EZ brengt isolatie dichterbij

EZ-Minister Kamp overweegt extra financiële stimuleringsmaatregelen voor energiebesparing in de energie-intensieve industrie.
Kamp belooft in de Borgingscommissie van het Energieakkoord aan te sturen op concrete maatregelen om het nog ver verwijderde energiedoel - 100 petajoule besparing per 2020 - binnen bereik te brengen. Zo nodig komt extra financiële stimulering voor de industrie en – via energieleveranciers – afdwingbare besparing in de gebouwde omgeving. Eind november publiceert de Borgingscommissie de nieuwe afspraken in de Voortgangsrapportage.
Technische isolatie levert een industrieel besparingspotentieel van 31 petajoule, berekent de Utrechtse energieonderzoeker Ecofys. Ondanks de korte en soms zeer korte terugverdientijden belemmert financiering de oogst van dit laaghangende energiefruit. Een extra financiële stimulans zoals Kamp in het vooruitzicht stelt kan de impasse doorbreken.
Met de Kamerbrief Nationale Energieverkenning 2015 van 9 oktober 2015 reageert Kamp op de Nationale Energieverkenning 2015 (NEV), waaruit blijkt dat de besparingsdoelstellingen 2020 bij ongewijzigd beleid niet wordt gehaald. Slechts 55 petajoule van de beoogde 100 petajoule besparing per jaar wordt gerealiseerd.
 De Kamerbrief bevat impliciet aanknopingspunten voor meer inzet van technische isolatie. Naast de genoemde mogelijkheden voor de energie-intensieve industrie komt bijvoorbeeld na-isolatie van appendages en retourleidingen in beeld door afgedwongen energiebesparing in de gebouwde omgeving c.q. utiliteit. Ook een nieuwe subsidieregeling per 1 januari 2016 voor kleinschalige duurzame warmteopwekking door o.m. biomassaketels en warmtepompen doet een beroep op technische isolatie. Hetzelfde geldt voor de versnelde uitrol van mestvergistinginstallaties in de landbouw en de stimulering van geothermie middels aquifers.
Op de site van de Rijksoverheid kunt u de Energieverkenning en de Kamerbrief als pdf downloaden.

Nieuws

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..
 

CUI op komende Maintenance Next

Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk voor smart mainte..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019

Veilig en gezond werken op de werkvloer vraagt, behalve om alertheid, om actuele kennis van de risico’s, de regelgeving en de ..
 

IEX verhuist naar Nürenberg

De 2020-editie van IEX - Insulation Expo Europe verhuist van Keulen naar Nürenberg en wordt samen gehouden met de beurs FeuerTr..
 

Daniël Post nieuwe CEO Bilfinger

Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland. Hij volgt de h..
 

Jonge denkers helpen Vopak

Studenten van de Hogeschool Rotterdam helpen Vopak bij het plannen van het onderhoud van olieopslagtanks.
 

Verbreding SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.
 

Normontwerp brandveiligheid rookgasafvoer

NEN heeft een normontwerp gepubliceerd voor de bepalingsmethode waarmee de brandveiligheid van rookgasafvoersystemen (schoorstenen) ..
 

Energieakkoord? Isoleren!

VIB-voorzitter Hans Koole belichtte tijdens de 7 maart gehouden drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling bij de SER in..
 

Film van de maand

VIB Workshops

FESI 2020

Isolatie Magazine

Bedrijf in beeld