Isolatie redt Energieakkoord

De Nationale Energieverkenning (NEV) constateert een grote industriële achterstand in de realisatie van de energiebesparingsdoelen.De industrie zet vooral in op nieuwe technologieën, terwijl de bestaande installaties nog decennia lang in werking blijven. Met hoogwaardige isolatie van deze bestaande installaties op een hoogwaardige manier thermisch te isoleren, levert de industrie een grote bijdrage aan de Nederlandse energiedoelstellingen. Dit stelt de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB).


Uit een berekening van energie- en klimaatonderzoeker Ecofys te Utrecht blijkt een industrieel isolatiepotentieel aan energiebesparing van 31 petajoule per jaar, wat overeenkomt met het energieverbruik van een half miljoen huishoudens. “En dat terwijl de terugverdientijd van de eenmalige investering in hoogwaardige isolatie vaak slechts een paar jaar of korter is, maar de industrie wel een structurele kostenreductie oplevert van € 225 miljoen per jaar”, zegt VIB-voorzitter Hans Koole. De VIB roept de industrie op meer oog te hebben voor de toegevoegde waarde van hoogwaardige thermische isolatie. Aan de overheid wordt de suggestie gedaan hoogwaardiger industriële isolatie een impuls te geven door een aantal samenhangende maatregelen. Koole: “Ten eerste door de verplichting om voor de volgende NEV, of op basis van de verplichte energie-audits, expliciet inzicht te geven in de toegepaste isolatiemaatregelen en de effecten daarvan. Inzet van thermografische analyseapparatuur kan hierbij behulpzaam zijn. Ten tweede kan de overheid thermische isolatie stimuleren door de financiële investeringsdrempel in isolatiebevorderende maatregelen te verlagen met een revolving fund. Bedrijven kunnen hieruit een bijdrage krijgen voor isolatiemaatregelen en betalen dat terug uit de kostenreductie c.q. energiewinst.”

Zonder al te grote inspanningen en investeringen door industrie en overheid kan er door betere industriële isolatie veel meer worden bijgedragen aan de Nederlandse energiedoelstellingen. “Het gebeurt op dit moment nog onvoldoende, dat kan en moet anders”, aldus Koole.

Zie ook op deze site:Besparingspotentieel NL: 31 petajoule

 

 

-->

 

Nieuws

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..
 

CUI op komende Maintenance Next

Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk voor smart mainte..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019

Veilig en gezond werken op de werkvloer vraagt, behalve om alertheid, om actuele kennis van de risico’s, de regelgeving en de ..
 

IEX verhuist naar Nürenberg

De 2020-editie van IEX - Insulation Expo Europe verhuist van Keulen naar Nürenberg en wordt samen gehouden met de beurs FeuerTr..
 

Daniël Post nieuwe CEO Bilfinger

Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland. Hij volgt de h..
 

Jonge denkers helpen Vopak

Studenten van de Hogeschool Rotterdam helpen Vopak bij het plannen van het onderhoud van olieopslagtanks.
 

Verbreding SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.
 

Normontwerp brandveiligheid rookgasafvoer

NEN heeft een normontwerp gepubliceerd voor de bepalingsmethode waarmee de brandveiligheid van rookgasafvoersystemen (schoorstenen) ..
 

Energieakkoord? Isoleren!

VIB-voorzitter Hans Koole belichtte tijdens de 7 maart gehouden drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling bij de SER in..
 

Film van de maand

VIB Workshops

FESI 2020

Isolatie Magazine

Bedrijf in beeld