Top-10 industriële energiebesparing

Isolatie van appendages, tankdakisolatie en periodieke thermografische inspectie behoren tot de Top-10 energiebesparende opties voor de industrie.
In opdracht van Milieudienst Rijnmond DCMR heeft onderzoeksbureau CE Delft in 2014 mogelijkheden tot energiebesparing voor vergunningplichtige industriële ondernemingen geïnventariseerd. De complete informatie over het energetisch laaghangende isolatiefruit is kosteloos als pdf-document te downloaden bij DCMR. De milieudienst beschouwt de Top-10 voor industriële energie-efficiëntie als een handreiking aan bedrijven en toezichthouders. Bedrijven met een jaarlijks energiegebruik van meer dan 200.000 kWh of 75.000 m3 aardgasequivalenten zijn verplicht maatregelen uit te voeren met terugverdientijden korter dan vijf jaar. Als de maatregelen tot minimumnorm worden verheven, beloopt het besparingspotentieel volgens DCMR meer dan 40 PJ per jaar. Dit is te vergelijken met het energiegebruik van ca. 750.000 huishoudens en CO2-emissie van 1,2 miljoen auto’s. In het onderzoek heeft CE Delft gebruik gemaakt van openbaar toegankelijke bronnen en informatie van het Nederlands Centrum voor Technische Isolatie NCTI.

De belangrijkste maatregelen op het gebied van technische isolatie zijn:

- Isolatie van appendages. Besparing 85 tot 95 procent en een terugverdientijd korter dan een jaar bij een investering van € 100,- tot € 600,- per appendage;
- Tankdakisolatie. Energiebesparing 40 tot 70 procent, terugverdientijd één tot vier jaar voor slechts € 80,- tot € 120,- per vierkante meter.
- Periodieke thermografische isolatie-inspectie. Gemiddelde besparing 200.000 kubieke meter gas. Dit is binnen twee jaar terugverdiend. Voor € 6000,-. krijgt de opdrachtgever een dag inspectie on site, rapportage en verbetervoorstellen en na uitvoering daarvan ook die 200.000 m3 gas.

Een concrete indruk van deze en verwante industriële energiebsparingmogelijkheden is te vinden bij Marktplaats Energie-Efficiency van Rijnmond-industriekoepel Deltalinqs bij Plant One.

DCMR is voornemens de Top-10 vast te leggen in de provinciale standaardvoorschriften, met de bedoeling dat alle provincies het Zuidhollandse voorbeeld volgen. Bij nieuwe vergunningaanvragen of indiening van een energiebesparingsplan (EEP) verlangt DCMR van bedrijven dat in ieder geval deze 10 maatregelen onderdeel uitmaken van het EEP. Bedrijven zullen dan moeten beargumenteren waarom ze de maatregelen niet nemen.

 

 

Nieuws

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..
 

CUI op komende Maintenance Next

Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk voor smart mainte..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019

Veilig en gezond werken op de werkvloer vraagt, behalve om alertheid, om actuele kennis van de risico’s, de regelgeving en de ..
 

IEX verhuist naar Nürenberg

De 2020-editie van IEX - Insulation Expo Europe verhuist van Keulen naar Nürenberg en wordt samen gehouden met de beurs FeuerTr..
 

Daniël Post nieuwe CEO Bilfinger

Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland. Hij volgt de h..
 

Jonge denkers helpen Vopak

Studenten van de Hogeschool Rotterdam helpen Vopak bij het plannen van het onderhoud van olieopslagtanks.
 

Verbreding SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.
 

Normontwerp brandveiligheid rookgasafvoer

NEN heeft een normontwerp gepubliceerd voor de bepalingsmethode waarmee de brandveiligheid van rookgasafvoersystemen (schoorstenen) ..
 

Energieakkoord? Isoleren!

VIB-voorzitter Hans Koole belichtte tijdens de 7 maart gehouden drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling bij de SER in..
 

Film van de maand

VIB Workshops

FESI 2020

Isolatie Magazine

Bedrijf in beeld