Deltalinqs-sessie RDM Trainingsplant

Isolatiescholing en -opleiding binnen RDM Campus? Op donderdag 20 november 2014 belegt Rijnmond-industriekoepel Deltalinqs een sessie over de concrete invulling van de Rotterdamse RDM Campus als Maintenance College: een trainingsplant, gefocust op training en educatie in de onderhoudssector, mogelijk inclusief technische isolatie.
Het uitgestrekte RDM-complex ontwikkelt zich tot technisch educatie- en opleidingscentrum. Deltalinqs, de Rijmond-werkgeversvereniging die rond negentig procent van de industrie in het Rotterdamse achterland bundelt, werkt aan een sectorplan arbeidsmarkt ‘Mainport Rotterdam’. De ontwikkeling van RDM Campus tot centraal opleidings- en trainingscentrum maakt daar deel van uit. Gestreefd wordt naar brede participatie van lokale, regionale en landelijke overheden, bedrijfsleven, opleidingsinstellingen en brancheorganisaties.
Momenteel vinden op RDM Campus reeds opleidings- en trainingsactiviteiten plaats. Kenmerk is directe, letterlijke tastbare en daarmee enthousiasmerende aansluiting bij de praktijk: je kunt bijna de vingers branden aan een niet goed geïsoleerde leidingbocht. Mogelijk biedt de ontwikkeling van RDM Campus perspectief voor de isolatiesector, gezien de inspirerende omgeving, de technische infrastructuur en de directe aansluiting tussen opleiding en bedrijfsleven.
Deltalinqs nodigt geïnteresseerde bedrijven en organisaties uit de maintenance-industrie waaronder de isolatiesector uit voor de sessie op 20 november 2014. Uiteraard op RDM Campus, Heijplaatstraat 23 in Rotterdam. Aan de orde komen eisen en wensen ten aanzien van detaillering en inrichting en de wijze waarop instellingen, branches en het bedrijfsleven kunnen participeren. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Nederlands Centrum voor Technische Isolatie NCTI, Paul de Koning. 

Nieuws

Tandemactie NCTI en Isenspro


Samen met Isenspro heeft NCTI de bezoekers van het laatste iTanks ontbijt op donderdag 21 februari 2019 geïnformeerd ov..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..
 

CUI op komende Maintenance Next

Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk voor smart mainte..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019

Veilig en gezond werken op de werkvloer vraagt, behalve om alertheid, om actuele kennis van de risico’s, de regelgeving en de ..
 

IEX verhuist naar Nürenberg

De 2020-editie van IEX - Insulation Expo Europe verhuist van Keulen naar Nürenberg en wordt samen gehouden met de beurs FeuerTr..
 

Daniël Post nieuwe CEO Bilfinger

Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland. Hij volgt de h..
 

Jonge denkers helpen Vopak

Studenten van de Hogeschool Rotterdam helpen Vopak bij het plannen van het onderhoud van olieopslagtanks.
 

Verbreding SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.
 

Energieakkoord? Isoleren!

VIB-voorzitter Hans Koole belichtte tijdens de 7 maart gehouden drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling bij de SER in..
 

Film van de maand

VIB Workshops

FESI 2020

Isolatie Magazine

Bedrijf in beeld