Hans Koole voorzitter VIB

Hans Koole is unaniem gekozen tot voorzitter van de VIB. Tijdens de bijzondere algemene ledenvergadering van 28 november 2014 in Nieuwegein heeft hij de voorzittershamer in ontvangst genomen uit handen van Leo Veldhuis.
Voorafgaand aan de overdracht van het voorzitterschap keurde de vergadering de statutenwijziging goed, waarmee de weg vrij is gemaakt voor een professionele onafhankelijke voorzitter. Aansluitend bekrachtigde de vergadering de verkiezing van Hans Koole tot voorzitter. Op de voorgaande ledenvergadering, op 4 november 2014 in Rotterdam, hadden de VIB leden zijn kandidatuur al met algemene stemmen ondersteund.
Bij de aanvaarding van het voorzitterschap prees Hans Koole de passie waarmee zijn voorganger de ondernemersvereniging tientallen jaren heeft geleid. “Er ligt een stevig fundament onder de branche, waarop professioneel vak- en ondernemerschap is geborgd”, aldus de nieuwe voorzitter. “Ik hoop die passie voor de isolatiebranche in mijn voorzitterschap mee te nemen.”

Op de foto: VIB-voorzitter Hans Koole (l) neemt de voorzittershamer over van zijn voorganger Leo Veldhuis.

 

Nieuws

Gratis bezoekersregistratie Industrial Heat & Power geopend

De gratis bezoekersregistratie van de vakbeurs Industrial Heat & Power is open. Het B2B-evenement voor professionals actief in d..
 

Klimaatakkoord mist industriŽle isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

Nijpend tekort technici houdt stand

Het tekort aan technici wordt volgens de technisch sector met name veroorzaakt door de slechte aansluiting van het onderwijs op het ..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Industrial Heat & Power, sector toont besparingspotentie isolatie

VIB, de branchevereniging voor ondernemers in het technisch isolatiebedrijf geeft met haar aanwezigheid op Industrial Heat & Pow..
 

Energielabel-C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland groter dan 100 m² minimaal voldoen aan energielabel-C. Kan de eigenaar dit..
 

Europese bijdrage slimme CO2-reductie Oost Nederland

Het Europese subsidieprogramma OP Oost stelt vanaf 16 mei 2019 17 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan “S..
 

Meer bedrijven in aanmerking voor subsidie CO2-besparing

Meer bedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar gebruik maken van subsidie voor CO2-besparende technieken. Door een vernieuwing van de ..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..