Herziening Energieprestatie warmtebalans

De energieprestatie is te berekenen met NEN 7120 ‘Energieprestatie voor gebouwen’ (EPG). De grondslag hiervoor wordt aangepast op basis van gewijzigde en aanvullende Europese normen.
De binnentemperatuur en luchtvochtigheid moeten altijd binnen bepaalde waarden blijven. Afhankelijk van het gebouw en het verwarmings- en koelingssysteem is hiervoor meer of minder energie nodig. Het normontwerp NEN-EN-ISO 52017-1 bevat voorstellen voor de berekening. Tot 29 april 2015 kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden hierop commentaar indienen.
Met NEN-EN-ISO 52017-1 kan de binnentemperatuur van een gebouw of zone worden berekend. Ook kan worden berekend hoeveel energie verwarming en koeling vereisen om die temperatuur te bereiken, op basis van ontwerpgegevens van het systeem. Dit is belangrijk aangezien alle gebouwen straks bijna-energieneutraal (BENG) moeten zijn.
NEN-EN-ISO 52017-1 bevat een generieke methode voor de uurlijkse berekening. Verschillende aspecten worden meegenomen: luchtsnelheid van de verwarmings-/koelingssystemen, luchtvochtigheid, zonnewarmte, oppervlakte van de schil en inhoud van de zone, hoeveelheid isolatie etc. De norm maakt deel uit van een grotere serie normen. Op al deze normen kunt u commentaar indienen, maar de deadlines kunnen verschillen.
Belanghebbenden kunnen tot 29 april 2015 commentaar indienen op het voorstel.  Dit commentaar wordt in de normcommissie 35107425 'Europese en mondiale normalisatie klimaatbeheersing' besproken en in de Europese Technische Commissie ingebracht voor verwerking. Als de commentaren uit heel Europa zijn verwerkt, gecontroleerd en akkoord bevonden, wordt de norm in 2016 gepubliceerd.
Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces kunt u mailen naar NEN, consultant Bouw & Installatie.

Nieuws

Gratis bezoekersregistratie Industrial Heat & Power geopend

De gratis bezoekersregistratie van de vakbeurs Industrial Heat & Power is open. Het B2B-evenement voor professionals actief in d..
 

Klimaatakkoord mist industriŽle isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Industrial Heat & Power, sector toont besparingspotentie isolatie

VIB, de branchevereniging voor ondernemers in het technisch isolatiebedrijf geeft met haar aanwezigheid op Industrial Heat & Pow..
 

Energielabel-C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland groter dan 100 m² minimaal voldoen aan energielabel-C. Kan de eigenaar dit..
 

Europese bijdrage slimme CO2-reductie Oost Nederland

Het Europese subsidieprogramma OP Oost stelt vanaf 16 mei 2019 17 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan “S..
 

Meer bedrijven in aanmerking voor subsidie CO2-besparing

Meer bedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar gebruik maken van subsidie voor CO2-besparende technieken. Door een vernieuwing van de ..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..