EZ brengt isolatie dichterbij

EZ-Minister Kamp overweegt extra financiële stimuleringsmaatregelen voor energiebesparing in de energie-intensieve industrie.
Kamp belooft in de Borgingscommissie van het Energieakkoord aan te sturen op concrete maatregelen om het nog ver verwijderde energiedoel - 100 petajoule besparing per 2020 - binnen bereik te brengen. Zo nodig komt extra financiële stimulering voor de industrie en – via energieleveranciers – afdwingbare besparing in de gebouwde omgeving. Eind november publiceert de Borgingscommissie de nieuwe afspraken in de Voortgangsrapportage.
Technische isolatie levert een industrieel besparingspotentieel van 31 petajoule, berekent de Utrechtse energieonderzoeker Ecofys. Ondanks de korte en soms zeer korte terugverdientijden belemmert financiering de oogst van dit laaghangende energiefruit. Een extra financiële stimulans zoals Kamp in het vooruitzicht stelt kan de impasse doorbreken.
Met de Kamerbrief Nationale Energieverkenning 2015 van 9 oktober 2015 reageert Kamp op de Nationale Energieverkenning 2015 (NEV), waaruit blijkt dat de besparingsdoelstellingen 2020 bij ongewijzigd beleid niet wordt gehaald. Slechts 55 petajoule van de beoogde 100 petajoule besparing per jaar wordt gerealiseerd.
 De Kamerbrief bevat impliciet aanknopingspunten voor meer inzet van technische isolatie. Naast de genoemde mogelijkheden voor de energie-intensieve industrie komt bijvoorbeeld na-isolatie van appendages en retourleidingen in beeld door afgedwongen energiebesparing in de gebouwde omgeving c.q. utiliteit. Ook een nieuwe subsidieregeling per 1 januari 2016 voor kleinschalige duurzame warmteopwekking door o.m. biomassaketels en warmtepompen doet een beroep op technische isolatie. Hetzelfde geldt voor de versnelde uitrol van mestvergistinginstallaties in de landbouw en de stimulering van geothermie middels aquifers.
Op de site van de Rijksoverheid kunt u de Energieverkenning en de Kamerbrief als pdf downloaden.

Nieuws

Gratis bezoekersregistratie Industrial Heat & Power geopend

De gratis bezoekersregistratie van de vakbeurs Industrial Heat & Power is open. Het B2B-evenement voor professionals actief in d..
 

Klimaatakkoord mist industriŽle isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Industrial Heat & Power, sector toont besparingspotentie isolatie

VIB, de branchevereniging voor ondernemers in het technisch isolatiebedrijf geeft met haar aanwezigheid op Industrial Heat & Pow..
 

Energielabel-C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland groter dan 100 m² minimaal voldoen aan energielabel-C. Kan de eigenaar dit..
 

Europese bijdrage slimme CO2-reductie Oost Nederland

Het Europese subsidieprogramma OP Oost stelt vanaf 16 mei 2019 17 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan “S..
 

Meer bedrijven in aanmerking voor subsidie CO2-besparing

Meer bedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar gebruik maken van subsidie voor CO2-besparende technieken. Door een vernieuwing van de ..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..