Isolatie vangnet voor energieschaarste

Nu isoleren, om een acuut dreigend energietekort op te vangen. Dat is de rode draad in Belgische reacties op dreigende afschakeling van complete gemeentes van het elektriciteitsnet in de komende winter.
Electrabel-centrale Knippegroen te Gent, in 2010 in gebruik genomen (foto: Electrabel).Na uitval van drie Electrabel-kerncentrales komt België in de loop van de winter mogelijk elektrisch vermogen tekort. Dit kan in de piekuren ’s avonds oplopen tot 2000 MW. Zones van 500 MW, verdeeld over landelijk gespreide clusters van verdeelstations, worden in dat geval bij toerbeurt enige tijd afgekoppeld. Afhankelijk van het weer riskeert België 50 tot 115 uur effectieve tekorten gedurende de winter. Kritische verbruikers blijven buiten schot.
Zowel overheden als belangenorganisaties stimuleren isolatie als energiebespaarder. Het accent ligt op de woningbouw, maar duidelijk is dat met name industrie en utiliteit met isolatie een energetische en economisch vermogen kunnen besparen met effectieve isolatie.
Daarnaast kunnen averechtse neveneffecten niet worden uitgesloten. Vooral ondernemingen hebben veel belangstelling voor noodaggregaten.
In Vlaanderen treedt per 1 januari 2015 de ‘Dakisolatienorm’ in werking. Strafpunten en onbewoonbaarverklaring dreigen de bewoner en eigenaar die het in 2020 nog niet voor elkaar heeft. De gemeente Kortenberg wacht dat niet af en geeft € 2,00 subsidie per vierkante meter isolatie. Het wachten is op maatregelen voor industrie en utiliteit. Het EiiF-rapport over het Europese industriële isolatiepotentieel haalt als praktijkvoorbeeld een Belgische raffinaderij aan. Optimale isolatie bespaart daar direct al 1,4 miljoen kWh per jaar. Weliswaar slechts 0,15 MW productievermogen, maar wel in zijn eentje goed voor de complete consumptie van 500 woningen.

De foto toont onder meer isolatgiewerk in de Electrabel-centrale Knippegroen te Gent, in 2010 in gebruik genomen (foto: Electrabel).

 

Nieuws

Tandemactie NCTI en Isenspro


Samen met Isenspro heeft NCTI de bezoekers van het laatste iTanks ontbijt op donderdag 21 februari 2019 geïnformeerd ov..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..
 

CUI op komende Maintenance Next

Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk voor smart mainte..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019

Veilig en gezond werken op de werkvloer vraagt, behalve om alertheid, om actuele kennis van de risico’s, de regelgeving en de ..
 

IEX verhuist naar Nürenberg

De 2020-editie van IEX - Insulation Expo Europe verhuist van Keulen naar Nürenberg en wordt samen gehouden met de beurs FeuerTr..
 

Daniël Post nieuwe CEO Bilfinger

Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland. Hij volgt de h..
 

Jonge denkers helpen Vopak

Studenten van de Hogeschool Rotterdam helpen Vopak bij het plannen van het onderhoud van olieopslagtanks.
 

Verbreding SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.
 

Energieakkoord? Isoleren!

VIB-voorzitter Hans Koole belichtte tijdens de 7 maart gehouden drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling bij de SER in..
 

Film van de maand

VIB Workshops

FESI 2020

Isolatie Magazine

Bedrijf in beeld