Norm asbest-risicobeoordeling

De nieuwe versie van NEN 2991 voor beoordeling van blootstellingsrisico’s aan asbest brengt de norm in overeenstemming met actuele wet- en regelgeving en in overeenstemming met de huidige certificatieschema’s.
Asbest-risicobeoordeling NEN2991NEN 2991 heeft betrekking op gebouwen, woningen, constructies, objecten en leegstaande bouwwerken waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt. In de nieuwe versie is afstemming gezocht met certificatieschema SC-540 (asbestinventarisatie). De nieuwe norm loopt in de pas met de aangescherpte toetsingswaarden.
Een risicobeoordeling conform NEN 2991 dient in principe als aanvulling op een asbestinventarisatie. In spoedeisende situaties kan deze norm ook als zelfstandige methode worden uitgevoerd. De norm is niet bedoeld als eindcontrole na asbestverwijdering (gebruik hiervoor NEN 2990:2012).
De nieuwe versie van NEN 2991 wordt aangewezen in het Bouwbesluit als bepalingsmethode voor de concentratie asbestvezels in de binnenlucht. De voornaamste wijzigingen zijn:
• De normatieve verwijzingen zijn herzien.
• Het potentieel en actueel blootstellingsrisico worden uitgebreid toegelicht.
• Het begrip ‘Blootstellingsindex’ wordt geïntroduceerd.
• Aanpassing op NEN-ISO 16000-27 ‘Binnenlucht - Deel 27: Bepaling van asbestvezels in gesedimenteerd stof met behulp van SEM/RMA (scanning elektronenmicroscopie en röntgen micro-analyse) (directe methode)’.
• Betere afstemming van het onderdeel ‘bepaling van de asbestconcentratie in de lucht’ voor toetsingen conform het Bouwbesluit en meer geschikte voor het toetsen aan lage concentratieniveaus i.v.m. de nieuwe grenswaarden.
• Het hoofdstuk Rapportage is aangepast, er is o.a. meer aandacht voor het registreren van omgevingsfactoren.
• De bijlage over methoden voor het nemen van kleefmonsters conform NEN-ISO 16000-27 en de bijlage over het opstellen van een asbestbeheersplan zijn normatief geworden.
• Nieuwe bijlagen zijn toegevoegd over de relatie asbest in gesedimenteerd stof / asbest in lucht, en over het stroomschema beoordeling risico's in ruimtelijke eenheden in gebouwen, constructies of objecten die asbest bevatten.

 

Nieuws

Informatieplicht energiebesparing 1 juli a.s.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verplicht ondernemers om gemeente of omgevingsdienst te informeren over de ene..
 

Sloopschakel ondersteunt asbestsanering stallen

Op de nieuwe website www.sloopschakel.nl vinden eigenaren van lege of vrijkomende stallen in Brabant informatie over wat er komt kij..
 

Kingspan biedt op isolatie- en schuimdivisies Recticel

Bouwmaterialenconcern Kingspan heeft een bod van 700 miljoen euro uitgebracht op de divisies isolatie en flexibel schuim van de Belg..
 

Beeldimpressie Maintenance Next 2019

De contacten zijn gelegd, de offertemap aangedikt en de stands weer afgebroken en in de opslag gezet voor de volgende keer. Wie nog ..
 

VIB tevreden over Maintenance Next 2019

 "Opvallend veel aanloop en veel interesse voor kwalitatief goede technische isolatie, we zijn tevreden" aldus een ve..
 

Ondernemersnieuwsbrief Europese Verkiezingen

Op 23 mei 2019 gaat Nederland weer stemmen, nu voor de Europese verkiezingen. In een reeks speciale verkiezingsnieuwsbrieven ‘..
 

De Koning vertrekt bij NCTI

Algemeen directeur Paul de Koning is per direct niet langer actief voor het Nederlands Centrum voor Technische Isolatie NCTI. Dit he..
 

Hans Koole bezoekt Combi Isolatie Maarssen

In dialoog met achterban bezocht de voorzitter van de VIB Hans Koole recentelijk Combi Isolatie te Maarssen. Het werd een leuk en in..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Training nieuwe norm VCA

Op donderdag 13 juni 2019 vindt van 09.00 uur tot 12.00 uur bij Van der Valk in Nieuwerkerk ad IJssel voor in het kader van de Works..
 

Groningen verwarmt met waterstof

Groningen heeft een nieuwe verwarmingsinstallatie in gebruik die 30% waterstof bijmengt met aardgas. Deze is 18 maart 2019 officieel..
 

10e Landelijke Asbest Praktijkdag

De turbulente asbestpraktijk en de weg naar risicogestuurd werken staat centraal op 16 mei 2019 tijdens de tiende editie van de Land..
 

Richtlijn Steigers officieel van kracht

De nieuwe Richtlijn Steigers is opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Dat betekent dat de richtlijn, die al te vinden was ..
 

Subsidies CO2-reductie industrie open

Sinds 21 februari 2019 zijn de Demonstratieregeling energie-innovatie industrie - DEI+ en Topsector Energiestudies Industrie open. Z..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..