Industriële kijk op energiebesparing

Energiebesparing heeft nog geen plaats in assetmanagement en resourceplanning, ondanks Energieakkoord, MJA- en MEE-afspraken en het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer.
Dit blijkt uit de rapportage ‘Industriële energiebesparing vanuit bedrijfsperspectief’ van Energiecentrum Nederland ECN. De rapportage is een aanvulling op het in oktober 2015 verschenen Nationale Energieverkenning, waaruit achterstand blijkt op energiebesparingsdoelen in vooral industrie en gebouwde omgeving.
Door gebrek aan medewerking hebben de onderzoekers zich moeten beperken tot zeven gesprekken in de chemie, de rubber- en kunststofsector en de asfaltindustrie. Om dezelfde reden is de beoogde vergelijking tussen MJA- en de energie-intensieve MEE-ondernemingen achterwege gebleven: geen enkel MEE-bedrijf heeft meegewerkt. De meer enthousiaste houding van de MJA-doelgroep schrijft ECN toe aan de inspanningen van RVO-relatiemanagers.
De ECN-conclusies bevestigen het algemene beeld: de belangrijkste drijfveer voor energiebesparing is een direct, doorgaans financieel belang. Externe prikkels vanuit overheidsbeleid of klantwensen tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, leggen geen gewicht in de schaal omdat deze niet direct het bedrijfsbelang raken. Potentiële energiebesparingen komen pas in beeld zodra intern energiemanagement is geïmplementeerd. De realisatie hangt af van voortrekkers binnen de onderneming, expertise en directieondersteuning. Opgemerkt zij dat het onderzoek positief vertekend is door oververtegenwoordiging van bedrijven die reeds actief zijn met energiebesparing. Slechts twee deelnemers waren Nederlands, de overige vijf zijn door hun buitenlandse moeder gestuurd.
Hoewel het om bedrijven gaat met substantieel energiegebruik, is de jaarlijkse besparingsdoelstelling (twee procent) niet terug te vinden in assetmanagement en resourceplanning. Het is slechts ‘bijvangst’ stelt ECN vast.
Enkele conclusies:
- Expertise in huis heeft een gunstige invloed op uitvoering van energiemaatregelen;
- Energiemanagement bevordert energiemaatregelen;
- Interne prikkels zijn leidend bij investeringsbeslissingen.
Het volledige rapport kan worden gedownload bij ECN. 

Nieuws

Informatieplicht energiebesparing 1 juli a.s.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verplicht ondernemers om gemeente of omgevingsdienst te informeren over de ene..
 

Sloopschakel ondersteunt asbestsanering stallen

Op de nieuwe website www.sloopschakel.nl vinden eigenaren van lege of vrijkomende stallen in Brabant informatie over wat er komt kij..
 

Kingspan biedt op isolatie- en schuimdivisies Recticel

Bouwmaterialenconcern Kingspan heeft een bod van 700 miljoen euro uitgebracht op de divisies isolatie en flexibel schuim van de Belg..
 

Beeldimpressie Maintenance Next 2019

De contacten zijn gelegd, de offertemap aangedikt en de stands weer afgebroken en in de opslag gezet voor de volgende keer. Wie nog ..
 

VIB tevreden over Maintenance Next 2019

 "Opvallend veel aanloop en veel interesse voor kwalitatief goede technische isolatie, we zijn tevreden" aldus een ve..
 

Ondernemersnieuwsbrief Europese Verkiezingen

Op 23 mei 2019 gaat Nederland weer stemmen, nu voor de Europese verkiezingen. In een reeks speciale verkiezingsnieuwsbrieven ‘..
 

De Koning vertrekt bij NCTI

Algemeen directeur Paul de Koning is per direct niet langer actief voor het Nederlands Centrum voor Technische Isolatie NCTI. Dit he..
 

Hans Koole bezoekt Combi Isolatie Maarssen

In dialoog met achterban bezocht de voorzitter van de VIB Hans Koole recentelijk Combi Isolatie te Maarssen. Het werd een leuk en in..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Training nieuwe norm VCA

Op donderdag 13 juni 2019 vindt van 09.00 uur tot 12.00 uur bij Van der Valk in Nieuwerkerk ad IJssel voor in het kader van de Works..
 

Groningen verwarmt met waterstof

Groningen heeft een nieuwe verwarmingsinstallatie in gebruik die 30% waterstof bijmengt met aardgas. Deze is 18 maart 2019 officieel..
 

10e Landelijke Asbest Praktijkdag

De turbulente asbestpraktijk en de weg naar risicogestuurd werken staat centraal op 16 mei 2019 tijdens de tiende editie van de Land..
 

Richtlijn Steigers officieel van kracht

De nieuwe Richtlijn Steigers is opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Dat betekent dat de richtlijn, die al te vinden was ..
 

Subsidies CO2-reductie industrie open

Sinds 21 februari 2019 zijn de Demonstratieregeling energie-innovatie industrie - DEI+ en Topsector Energiestudies Industrie open. Z..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..