Fraude-onderzoek Kolding-faillissement

Er wordt onderzoek ingesteld naar faillissementsfraude (paulianeus handelen) bij het faillissement van Kolding Isolatie te Groningen.
Dit blijkt uit het 4 september 2014 gepubliceerde faillissementsverslag van de curator. Kolding Isolatie is in juli 2014 failliet gegaan. Na een verlies van ruim € 160.000 over 2013 liep het verlies in de eerste helft van 2014 op tot meer dan negen ton. Enige tijd voor het faillissement is de naam Weewer Isolatie vervangen door Kolding. De failliet schrijft de ondergang toe aan teruglopende markt en zware concurrentie en zegt daardoor gedwongen te zijn tot zeer lage inschrijvingen.
De curator betrekt in zijn onderzoek zowel een omvangrijke dividenduitkering in 2013 als onttrekking van opdrachten aan de vennootschap ten gunste van een verwante onderneming. Bij Kolding was, volgens de curator, minder onderhanden werk dan er logischerwijs zou moeten zijn.
De curator spreekt in zijn verslag van substantiële vermogensonttrekking en onbehoorlijk bestuur. Daarbij wordt een verband gelegd met het faillissement in 2010 van Voets Isolatie te Enschede waarbij dezelfde ondernemer betrokken was en waarbij de curator onregelmatigheden heeft vastgesteld. De ondernemer erkent de onregelmatigheden niet. Deze kwestie loopt nog. De curator in dit faillissement heeft in juni 2014 een laatste termijn gesteld alvorens tot rechtsmaatregelen over te gaan.

 

 

Nieuws

Tandemactie NCTI en Isenspro


Samen met Isenspro heeft NCTI de bezoekers van het laatste iTanks ontbijt op donderdag 21 februari 2019 geïnformeerd ov..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..
 

CUI op komende Maintenance Next

Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk voor smart mainte..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019

Veilig en gezond werken op de werkvloer vraagt, behalve om alertheid, om actuele kennis van de risico’s, de regelgeving en de ..
 

IEX verhuist naar Nürenberg

De 2020-editie van IEX - Insulation Expo Europe verhuist van Keulen naar Nürenberg en wordt samen gehouden met de beurs FeuerTr..
 

Daniël Post nieuwe CEO Bilfinger

Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland. Hij volgt de h..
 

Jonge denkers helpen Vopak

Studenten van de Hogeschool Rotterdam helpen Vopak bij het plannen van het onderhoud van olieopslagtanks.
 

Verbreding SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.
 

Energieakkoord? Isoleren!

VIB-voorzitter Hans Koole belichtte tijdens de 7 maart gehouden drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling bij de SER in..
 

Film van de maand

VIB Workshops

FESI 2020

Isolatie Magazine

Bedrijf in beeld