“Densiteit wol niet in norm”

Densiteit hoort niet thuis in CE-markering of productcertificatie, vindt de Europese vereniging van minerale wolfabrikanten Eurima (European Insulation Manufacturers Asssociation).
De vereniging verwerpt namens de Europese minerale wolsector een daartoe strekkend voorstel van de betrokken Europese CEN-werkgroep. Eurima stelt zich op het standpunt dat densiteit als aanvullende productspecificatie reeds duidelijk genoeg is geduid in Europese norm EN 14303 en niet behoeft te worden gewijzigd of aangevuld.
In een toelichting op het bezwaar schrijft Eurima 14 december 2014 aan de technische normcommissie dat densiteit pas van belang is als voldaan is aan alle functionele procesvariabelen. Productsamenstelling, vezeltype, vezelrichting en –verdeling en onder meer bindmiddel moeten zijn bepaald voordat betekenis kan worden toegekend aan de densiteit. Bovendien, zo vervolgt Eurima, varieert de densiteit per fabrikant en vaak zelfs per productielijn. De vereniging wijst er op dat uitsluitend feitelijke claims conform EN 14303 mogen worden gedeclareerd. Wel maakt densiteit evenals alle overige productieparameters deel uit van het onderliggende verplichte en gecertificeerde kwaliteitsbeheersysteem FPC (Factory Production Control).
De toelichting in EN 14303 stelt dat densiteit nuttig kan zijn voor bijvoorbeeld productidentificatie, maar niet kan worden gehanteerd als kwaliteitscriterium voor productselectie. Voor zover het aanvullend wordt vermeld voor producten als lamellendekens, gaasdekens, plaat en dergelijke, dient dit te gebeuren volgens EN 1602 en ingeval van pijpschalen volgens EN 13470. De toelichting benadrukt dat producten bij uiteenlopende densiteit dezelfde thermische en mechanische kwaliteiten kunnen hebben.

Normcommissie
Europese normen worden inhoudelijk voorbereid door technische commissies (TC) en daaronder ressorterende werkgroepen (WG). In het geval van minerale wolproducten voor thermische isolatie formuleert CEN TC 88 WG 10 normvoorstellen, in samenspraak met marktpartijen. Het secretariaat van TC 88 wordt gevoerd door ir. Ronald Schreiner (Forschungsinstitut für Wärmeschutz te München).

Densiteit en discussie
De densiteit van materialen, dus ook van minerale wol, wordt uitgedrukt in kilogram per kubieke meter. In de technische isolatiemarkt moeten productspecificaties en conformiteitsverklaringen (DOP) voor minerale wolproducten voldoen aan EN 14303. Het komt op de internationale markt echter voor dat densiteit ten onrechte wordt gelijkgesteld aan thermische isolatieprestaties of mechanische belastbaarheid.
Uiteraard speelt gewicht en dus densiteit naast andere karakteristieken een rol in de engineering van constructies. Productontwikkelaars in technische isolatie streven naar het optimum tussen hoge isolatieprestaties en gewichtreductie. In bijvoorbeeld de scheepsbouw betekent gewichtsreductie immers ook besparing op brandstofverbruik.

Nieuws

Tandemactie NCTI en Isenspro


Samen met Isenspro heeft NCTI de bezoekers van het laatste iTanks ontbijt op donderdag 21 februari 2019 geïnformeerd ov..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..
 

CUI op komende Maintenance Next

Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk voor smart mainte..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019

Veilig en gezond werken op de werkvloer vraagt, behalve om alertheid, om actuele kennis van de risico’s, de regelgeving en de ..
 

IEX verhuist naar Nürenberg

De 2020-editie van IEX - Insulation Expo Europe verhuist van Keulen naar Nürenberg en wordt samen gehouden met de beurs FeuerTr..
 

Daniël Post nieuwe CEO Bilfinger

Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland. Hij volgt de h..
 

Jonge denkers helpen Vopak

Studenten van de Hogeschool Rotterdam helpen Vopak bij het plannen van het onderhoud van olieopslagtanks.
 

Verbreding SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.
 

Energieakkoord? Isoleren!

VIB-voorzitter Hans Koole belichtte tijdens de 7 maart gehouden drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling bij de SER in..
 

Film van de maand

VIB Workshops

FESI 2020

Isolatie Magazine

Bedrijf in beeld