Norm asbest-risicobeoordeling

De nieuwe versie van NEN 2991 voor beoordeling van blootstellingsrisico’s aan asbest brengt de norm in overeenstemming met actuele wet- en regelgeving en in overeenstemming met de huidige certificatieschema’s.
Asbest-risicobeoordeling NEN2991NEN 2991 heeft betrekking op gebouwen, woningen, constructies, objecten en leegstaande bouwwerken waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt. In de nieuwe versie is afstemming gezocht met certificatieschema SC-540 (asbestinventarisatie). De nieuwe norm loopt in de pas met de aangescherpte toetsingswaarden.
Een risicobeoordeling conform NEN 2991 dient in principe als aanvulling op een asbestinventarisatie. In spoedeisende situaties kan deze norm ook als zelfstandige methode worden uitgevoerd. De norm is niet bedoeld als eindcontrole na asbestverwijdering (gebruik hiervoor NEN 2990:2012).
De nieuwe versie van NEN 2991 wordt aangewezen in het Bouwbesluit als bepalingsmethode voor de concentratie asbestvezels in de binnenlucht. De voornaamste wijzigingen zijn:
• De normatieve verwijzingen zijn herzien.
• Het potentieel en actueel blootstellingsrisico worden uitgebreid toegelicht.
• Het begrip ‘Blootstellingsindex’ wordt geïntroduceerd.
• Aanpassing op NEN-ISO 16000-27 ‘Binnenlucht - Deel 27: Bepaling van asbestvezels in gesedimenteerd stof met behulp van SEM/RMA (scanning elektronenmicroscopie en röntgen micro-analyse) (directe methode)’.
• Betere afstemming van het onderdeel ‘bepaling van de asbestconcentratie in de lucht’ voor toetsingen conform het Bouwbesluit en meer geschikte voor het toetsen aan lage concentratieniveaus i.v.m. de nieuwe grenswaarden.
• Het hoofdstuk Rapportage is aangepast, er is o.a. meer aandacht voor het registreren van omgevingsfactoren.
• De bijlage over methoden voor het nemen van kleefmonsters conform NEN-ISO 16000-27 en de bijlage over het opstellen van een asbestbeheersplan zijn normatief geworden.
• Nieuwe bijlagen zijn toegevoegd over de relatie asbest in gesedimenteerd stof / asbest in lucht, en over het stroomschema beoordeling risico's in ruimtelijke eenheden in gebouwen, constructies of objecten die asbest bevatten.

 

Nieuws

Gratis bezoekersregistratie Industrial Heat & Power geopend

De gratis bezoekersregistratie van de vakbeurs Industrial Heat & Power is open. Het B2B-evenement voor professionals actief in d..
 

Klimaatakkoord mist industriŽle isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Industrial Heat & Power, sector toont besparingspotentie isolatie

VIB, de branchevereniging voor ondernemers in het technisch isolatiebedrijf geeft met haar aanwezigheid op Industrial Heat & Pow..
 

Energielabel-C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland groter dan 100 m² minimaal voldoen aan energielabel-C. Kan de eigenaar dit..
 

Europese bijdrage slimme CO2-reductie Oost Nederland

Het Europese subsidieprogramma OP Oost stelt vanaf 16 mei 2019 17 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan “S..
 

Meer bedrijven in aanmerking voor subsidie CO2-besparing

Meer bedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar gebruik maken van subsidie voor CO2-besparende technieken. Door een vernieuwing van de ..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..