VIB van ‘good naar great’

Ondernemersvereniging VIB zet koers van ‘good naar great’. Dat is de conclusie van het Nationaal isolatiesymposium op 10 maart 2015 aan boord van SS Rotterdam.
De technische isolatiebranche heeft een solide uitgangspositie, die langs vier wegen verder wordt versterkt, concludeerde VIB-voorzitter Hans Koole bij de afsluiting van het druk bezochte symposium:
- Actuele formulering van missie en visie van branchevereniging VIB c.q. isolatie-instellingen;
- Werken aan verdere professionalisatie en opleiding in de bedrijfstak;
- Inzet op kwaliteitsbevordering, kennisontwikkeling en –borging en innovatie;
- Scherpe externe positionering van vak, branche en prestaties bij met name overheden en opdrachtgevers.
Zo’n 120 belangstellenden uit de gehele branchekolom voor technische isolatie hebben deelgenomen aan het symposium op de prestigieuze SS Rotterdam aan de Maashaven. Bij stralend weer gaf het dek uitzicht op industrieregio Rijnmond.
“De ’s avonds feeëriek mooie Botlek laat isolatie zien, en geen processen. Anders zou dringend moeten worden geïsoleerd”, zei Hans Koole, wijzend op isolatiefunctionaliteiten als proceszekerheid en energie-efficiëntie.

3B-model

De VIB beoogt de doelstellingen gestalte te geven door in te zetten op de zogeheten 3B-model voor branche-organisaties: “Binden, Beïnvloeden en Bieden’. Enkele tientallen verenigingen hanteren dit optimalisatiemodel, ontwikkeld door BrancheWerk-directeur, managementdocent en bestuurder Jos Wesselink.
Kort samengevat integreert dit model de strategische aanpak van elkaar versterkende interne (vereniging en branche) en externe (markt en beleidmakers) doelstellingen. “De uitgangspositie daarvoor is stevig”, stelde Hans Koole vast. “In de isolatiebranche is de VIB een vanzelfsprekendheid, waarbij leden en buitengewone leden openstaan voor samenwerking en debat. Het is weliswaar een kleine branche, echter met alle faciliteiten, eigen instituties en een sterk organisatie. Een goede basis om aan de slag te gaan om de toegevoegde waarde van de VIB te verhogen, het ondernemersklimaat te verbeteren en de verbinding met de buitenwereld te versterken.” Een van de middelen om de positie van de isolatiebranche te versterken is samenwerking met partners in de keten en met verwante disciplines, stelde Hans Koole in zijn toelichting op de VIB-marsroute van ‘good naar great’.
Aan het slot van het symposium richtte VIB-voorzitter Hans Koole het woord tot zijn voorganger Leo Veldhuis. Met de officiële oorkonde is diens erelidmaatschap bezegeld.


 

Nieuws

Tandemactie NCTI en Isenspro


Samen met Isenspro heeft NCTI de bezoekers van het laatste iTanks ontbijt op donderdag 21 februari 2019 geïnformeerd ov..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..
 

CUI op komende Maintenance Next

Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk voor smart mainte..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019

Veilig en gezond werken op de werkvloer vraagt, behalve om alertheid, om actuele kennis van de risico’s, de regelgeving en de ..
 

IEX verhuist naar Nürenberg

De 2020-editie van IEX - Insulation Expo Europe verhuist van Keulen naar Nürenberg en wordt samen gehouden met de beurs FeuerTr..
 

Daniël Post nieuwe CEO Bilfinger

Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland. Hij volgt de h..
 

Jonge denkers helpen Vopak

Studenten van de Hogeschool Rotterdam helpen Vopak bij het plannen van het onderhoud van olieopslagtanks.
 

Verbreding SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.
 

Energieakkoord? Isoleren!

VIB-voorzitter Hans Koole belichtte tijdens de 7 maart gehouden drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling bij de SER in..
 

Film van de maand

VIB Workshops

FESI 2020

Isolatie Magazine

Bedrijf in beeld