“Densiteit wol niet in norm”

Densiteit hoort niet thuis in CE-markering of productcertificatie, vindt de Europese vereniging van minerale wolfabrikanten Eurima (European Insulation Manufacturers Asssociation).
De vereniging verwerpt namens de Europese minerale wolsector een daartoe strekkend voorstel van de betrokken Europese CEN-werkgroep. Eurima stelt zich op het standpunt dat densiteit als aanvullende productspecificatie reeds duidelijk genoeg is geduid in Europese norm EN 14303 en niet behoeft te worden gewijzigd of aangevuld.
In een toelichting op het bezwaar schrijft Eurima 14 december 2014 aan de technische normcommissie dat densiteit pas van belang is als voldaan is aan alle functionele procesvariabelen. Productsamenstelling, vezeltype, vezelrichting en –verdeling en onder meer bindmiddel moeten zijn bepaald voordat betekenis kan worden toegekend aan de densiteit. Bovendien, zo vervolgt Eurima, varieert de densiteit per fabrikant en vaak zelfs per productielijn. De vereniging wijst er op dat uitsluitend feitelijke claims conform EN 14303 mogen worden gedeclareerd. Wel maakt densiteit evenals alle overige productieparameters deel uit van het onderliggende verplichte en gecertificeerde kwaliteitsbeheersysteem FPC (Factory Production Control).
De toelichting in EN 14303 stelt dat densiteit nuttig kan zijn voor bijvoorbeeld productidentificatie, maar niet kan worden gehanteerd als kwaliteitscriterium voor productselectie. Voor zover het aanvullend wordt vermeld voor producten als lamellendekens, gaasdekens, plaat en dergelijke, dient dit te gebeuren volgens EN 1602 en ingeval van pijpschalen volgens EN 13470. De toelichting benadrukt dat producten bij uiteenlopende densiteit dezelfde thermische en mechanische kwaliteiten kunnen hebben.

Normcommissie
Europese normen worden inhoudelijk voorbereid door technische commissies (TC) en daaronder ressorterende werkgroepen (WG). In het geval van minerale wolproducten voor thermische isolatie formuleert CEN TC 88 WG 10 normvoorstellen, in samenspraak met marktpartijen. Het secretariaat van TC 88 wordt gevoerd door ir. Ronald Schreiner (Forschungsinstitut für Wärmeschutz te München).

Densiteit en discussie
De densiteit van materialen, dus ook van minerale wol, wordt uitgedrukt in kilogram per kubieke meter. In de technische isolatiemarkt moeten productspecificaties en conformiteitsverklaringen (DOP) voor minerale wolproducten voldoen aan EN 14303. Het komt op de internationale markt echter voor dat densiteit ten onrechte wordt gelijkgesteld aan thermische isolatieprestaties of mechanische belastbaarheid.
Uiteraard speelt gewicht en dus densiteit naast andere karakteristieken een rol in de engineering van constructies. Productontwikkelaars in technische isolatie streven naar het optimum tussen hoge isolatieprestaties en gewichtreductie. In bijvoorbeeld de scheepsbouw betekent gewichtsreductie immers ook besparing op brandstofverbruik.

Nieuws

Informatieplicht energiebesparing 1 juli a.s.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verplicht ondernemers om gemeente of omgevingsdienst te informeren over de ene..
 

Sloopschakel ondersteunt asbestsanering stallen

Op de nieuwe website www.sloopschakel.nl vinden eigenaren van lege of vrijkomende stallen in Brabant informatie over wat er komt kij..
 

Kingspan biedt op isolatie- en schuimdivisies Recticel

Bouwmaterialenconcern Kingspan heeft een bod van 700 miljoen euro uitgebracht op de divisies isolatie en flexibel schuim van de Belg..
 

Beeldimpressie Maintenance Next 2019

De contacten zijn gelegd, de offertemap aangedikt en de stands weer afgebroken en in de opslag gezet voor de volgende keer. Wie nog ..
 

VIB tevreden over Maintenance Next 2019

 "Opvallend veel aanloop en veel interesse voor kwalitatief goede technische isolatie, we zijn tevreden" aldus een ve..
 

Ondernemersnieuwsbrief Europese Verkiezingen

Op 23 mei 2019 gaat Nederland weer stemmen, nu voor de Europese verkiezingen. In een reeks speciale verkiezingsnieuwsbrieven ‘..
 

De Koning vertrekt bij NCTI

Algemeen directeur Paul de Koning is per direct niet langer actief voor het Nederlands Centrum voor Technische Isolatie NCTI. Dit he..
 

Hans Koole bezoekt Combi Isolatie Maarssen

In dialoog met achterban bezocht de voorzitter van de VIB Hans Koole recentelijk Combi Isolatie te Maarssen. Het werd een leuk en in..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Training nieuwe norm VCA

Op donderdag 13 juni 2019 vindt van 09.00 uur tot 12.00 uur bij Van der Valk in Nieuwerkerk ad IJssel voor in het kader van de Works..
 

Groningen verwarmt met waterstof

Groningen heeft een nieuwe verwarmingsinstallatie in gebruik die 30% waterstof bijmengt met aardgas. Deze is 18 maart 2019 officieel..
 

10e Landelijke Asbest Praktijkdag

De turbulente asbestpraktijk en de weg naar risicogestuurd werken staat centraal op 16 mei 2019 tijdens de tiende editie van de Land..
 

Richtlijn Steigers officieel van kracht

De nieuwe Richtlijn Steigers is opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Dat betekent dat de richtlijn, die al te vinden was ..
 

Subsidies CO2-reductie industrie open

Sinds 21 februari 2019 zijn de Demonstratieregeling energie-innovatie industrie - DEI+ en Topsector Energiestudies Industrie open. Z..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..