Asbestos2015 Rotterdam, 15 en 16 april

Op 15 en 16 april 2015 vindt de nieuwe vakbeurs Asbestos2015 plaats, in Ahoy Rotterdam. Zeventig exposanten presenteren op 6000 vierkante meter alle schakels van de professionele asbestketen. Het is het eerste Europese platform voor de integrale asbest-sector op het snijvlak van techniek, regelgeving en veiligheid. De beurs wordt voortaan jaarlijks gehouden en staat voor volgend jaar gepland op woensdag 6 en donderdag 7 april 2016.
De asbestsector is sterk in ontwikkeling. De per 2014/2015 met een factor tien verscherpte grenswaarden tot maximaal 2000 vezels/m3 (chrysotiel) resp. 300/m3 (amfibolen) stellen hoge eisen aan inventarisatie, analyse en uiteindelijke sanering en verwerking. Dit heeft zijn weerslag in regelgeving, certificatie en toezicht. Het leidt evenzeer tot innovatie in saneringstechnieken en toegenomen verantwoordelijkheden van opdrachtgevers en vergunningverleners. Op het dynamische snijvlak van veiligheid, wetgeving en techniek verlegt de asbestsector grenzen.
De komende decennia wacht de asbestbranche veel werk. De overheid stimuleert actieve sanering, ook van zogeheten hechtgebonden asbest dat nog geen actief gevaar oplevert. Uiterlijk in 2024 moeten alle asbesthoudende daken zijn gesaneerd en liefst worden herdekt met zonnepanelen. Ook staan de komende jaren veel schoolgebouwen op de nominatie voor vervanging of renovatie. In scheepvaart en industrie zal asbestsanering onverminderd sectorcapaciteit opslokken. Daar zijn asbesthoudende materialen toegepast in bijvoorbeeld hogetemperatuurisolatie en brandveiligheidsvoorzieningen.

Sectorplatform
De nieuwe vakbeurs Asbestos2015 is een integraal sectorplatform met alle ruimte voor kennis, techniek, regelgeving, ondernemerschap. Het exposantenveld weerspiegelt dit: toeleveranciers, certificerende instellingen, toezichthouders, gespecialiseerde asbestsaneerders zijn evenwichtig vertegenwoordigd. Kennisinstituten en brancheorganisaties nemen alle deel aan Asbestos2015.
De organisatie verwacht duizenden bezoekers uit bovengenoemde categorieën. Opdrachtgevers, vergunningverleners en toezichthouders, waaronder gemeenten en provincies en gebouw- en installatiebeheerders, isolatiebedrijven en ingenieursbureaus vinden op de beurs directe toegang tot alle kennis en middelen. Sanerende bedrijven zijn exposant én bezoeker: om hun dienstenpakket te etaleren, kennis te nemen van nieuwe technieken én om opdrachtgevers te informeren over optimale ketensamenwerking.
Discussieplein en handen op elkaar
Centraal op de beurs staan kennisinstellingen en branche-organisaties. Zij schragen een informatief programma met lezingen, workshops, presentaties en een interactieve rondetafelconferentie. In deze sector van doeners vormen vakdiscussies een attractie op zich: met heldere vragen en opmerkingen die over de schakels van de keten springen ontstaan op asbestconferenties informatieve gedachtewisselingen. Op de vakbeurs Asbestos2015 zal het begrip ‘kennisuitwisseling’ naar verwachting nieuw reliëf krijgen.
Daarnaast is er harmonie, te beginnen met de officiële opening door Ascert-voorzitter mr. C.E.M. (Kees) van Dongen, in unieke branchebrede samenwerking met de voorzitters van VVTB, Fene Lab, VAVB, Veras/Voam en VKBA.

Veilige sanering
De asbestbranche staat voor zorgvuldige, veilige sanering. Tot het toepassingsverbod per 1994 is asbest op grote schaal toegepast in onder meer bouw, industrie en maritieme sector. Nederland heeft in de vorige eeuw ca. acht miljoen ton asbesthoudende producten geproduceerd en verwerkt, in de vorm van asbestcement en vele andere producten. Wet- en regelgeving, techniek en uitvoering van asbestsanering zijn primair gericht op bescherming van mens en milieu tegen de schadelijke vezels. Dit is geborgd in een stelsel van verplichte certificatie, voorgeschreven procedures en het landelijk asbestvolgsysteem LAVS. Met de wet WAHS (Wet Aanscherping Handhaving en Sanctiebeleid) zet de overheid zwaar in op naleving en publiceert alle overtredingen met naam en toenaam.

Asbestos2015 in het kort:
Datum: woensdag 15 en donderdag 16 april 2015
Openingstijden:
- Woensdag 10.00 tot 21.00 uur
- Donderdag 10.00 tot 18.00 uur
Locatie: Beurs- en Evenementencentrum Ahoy, Rotterdam
Organisatie: Exhibitions Rotterdam International
Beursoppervlak: 6000 m2
Exposanten: 70
Toegang: Kosteloos voor professionals
Informatie: Asbestos 2015
Volgende editie: Asbestos2016 op 6 en 7 april 2016

 


 

Nieuws

Informatieplicht energiebesparing 1 juli a.s.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verplicht ondernemers om gemeente of omgevingsdienst te informeren over de ene..
 

Sloopschakel ondersteunt asbestsanering stallen

Op de nieuwe website www.sloopschakel.nl vinden eigenaren van lege of vrijkomende stallen in Brabant informatie over wat er komt kij..
 

Kingspan biedt op isolatie- en schuimdivisies Recticel

Bouwmaterialenconcern Kingspan heeft een bod van 700 miljoen euro uitgebracht op de divisies isolatie en flexibel schuim van de Belg..
 

Beeldimpressie Maintenance Next 2019

De contacten zijn gelegd, de offertemap aangedikt en de stands weer afgebroken en in de opslag gezet voor de volgende keer. Wie nog ..
 

VIB tevreden over Maintenance Next 2019

 "Opvallend veel aanloop en veel interesse voor kwalitatief goede technische isolatie, we zijn tevreden" aldus een ve..
 

Ondernemersnieuwsbrief Europese Verkiezingen

Op 23 mei 2019 gaat Nederland weer stemmen, nu voor de Europese verkiezingen. In een reeks speciale verkiezingsnieuwsbrieven ‘..
 

De Koning vertrekt bij NCTI

Algemeen directeur Paul de Koning is per direct niet langer actief voor het Nederlands Centrum voor Technische Isolatie NCTI. Dit he..
 

Hans Koole bezoekt Combi Isolatie Maarssen

In dialoog met achterban bezocht de voorzitter van de VIB Hans Koole recentelijk Combi Isolatie te Maarssen. Het werd een leuk en in..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Training nieuwe norm VCA

Op donderdag 13 juni 2019 vindt van 09.00 uur tot 12.00 uur bij Van der Valk in Nieuwerkerk ad IJssel voor in het kader van de Works..
 

Groningen verwarmt met waterstof

Groningen heeft een nieuwe verwarmingsinstallatie in gebruik die 30% waterstof bijmengt met aardgas. Deze is 18 maart 2019 officieel..
 

10e Landelijke Asbest Praktijkdag

De turbulente asbestpraktijk en de weg naar risicogestuurd werken staat centraal op 16 mei 2019 tijdens de tiende editie van de Land..
 

Richtlijn Steigers officieel van kracht

De nieuwe Richtlijn Steigers is opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Dat betekent dat de richtlijn, die al te vinden was ..
 

Subsidies CO2-reductie industrie open

Sinds 21 februari 2019 zijn de Demonstratieregeling energie-innovatie industrie - DEI+ en Topsector Energiestudies Industrie open. Z..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..