Norm asbest-risicobeoordeling

De nieuwe versie van NEN 2991 voor beoordeling van blootstellingsrisico’s aan asbest brengt de norm in overeenstemming met actuele wet- en regelgeving en in overeenstemming met de huidige certificatieschema’s.
Asbest-risicobeoordeling NEN2991NEN 2991 heeft betrekking op gebouwen, woningen, constructies, objecten en leegstaande bouwwerken waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt. In de nieuwe versie is afstemming gezocht met certificatieschema SC-540 (asbestinventarisatie). De nieuwe norm loopt in de pas met de aangescherpte toetsingswaarden.
Een risicobeoordeling conform NEN 2991 dient in principe als aanvulling op een asbestinventarisatie. In spoedeisende situaties kan deze norm ook als zelfstandige methode worden uitgevoerd. De norm is niet bedoeld als eindcontrole na asbestverwijdering (gebruik hiervoor NEN 2990:2012).
De nieuwe versie van NEN 2991 wordt aangewezen in het Bouwbesluit als bepalingsmethode voor de concentratie asbestvezels in de binnenlucht. De voornaamste wijzigingen zijn:
• De normatieve verwijzingen zijn herzien.
• Het potentieel en actueel blootstellingsrisico worden uitgebreid toegelicht.
• Het begrip ‘Blootstellingsindex’ wordt geïntroduceerd.
• Aanpassing op NEN-ISO 16000-27 ‘Binnenlucht - Deel 27: Bepaling van asbestvezels in gesedimenteerd stof met behulp van SEM/RMA (scanning elektronenmicroscopie en röntgen micro-analyse) (directe methode)’.
• Betere afstemming van het onderdeel ‘bepaling van de asbestconcentratie in de lucht’ voor toetsingen conform het Bouwbesluit en meer geschikte voor het toetsen aan lage concentratieniveaus i.v.m. de nieuwe grenswaarden.
• Het hoofdstuk Rapportage is aangepast, er is o.a. meer aandacht voor het registreren van omgevingsfactoren.
• De bijlage over methoden voor het nemen van kleefmonsters conform NEN-ISO 16000-27 en de bijlage over het opstellen van een asbestbeheersplan zijn normatief geworden.
• Nieuwe bijlagen zijn toegevoegd over de relatie asbest in gesedimenteerd stof / asbest in lucht, en over het stroomschema beoordeling risico's in ruimtelijke eenheden in gebouwen, constructies of objecten die asbest bevatten.

 

Nieuws

Tandemactie NCTI en Isenspro


Samen met Isenspro heeft NCTI de bezoekers van het laatste iTanks ontbijt op donderdag 21 februari 2019 geïnformeerd ov..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..
 

CUI op komende Maintenance Next

Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk voor smart mainte..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019

Veilig en gezond werken op de werkvloer vraagt, behalve om alertheid, om actuele kennis van de risico’s, de regelgeving en de ..
 

IEX verhuist naar Nürenberg

De 2020-editie van IEX - Insulation Expo Europe verhuist van Keulen naar Nürenberg en wordt samen gehouden met de beurs FeuerTr..
 

Daniël Post nieuwe CEO Bilfinger

Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland. Hij volgt de h..
 

Jonge denkers helpen Vopak

Studenten van de Hogeschool Rotterdam helpen Vopak bij het plannen van het onderhoud van olieopslagtanks.
 

Verbreding SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.
 

Energieakkoord? Isoleren!

VIB-voorzitter Hans Koole belichtte tijdens de 7 maart gehouden drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling bij de SER in..
 

Film van de maand

VIB Workshops

FESI 2020

Isolatie Magazine

Bedrijf in beeld