Besparingspotentieel NL: 31 petajoule

De Nederlandse industrie kan per jaar 31 PJ energie en 2,1 MT CO2-emissie besparen door de isolatie op orde te brengen. Dit blijkt uit het recente informatieblad – september 2015 - van energie-expert Ecofys in opdracht van EiiF.
Ecofys signaleert dat in alle industriële sectoren en bij uiteenlopende installaties en servicetemperaturen een aanzienlijke energie-efficiëntieverbetering te behalen is. De industrie kan op jaarbasis 24 petajoule energie en 1,6 megaton CO2-uitstoot besparen. De energiesector is goed voor een potentieel van 7 petajoule energie en 0,5 megaton CO2.
Het potentieel is in drie stappen binnen te halen:
1. Isolatie van ongeïsoleerde installatiedelen en herstel van beschadigde isolatie is goed voor vier procent energiebesparing.
2. Toepassing en actualisatie van economische isolatiedikte. Algemene toepassing brengt de huidige thermische verliezen met 65 procent terug.
3. Tijdige inschakeling van isolatie-expertise bij nieuwbouw, stops en revisies om economische isolatiediktes te realiseren en de daarvoor noodzakelijke ruimte te creëren.
Volgens de studie is een groot deel van het besparingspotentieel te realiseren met terugverdientijden korter dan een jaar.
Aanbrengen van ontbrekende isolatie en herstel vergt een eenmalige investering van 50 miljoen euro, waarmee de industrie jaarlijks 225 miljoen kosten bespaart.

 

Nieuws

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..
 

CUI op komende Maintenance Next

Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk voor smart mainte..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019

Veilig en gezond werken op de werkvloer vraagt, behalve om alertheid, om actuele kennis van de risico’s, de regelgeving en de ..
 

IEX verhuist naar Nürenberg

De 2020-editie van IEX - Insulation Expo Europe verhuist van Keulen naar Nürenberg en wordt samen gehouden met de beurs FeuerTr..
 

Daniël Post nieuwe CEO Bilfinger

Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland. Hij volgt de h..
 

Jonge denkers helpen Vopak

Studenten van de Hogeschool Rotterdam helpen Vopak bij het plannen van het onderhoud van olieopslagtanks.
 

Verbreding SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.
 

Normontwerp brandveiligheid rookgasafvoer

NEN heeft een normontwerp gepubliceerd voor de bepalingsmethode waarmee de brandveiligheid van rookgasafvoersystemen (schoorstenen) ..
 

Energieakkoord? Isoleren!

VIB-voorzitter Hans Koole belichtte tijdens de 7 maart gehouden drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling bij de SER in..
 

Film van de maand

VIB Workshops

FESI 2020

Isolatie Magazine

Bedrijf in beeld