Top-10 industriële energiebesparing

Isolatie van appendages, tankdakisolatie en periodieke thermografische inspectie behoren tot de Top-10 energiebesparende opties voor de industrie.
In opdracht van Milieudienst Rijnmond DCMR heeft onderzoeksbureau CE Delft in 2014 mogelijkheden tot energiebesparing voor vergunningplichtige industriële ondernemingen geïnventariseerd. De complete informatie over het energetisch laaghangende isolatiefruit is kosteloos als pdf-document te downloaden bij DCMR. De milieudienst beschouwt de Top-10 voor industriële energie-efficiëntie als een handreiking aan bedrijven en toezichthouders. Bedrijven met een jaarlijks energiegebruik van meer dan 200.000 kWh of 75.000 m3 aardgasequivalenten zijn verplicht maatregelen uit te voeren met terugverdientijden korter dan vijf jaar. Als de maatregelen tot minimumnorm worden verheven, beloopt het besparingspotentieel volgens DCMR meer dan 40 PJ per jaar. Dit is te vergelijken met het energiegebruik van ca. 750.000 huishoudens en CO2-emissie van 1,2 miljoen auto’s. In het onderzoek heeft CE Delft gebruik gemaakt van openbaar toegankelijke bronnen en informatie van het Nederlands Centrum voor Technische Isolatie NCTI.

De belangrijkste maatregelen op het gebied van technische isolatie zijn:

- Isolatie van appendages. Besparing 85 tot 95 procent en een terugverdientijd korter dan een jaar bij een investering van € 100,- tot € 600,- per appendage;
- Tankdakisolatie. Energiebesparing 40 tot 70 procent, terugverdientijd één tot vier jaar voor slechts € 80,- tot € 120,- per vierkante meter.
- Periodieke thermografische isolatie-inspectie. Gemiddelde besparing 200.000 kubieke meter gas. Dit is binnen twee jaar terugverdiend. Voor € 6000,-. krijgt de opdrachtgever een dag inspectie on site, rapportage en verbetervoorstellen en na uitvoering daarvan ook die 200.000 m3 gas.

Een concrete indruk van deze en verwante industriële energiebsparingmogelijkheden is te vinden bij Marktplaats Energie-Efficiency van Rijnmond-industriekoepel Deltalinqs bij Plant One.

DCMR is voornemens de Top-10 vast te leggen in de provinciale standaardvoorschriften, met de bedoeling dat alle provincies het Zuidhollandse voorbeeld volgen. Bij nieuwe vergunningaanvragen of indiening van een energiebesparingsplan (EEP) verlangt DCMR van bedrijven dat in ieder geval deze 10 maatregelen onderdeel uitmaken van het EEP. Bedrijven zullen dan moeten beargumenteren waarom ze de maatregelen niet nemen.

 

 

Nieuws

Gratis bezoekersregistratie Industrial Heat & Power geopend

De gratis bezoekersregistratie van de vakbeurs Industrial Heat & Power is open. Het B2B-evenement voor professionals actief in d..
 

Klimaatakkoord mist industriŽle isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Industrial Heat & Power, sector toont besparingspotentie isolatie

VIB, de branchevereniging voor ondernemers in het technisch isolatiebedrijf geeft met haar aanwezigheid op Industrial Heat & Pow..
 

Energielabel-C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland groter dan 100 m² minimaal voldoen aan energielabel-C. Kan de eigenaar dit..
 

Europese bijdrage slimme CO2-reductie Oost Nederland

Het Europese subsidieprogramma OP Oost stelt vanaf 16 mei 2019 17 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan “S..
 

Meer bedrijven in aanmerking voor subsidie CO2-besparing

Meer bedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar gebruik maken van subsidie voor CO2-besparende technieken. Door een vernieuwing van de ..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..