en directieondersteuning. Opgemerkt zij dat het onderzoek positief vertekend is door oververtegenwoordiging van bedrijven die reeds actief zijn met energiebesparing. Slechts twee deelnemers waren Nederlands, de overige vijf zijn door hun buitenlandse moeder gestuurd.
Hoewel het om bedrijven gaat met substantieel energiegebruik, is de jaarlijkse besparingsdoelstelling (twee procent) niet terug te vinden in assetmanagement en resourceplanning. Het is slechts ‘bijvangst’ stelt ECN vast.
Enkele conclusies:
- Expertise in huis heeft een gunstige invloed op uitvoering van energiemaatregelen;
- Energiemanagement bevordert energiemaatregelen;
- Interne prikkels zijn leidend bij investeringsbeslissingen.
Het volledige rapport kan worden gedownload bij ECN. 

Nieuws

Gratis bezoekersregistratie Industrial Heat & Power geopend

De gratis bezoekersregistratie van de vakbeurs Industrial Heat & Power is open. Het B2B-evenement voor professionals actief in d..
 

Klimaatakkoord mist industriŽle isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Industrial Heat & Power, sector toont besparingspotentie isolatie

VIB, de branchevereniging voor ondernemers in het technisch isolatiebedrijf geeft met haar aanwezigheid op Industrial Heat & Pow..
 

Energielabel-C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland groter dan 100 m² minimaal voldoen aan energielabel-C. Kan de eigenaar dit..
 

Europese bijdrage slimme CO2-reductie Oost Nederland

Het Europese subsidieprogramma OP Oost stelt vanaf 16 mei 2019 17 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan “S..
 

Meer bedrijven in aanmerking voor subsidie CO2-besparing

Meer bedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar gebruik maken van subsidie voor CO2-besparende technieken. Door een vernieuwing van de ..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..