Isolatie redt Energieakkoord

De Nationale Energieverkenning (NEV) constateert een grote industriële achterstand in de realisatie van de energiebesparingsdoelen.De industrie zet vooral in op nieuwe technologieën, terwijl de bestaande installaties nog decennia lang in werking blijven. Met hoogwaardige isolatie van deze bestaande installaties op een hoogwaardige manier thermisch te isoleren, levert de industrie een grote bijdrage aan de Nederlandse energiedoelstellingen. Dit stelt de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB).


Uit een berekening van energie- en klimaatonderzoeker Ecofys te Utrecht blijkt een industrieel isolatiepotentieel aan energiebesparing van 31 petajoule per jaar, wat overeenkomt met het energieverbruik van een half miljoen huishoudens. “En dat terwijl de terugverdientijd van de eenmalige investering in hoogwaardige isolatie vaak slechts een paar jaar of korter is, maar de industrie wel een structurele kostenreductie oplevert van € 225 miljoen per jaar”, zegt VIB-voorzitter Hans Koole. De VIB roept de industrie op meer oog te hebben voor de toegevoegde waarde van hoogwaardige thermische isolatie. Aan de overheid wordt de suggestie gedaan hoogwaardiger industriële isolatie een impuls te geven door een aantal samenhangende maatregelen. Koole: “Ten eerste door de verplichting om voor de volgende NEV, of op basis van de verplichte energie-audits, expliciet inzicht te geven in de toegepaste isolatiemaatregelen en de effecten daarvan. Inzet van thermografische analyseapparatuur kan hierbij behulpzaam zijn. Ten tweede kan de overheid thermische isolatie stimuleren door de financiële investeringsdrempel in isolatiebevorderende maatregelen te verlagen met een revolving fund. Bedrijven kunnen hieruit een bijdrage krijgen voor isolatiemaatregelen en betalen dat terug uit de kostenreductie c.q. energiewinst.”

Zonder al te grote inspanningen en investeringen door industrie en overheid kan er door betere industriële isolatie veel meer worden bijgedragen aan de Nederlandse energiedoelstellingen. “Het gebeurt op dit moment nog onvoldoende, dat kan en moet anders”, aldus Koole.

Zie ook op deze site:Besparingspotentieel NL: 31 petajoule

 

 

-->

 

Nieuws

Gratis bezoekersregistratie Industrial Heat & Power geopend

De gratis bezoekersregistratie van de vakbeurs Industrial Heat & Power is open. Het B2B-evenement voor professionals actief in d..
 

Klimaatakkoord mist industriŽle isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Industrial Heat & Power, sector toont besparingspotentie isolatie

VIB, de branchevereniging voor ondernemers in het technisch isolatiebedrijf geeft met haar aanwezigheid op Industrial Heat & Pow..
 

Energielabel-C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland groter dan 100 m² minimaal voldoen aan energielabel-C. Kan de eigenaar dit..
 

Europese bijdrage slimme CO2-reductie Oost Nederland

Het Europese subsidieprogramma OP Oost stelt vanaf 16 mei 2019 17 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan “S..
 

Meer bedrijven in aanmerking voor subsidie CO2-besparing

Meer bedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar gebruik maken van subsidie voor CO2-besparende technieken. Door een vernieuwing van de ..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..