Deltalinqs-sessie RDM Trainingsplant

Isolatiescholing en -opleiding binnen RDM Campus? Op donderdag 20 november 2014 belegt Rijnmond-industriekoepel Deltalinqs een sessie over de concrete invulling van de Rotterdamse RDM Campus als Maintenance College: een trainingsplant, gefocust op training en educatie in de onderhoudssector, mogelijk inclusief technische isolatie.
Het uitgestrekte RDM-complex ontwikkelt zich tot technisch educatie- en opleidingscentrum. Deltalinqs, de Rijmond-werkgeversvereniging die rond negentig procent van de industrie in het Rotterdamse achterland bundelt, werkt aan een sectorplan arbeidsmarkt ‘Mainport Rotterdam’. De ontwikkeling van RDM Campus tot centraal opleidings- en trainingscentrum maakt daar deel van uit. Gestreefd wordt naar brede participatie van lokale, regionale en landelijke overheden, bedrijfsleven, opleidingsinstellingen en brancheorganisaties.
Momenteel vinden op RDM Campus reeds opleidings- en trainingsactiviteiten plaats. Kenmerk is directe, letterlijke tastbare en daarmee enthousiasmerende aansluiting bij de praktijk: je kunt bijna de vingers branden aan een niet goed geïsoleerde leidingbocht. Mogelijk biedt de ontwikkeling van RDM Campus perspectief voor de isolatiesector, gezien de inspirerende omgeving, de technische infrastructuur en de directe aansluiting tussen opleiding en bedrijfsleven.
Deltalinqs nodigt geïnteresseerde bedrijven en organisaties uit de maintenance-industrie waaronder de isolatiesector uit voor de sessie op 20 november 2014. Uiteraard op RDM Campus, Heijplaatstraat 23 in Rotterdam. Aan de orde komen eisen en wensen ten aanzien van detaillering en inrichting en de wijze waarop instellingen, branches en het bedrijfsleven kunnen participeren. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Nederlands Centrum voor Technische Isolatie NCTI, Paul de Koning. 

Nieuws

Gratis bezoekersregistratie Industrial Heat & Power geopend

De gratis bezoekersregistratie van de vakbeurs Industrial Heat & Power is open. Het B2B-evenement voor professionals actief in d..
 

Klimaatakkoord mist industriŽle isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Industrial Heat & Power, sector toont besparingspotentie isolatie

VIB, de branchevereniging voor ondernemers in het technisch isolatiebedrijf geeft met haar aanwezigheid op Industrial Heat & Pow..
 

Energielabel-C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland groter dan 100 m² minimaal voldoen aan energielabel-C. Kan de eigenaar dit..
 

Europese bijdrage slimme CO2-reductie Oost Nederland

Het Europese subsidieprogramma OP Oost stelt vanaf 16 mei 2019 17 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan “S..
 

Meer bedrijven in aanmerking voor subsidie CO2-besparing

Meer bedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar gebruik maken van subsidie voor CO2-besparende technieken. Door een vernieuwing van de ..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..