“Densiteit wol niet in norm”

Densiteit hoort niet thuis in CE-markering of productcertificatie, vindt de Europese vereniging van minerale wolfabrikanten Eurima (European Insulation Manufacturers Asssociation).
De vereniging verwerpt namens de Europese minerale wolsector een daartoe strekkend voorstel van de betrokken Europese CEN-werkgroep. Eurima stelt zich op het standpunt dat densiteit als aanvullende productspecificatie reeds duidelijk genoeg is geduid in Europese norm EN 14303 en niet behoeft te worden gewijzigd of aangevuld.
In een toelichting op het bezwaar schrijft Eurima 14 december 2014 aan de technische normcommissie dat densiteit pas van belang is als voldaan is aan alle functionele procesvariabelen. Productsamenstelling, vezeltype, vezelrichting en –verdeling en onder meer bindmiddel moeten zijn bepaald voordat betekenis kan worden toegekend aan de densiteit. Bovendien, zo vervolgt Eurima, varieert de densiteit per fabrikant en vaak zelfs per productielijn. De vereniging wijst er op dat uitsluitend feitelijke claims conform EN 14303 mogen worden gedeclareerd. Wel maakt densiteit evenals alle overige productieparameters deel uit van het onderliggende verplichte en gecertificeerde kwaliteitsbeheersysteem FPC (Factory Production Control).
De toelichting in EN 14303 stelt dat densiteit nuttig kan zijn voor bijvoorbeeld productidentificatie, maar niet kan worden gehanteerd als kwaliteitscriterium voor productselectie. Voor zover het aanvullend wordt vermeld voor producten als lamellendekens, gaasdekens, plaat en dergelijke, dient dit te gebeuren volgens EN 1602 en ingeval van pijpschalen volgens EN 13470. De toelichting benadrukt dat producten bij uiteenlopende densiteit dezelfde thermische en mechanische kwaliteiten kunnen hebben.

Normcommissie
Europese normen worden inhoudelijk voorbereid door technische commissies (TC) en daaronder ressorterende werkgroepen (WG). In het geval van minerale wolproducten voor thermische isolatie formuleert CEN TC 88 WG 10 normvoorstellen, in samenspraak met marktpartijen. Het secretariaat van TC 88 wordt gevoerd door ir. Ronald Schreiner (Forschungsinstitut für Wärmeschutz te München).

Densiteit en discussie
De densiteit van materialen, dus ook van minerale wol, wordt uitgedrukt in kilogram per kubieke meter. In de technische isolatiemarkt moeten productspecificaties en conformiteitsverklaringen (DOP) voor minerale wolproducten voldoen aan EN 14303. Het komt op de internationale markt echter voor dat densiteit ten onrechte wordt gelijkgesteld aan thermische isolatieprestaties of mechanische belastbaarheid.
Uiteraard speelt gewicht en dus densiteit naast andere karakteristieken een rol in de engineering van constructies. Productontwikkelaars in technische isolatie streven naar het optimum tussen hoge isolatieprestaties en gewichtreductie. In bijvoorbeeld de scheepsbouw betekent gewichtsreductie immers ook besparing op brandstofverbruik.

Nieuws

Gratis bezoekersregistratie Industrial Heat & Power geopend

De gratis bezoekersregistratie van de vakbeurs Industrial Heat & Power is open. Het B2B-evenement voor professionals actief in d..
 

Klimaatakkoord mist industriŽle isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Industrial Heat & Power, sector toont besparingspotentie isolatie

VIB, de branchevereniging voor ondernemers in het technisch isolatiebedrijf geeft met haar aanwezigheid op Industrial Heat & Pow..
 

Energielabel-C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland groter dan 100 m² minimaal voldoen aan energielabel-C. Kan de eigenaar dit..
 

Europese bijdrage slimme CO2-reductie Oost Nederland

Het Europese subsidieprogramma OP Oost stelt vanaf 16 mei 2019 17 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan “S..
 

Meer bedrijven in aanmerking voor subsidie CO2-besparing

Meer bedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar gebruik maken van subsidie voor CO2-besparende technieken. Door een vernieuwing van de ..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..