Isolatie redt Energieakkoord

De Nationale Energieverkenning (NEV) constateert een grote industriële achterstand in de realisatie van de energiebesparingsdoelen.De industrie zet vooral in op nieuwe technologieën, terwijl de bestaande installaties nog decennia lang in werking blijven. Met hoogwaardige isolatie van deze bestaande installaties op een hoogwaardige manier thermisch te isoleren, levert de industrie een grote bijdrage aan de Nederlandse energiedoelstellingen. Dit stelt de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB).


Uit een berekening van energie- en klimaatonderzoeker Ecofys te Utrecht blijkt een industrieel isolatiepotentieel aan energiebesparing van 31 petajoule per jaar, wat overeenkomt met het energieverbruik van een half miljoen huishoudens. “En dat terwijl de terugverdientijd van de eenmalige investering in hoogwaardige isolatie vaak slechts een paar jaar of korter is, maar de industrie wel een structurele kostenreductie oplevert van € 225 miljoen per jaar”, zegt VIB-voorzitter Hans Koole. De VIB roept de industrie op meer oog te hebben voor de toegevoegde waarde van hoogwaardige thermische isolatie. Aan de overheid wordt de suggestie gedaan hoogwaardiger industriële isolatie een impuls te geven door een aantal samenhangende maatregelen. Koole: “Ten eerste door de verplichting om voor de volgende NEV, of op basis van de verplichte energie-audits, expliciet inzicht te geven in de toegepaste isolatiemaatregelen en de effecten daarvan. Inzet van thermografische analyseapparatuur kan hierbij behulpzaam zijn. Ten tweede kan de overheid thermische isolatie stimuleren door de financiële investeringsdrempel in isolatiebevorderende maatregelen te verlagen met een revolving fund. Bedrijven kunnen hieruit een bijdrage krijgen voor isolatiemaatregelen en betalen dat terug uit de kostenreductie c.q. energiewinst.”

Zonder al te grote inspanningen en investeringen door industrie en overheid kan er door betere industriële isolatie veel meer worden bijgedragen aan de Nederlandse energiedoelstellingen. “Het gebeurt op dit moment nog onvoldoende, dat kan en moet anders”, aldus Koole.

Zie ook op deze site:Besparingspotentieel NL: 31 petajoule

 

 

-->

 

Nieuws

Informatieplicht energiebesparing 1 juli a.s.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verplicht ondernemers om gemeente of omgevingsdienst te informeren over de ene..
 

Sloopschakel ondersteunt asbestsanering stallen

Op de nieuwe website www.sloopschakel.nl vinden eigenaren van lege of vrijkomende stallen in Brabant informatie over wat er komt kij..
 

Kingspan biedt op isolatie- en schuimdivisies Recticel

Bouwmaterialenconcern Kingspan heeft een bod van 700 miljoen euro uitgebracht op de divisies isolatie en flexibel schuim van de Belg..
 

Beeldimpressie Maintenance Next 2019

De contacten zijn gelegd, de offertemap aangedikt en de stands weer afgebroken en in de opslag gezet voor de volgende keer. Wie nog ..
 

VIB tevreden over Maintenance Next 2019

 "Opvallend veel aanloop en veel interesse voor kwalitatief goede technische isolatie, we zijn tevreden" aldus een ve..
 

Ondernemersnieuwsbrief Europese Verkiezingen

Op 23 mei 2019 gaat Nederland weer stemmen, nu voor de Europese verkiezingen. In een reeks speciale verkiezingsnieuwsbrieven ‘..
 

De Koning vertrekt bij NCTI

Algemeen directeur Paul de Koning is per direct niet langer actief voor het Nederlands Centrum voor Technische Isolatie NCTI. Dit he..
 

Hans Koole bezoekt Combi Isolatie Maarssen

In dialoog met achterban bezocht de voorzitter van de VIB Hans Koole recentelijk Combi Isolatie te Maarssen. Het werd een leuk en in..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Training nieuwe norm VCA

Op donderdag 13 juni 2019 vindt van 09.00 uur tot 12.00 uur bij Van der Valk in Nieuwerkerk ad IJssel voor in het kader van de Works..
 

Groningen verwarmt met waterstof

Groningen heeft een nieuwe verwarmingsinstallatie in gebruik die 30% waterstof bijmengt met aardgas. Deze is 18 maart 2019 officieel..
 

10e Landelijke Asbest Praktijkdag

De turbulente asbestpraktijk en de weg naar risicogestuurd werken staat centraal op 16 mei 2019 tijdens de tiende editie van de Land..
 

Richtlijn Steigers officieel van kracht

De nieuwe Richtlijn Steigers is opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Dat betekent dat de richtlijn, die al te vinden was ..
 

Subsidies CO2-reductie industrie open

Sinds 21 februari 2019 zijn de Demonstratieregeling energie-innovatie industrie - DEI+ en Topsector Energiestudies Industrie open. Z..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..