“Leidingisolatie utiliteit verbeteren”

Er moet een verplichte norm komen voor verbeterde leidingisolatie in de utiliteit. Dit adviseert onafhankelijk onderzoeksbureau CE Delft in een onderzoek naar potentiële energiebesparing door hoogwaardige utiliteitsisolatie.
In opdracht van isolatieproducent Kingspan Tarec heeft CE Delft de potentiële energiebesparing onderzocht van verbeterde leidingsisolatie in de utiliteit. In tegenstelling tot Frankrijk, Duitsland en België schenkt de Nederlandse wet- en regelgeving weinig tot geen aandacht aan de thermische prestatie van leidingisolatie in de utiliteit. Betere isolatie van leidingen bespaart in de utiliteitssector een substantiële hoeveelheid energie, met terugverdientijden ruim binnen vijf jaar. De praktijk is dat leidingen in Nederland doorgaans laagwaardig worden geïsoleerd, in vergelijking tot omliggende landen die wel eisen hebben opgenomen in de bouwregelgeving.

Als leidingisolatie in Nederland op een vergelijkbaar niveau zou plaatsvinden als in Frankrijk kan alleen al voor nieuwbouw ca. 90 TJ primaire energie per jaar besparing worden gerealiseerd. Dit komt overeen met de CO2-emissie van zo’n 4.000 nieuwbouwwoningen met EPC 0,4. Dit volgt uit een onderzoek dat CE Delft heeft uitgevoerd voor Kingspan Tarec. Het rapport is te downloaden op de site van CE Delft.

In twee cases is onderzocht hoeveel energie kan worden bespaard met hoogwaardiger leidingisolatie. De eerste case is een nieuw te bouwen ziekenhuis, de tweede een recent gerealiseerde basisschool. Uit de cases volgt substantiële energiebesparingen bij toepassing van hoogwaardiger leidingisolatie. Op de energieverliezen van gekoelde leidingen kan vijftig procentworden bespaard, en zestien procent voor de verwarmde leidingen. In werkelijkheid liggen de waarden volgens de onderzoekers waarschijnlijk nog hoger, omdat in de berekening enkele conservatieve aannames zijn gehanteerd. Zo zijn besparingen bij warm tapwaterleidingen niet meegenomen.
De besparingen zijn evenredig met de gebruikstijd van gebouwen. B besparingen treden vooral op als een gebouw volcontinu wordt gebruikt, zoals in de zorgsector. In de zoektocht naar goedkope maatregelen om in Nederland meer energiebesparing in gebouwen te realiseren, is het dan ook zaak om deze mogelijke maatregel in ogenschouw te nemen, adviseert CD Delft.

De aanbevelingen van CE Delft:
- Gelet op de substantiële potentiëlen voor energiebesparing, en de relatief lage kosten verdient het aanbeveling om in de Nederlandse regelgeving een norm op te nemen die borgt dat een hoge kwaliteit van leidingisolatie wordt toegepast.
- Daarbij ligt het voor de hand aan te sluiten bij NEN EN 12828. Een mogelijkheid is om in het Bouwbesluit een bepaald niveau van leidingisolatie voor te schrijven. Een andere optie is hoogwaardige leidingisolatie te waarderen in de EPG-systematiek (Energieprestatie voor Gebouwen).
- Het verdient aanbeveling om met spelers in de markt (opdrachtgevers, bouwkundig adviesbureaus, bouw- en installatiebedrijven, gemeenten), een communicatietraject te starten over mogelijkheden tot hoogwaardige isolatie van leidingen . Thema’s: kosten/baten op het vlak van energie en economie.

 

Nieuws

Gratis bezoekersregistratie Industrial Heat & Power geopend

De gratis bezoekersregistratie van de vakbeurs Industrial Heat & Power is open. Het B2B-evenement voor professionals actief in d..
 

Klimaatakkoord mist industriŽle isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

Nijpend tekort technici houdt stand

Het tekort aan technici wordt volgens de technisch sector met name veroorzaakt door de slechte aansluiting van het onderwijs op het ..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Industrial Heat & Power, sector toont besparingspotentie isolatie

VIB, de branchevereniging voor ondernemers in het technisch isolatiebedrijf geeft met haar aanwezigheid op Industrial Heat & Pow..
 

Energielabel-C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland groter dan 100 m² minimaal voldoen aan energielabel-C. Kan de eigenaar dit..
 

Europese bijdrage slimme CO2-reductie Oost Nederland

Het Europese subsidieprogramma OP Oost stelt vanaf 16 mei 2019 17 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan “S..
 

Meer bedrijven in aanmerking voor subsidie CO2-besparing

Meer bedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar gebruik maken van subsidie voor CO2-besparende technieken. Door een vernieuwing van de ..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..