“Leidingisolatie utiliteit verbeteren”

Er moet een verplichte norm komen voor verbeterde leidingisolatie in de utiliteit. Dit adviseert onafhankelijk onderzoeksbureau CE Delft in een onderzoek naar potentiële energiebesparing door hoogwaardige utiliteitsisolatie.
In opdracht van isolatieproducent Kingspan Tarec heeft CE Delft de potentiële energiebesparing onderzocht van verbeterde leidingsisolatie in de utiliteit. In tegenstelling tot Frankrijk, Duitsland en België schenkt de Nederlandse wet- en regelgeving weinig tot geen aandacht aan de thermische prestatie van leidingisolatie in de utiliteit. Betere isolatie van leidingen bespaart in de utiliteitssector een substantiële hoeveelheid energie, met terugverdientijden ruim binnen vijf jaar. De praktijk is dat leidingen in Nederland doorgaans laagwaardig worden geïsoleerd, in vergelijking tot omliggende landen die wel eisen hebben opgenomen in de bouwregelgeving.

Als leidingisolatie in Nederland op een vergelijkbaar niveau zou plaatsvinden als in Frankrijk kan alleen al voor nieuwbouw ca. 90 TJ primaire energie per jaar besparing worden gerealiseerd. Dit komt overeen met de CO2-emissie van zo’n 4.000 nieuwbouwwoningen met EPC 0,4. Dit volgt uit een onderzoek dat CE Delft heeft uitgevoerd voor Kingspan Tarec. Het rapport is te downloaden op de site van CE Delft.

In twee cases is onderzocht hoeveel energie kan worden bespaard met hoogwaardiger leidingisolatie. De eerste case is een nieuw te bouwen ziekenhuis, de tweede een recent gerealiseerde basisschool. Uit de cases volgt substantiële energiebesparingen bij toepassing van hoogwaardiger leidingisolatie. Op de energieverliezen van gekoelde leidingen kan vijftig procentworden bespaard, en zestien procent voor de verwarmde leidingen. In werkelijkheid liggen de waarden volgens de onderzoekers waarschijnlijk nog hoger, omdat in de berekening enkele conservatieve aannames zijn gehanteerd. Zo zijn besparingen bij warm tapwaterleidingen niet meegenomen.
De besparingen zijn evenredig met de gebruikstijd van gebouwen. B besparingen treden vooral op als een gebouw volcontinu wordt gebruikt, zoals in de zorgsector. In de zoektocht naar goedkope maatregelen om in Nederland meer energiebesparing in gebouwen te realiseren, is het dan ook zaak om deze mogelijke maatregel in ogenschouw te nemen, adviseert CD Delft.

De aanbevelingen van CE Delft:
- Gelet op de substantiële potentiëlen voor energiebesparing, en de relatief lage kosten verdient het aanbeveling om in de Nederlandse regelgeving een norm op te nemen die borgt dat een hoge kwaliteit van leidingisolatie wordt toegepast.
- Daarbij ligt het voor de hand aan te sluiten bij NEN EN 12828. Een mogelijkheid is om in het Bouwbesluit een bepaald niveau van leidingisolatie voor te schrijven. Een andere optie is hoogwaardige leidingisolatie te waarderen in de EPG-systematiek (Energieprestatie voor Gebouwen).
- Het verdient aanbeveling om met spelers in de markt (opdrachtgevers, bouwkundig adviesbureaus, bouw- en installatiebedrijven, gemeenten), een communicatietraject te starten over mogelijkheden tot hoogwaardige isolatie van leidingen . Thema’s: kosten/baten op het vlak van energie en economie.

 

Nieuws

Informatieplicht energiebesparing 1 juli a.s.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verplicht ondernemers om gemeente of omgevingsdienst te informeren over de ene..
 

Sloopschakel ondersteunt asbestsanering stallen

Op de nieuwe website www.sloopschakel.nl vinden eigenaren van lege of vrijkomende stallen in Brabant informatie over wat er komt kij..
 

Kingspan biedt op isolatie- en schuimdivisies Recticel

Bouwmaterialenconcern Kingspan heeft een bod van 700 miljoen euro uitgebracht op de divisies isolatie en flexibel schuim van de Belg..
 

Beeldimpressie Maintenance Next 2019

De contacten zijn gelegd, de offertemap aangedikt en de stands weer afgebroken en in de opslag gezet voor de volgende keer. Wie nog ..
 

VIB tevreden over Maintenance Next 2019

 "Opvallend veel aanloop en veel interesse voor kwalitatief goede technische isolatie, we zijn tevreden" aldus een ve..
 

Ondernemersnieuwsbrief Europese Verkiezingen

Op 23 mei 2019 gaat Nederland weer stemmen, nu voor de Europese verkiezingen. In een reeks speciale verkiezingsnieuwsbrieven ‘..
 

De Koning vertrekt bij NCTI

Algemeen directeur Paul de Koning is per direct niet langer actief voor het Nederlands Centrum voor Technische Isolatie NCTI. Dit he..
 

Hans Koole bezoekt Combi Isolatie Maarssen

In dialoog met achterban bezocht de voorzitter van de VIB Hans Koole recentelijk Combi Isolatie te Maarssen. Het werd een leuk en in..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Training nieuwe norm VCA

Op donderdag 13 juni 2019 vindt van 09.00 uur tot 12.00 uur bij Van der Valk in Nieuwerkerk ad IJssel voor in het kader van de Works..
 

Groningen verwarmt met waterstof

Groningen heeft een nieuwe verwarmingsinstallatie in gebruik die 30% waterstof bijmengt met aardgas. Deze is 18 maart 2019 officieel..
 

10e Landelijke Asbest Praktijkdag

De turbulente asbestpraktijk en de weg naar risicogestuurd werken staat centraal op 16 mei 2019 tijdens de tiende editie van de Land..
 

Richtlijn Steigers officieel van kracht

De nieuwe Richtlijn Steigers is opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Dat betekent dat de richtlijn, die al te vinden was ..
 

Subsidies CO2-reductie industrie open

Sinds 21 februari 2019 zijn de Demonstratieregeling energie-innovatie industrie - DEI+ en Topsector Energiestudies Industrie open. Z..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..