“Leidingisolatie utiliteit verbeteren”

Er moet een verplichte norm komen voor verbeterde leidingisolatie in de utiliteit. Dit adviseert onafhankelijk onderzoeksbureau CE Delft in een onderzoek naar potentiële energiebesparing door hoogwaardige utiliteitsisolatie.
In opdracht van isolatieproducent Kingspan Tarec heeft CE Delft de potentiële energiebesparing onderzocht van verbeterde leidingsisolatie in de utiliteit. In tegenstelling tot Frankrijk, Duitsland en België schenkt de Nederlandse wet- en regelgeving weinig tot geen aandacht aan de thermische prestatie van leidingisolatie in de utiliteit. Betere isolatie van leidingen bespaart in de utiliteitssector een substantiële hoeveelheid energie, met terugverdientijden ruim binnen vijf jaar. De praktijk is dat leidingen in Nederland doorgaans laagwaardig worden geïsoleerd, in vergelijking tot omliggende landen die wel eisen hebben opgenomen in de bouwregelgeving.

Als leidingisolatie in Nederland op een vergelijkbaar niveau zou plaatsvinden als in Frankrijk kan alleen al voor nieuwbouw ca. 90 TJ primaire energie per jaar besparing worden gerealiseerd. Dit komt overeen met de CO2-emissie van zo’n 4.000 nieuwbouwwoningen met EPC 0,4. Dit volgt uit een onderzoek dat CE Delft heeft uitgevoerd voor Kingspan Tarec. Het rapport is te downloaden op de site van CE Delft.

In twee cases is onderzocht hoeveel energie kan worden bespaard met hoogwaardiger leidingisolatie. De eerste case is een nieuw te bouwen ziekenhuis, de tweede een recent gerealiseerde basisschool. Uit de cases volgt substantiële energiebesparingen bij toepassing van hoogwaardiger leidingisolatie. Op de energieverliezen van gekoelde leidingen kan vijftig procentworden bespaard, en zestien procent voor de verwarmde leidingen. In werkelijkheid liggen de waarden volgens de onderzoekers waarschijnlijk nog hoger, omdat in de berekening enkele conservatieve aannames zijn gehanteerd. Zo zijn besparingen bij warm tapwaterleidingen niet meegenomen.
De besparingen zijn evenredig met de gebruikstijd van gebouwen. B besparingen treden vooral op als een gebouw volcontinu wordt gebruikt, zoals in de zorgsector. In de zoektocht naar goedkope maatregelen om in Nederland meer energiebesparing in gebouwen te realiseren, is het dan ook zaak om deze mogelijke maatregel in ogenschouw te nemen, adviseert CD Delft.

De aanbevelingen van CE Delft:
- Gelet op de substantiële potentiëlen voor energiebesparing, en de relatief lage kosten verdient het aanbeveling om in de Nederlandse regelgeving een norm op te nemen die borgt dat een hoge kwaliteit van leidingisolatie wordt toegepast.
- Daarbij ligt het voor de hand aan te sluiten bij NEN EN 12828. Een mogelijkheid is om in het Bouwbesluit een bepaald niveau van leidingisolatie voor te schrijven. Een andere optie is hoogwaardige leidingisolatie te waarderen in de EPG-systematiek (Energieprestatie voor Gebouwen).
- Het verdient aanbeveling om met spelers in de markt (opdrachtgevers, bouwkundig adviesbureaus, bouw- en installatiebedrijven, gemeenten), een communicatietraject te starten over mogelijkheden tot hoogwaardige isolatie van leidingen . Thema’s: kosten/baten op het vlak van energie en economie.

 

Nieuws

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..
 

CUI op komende Maintenance Next

Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk voor smart mainte..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019

Veilig en gezond werken op de werkvloer vraagt, behalve om alertheid, om actuele kennis van de risico’s, de regelgeving en de ..
 

IEX verhuist naar Nürenberg

De 2020-editie van IEX - Insulation Expo Europe verhuist van Keulen naar Nürenberg en wordt samen gehouden met de beurs FeuerTr..
 

Daniël Post nieuwe CEO Bilfinger

Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland. Hij volgt de h..
 

Jonge denkers helpen Vopak

Studenten van de Hogeschool Rotterdam helpen Vopak bij het plannen van het onderhoud van olieopslagtanks.
 

Verbreding SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.
 

Normontwerp brandveiligheid rookgasafvoer

NEN heeft een normontwerp gepubliceerd voor de bepalingsmethode waarmee de brandveiligheid van rookgasafvoersystemen (schoorstenen) ..
 

Energieakkoord? Isoleren!

VIB-voorzitter Hans Koole belichtte tijdens de 7 maart gehouden drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling bij de SER in..
 

Film van de maand

VIB Workshops

FESI 2020

Isolatie Magazine

Bedrijf in beeld