De rekening voorbij …

In de brochure ‘De rekening voorbij’ plaatst ingenieursvereniging KIVI de energie- en duurzaamheidsdiscussie in een breed kader. De gratis te downloaden publicatie stelt vast dat 85 procent van ons energiegebruik onzichtbaar is. Behalve voor ingenieurs natuurlijk, en dat inzicht geven ze boeiend prijs.
Kees de Groot, voorzitter van de stuurgroep energie van KIVI, presenteerde 13 februari 2014 het eerste exemplaar aangeboden aan Oda Kok, teamleider van de opleiding Climate & Management van de Haagse Hogeschool.
‘De rekening voorbij’ benadert het vraagstuk vanuit drie invalshoeken. Allereerst schetsen de auteurs de huidige energiebehoefte en de wijze waarop diverse energiedragers daarin voorzien.
Daarna schat men de energiebehoefte per 2050 in, als basis voor twee uiterste scenario’s: uitsluitend fossiele energie versus volledige energiedekking uit duurzame bronnen. Hoewel de werkelijkheid zich ongetwijfeld ergens tussen deze extremen zal bevinden, verscherpt deze benadering de uitdaging.
In het slotdeel gaat KIVI in op de systeemaanpassingen die nodig zijn om de uitdagingen de baas te worden. In het referentiescenario gaat men er van uit dat verbeterde isolatie en zuiniger apparatuur tot acht procent energiereductie leiden. “Een bescheiding inschatting over een periode van 35 jaar”, zegt KIVI zelf, omdat nu al ontwikkelingen zichtbaar zijn die duiden op grotere besparingen.
Zo is tussen 1990 en 2010 de warmtevraag van gebouwen al met dertig procent gedaald dankzij (super)HR-ketels en isolatie.
U kunt de brochure ‘De rekening voorbij’ kosteloos downloaden bij het Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI (‘Engineering Society’).

 

Nieuws

Gratis bezoekersregistratie Industrial Heat & Power geopend

De gratis bezoekersregistratie van de vakbeurs Industrial Heat & Power is open. Het B2B-evenement voor professionals actief in d..
 

Klimaatakkoord mist industriŽle isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

Nijpend tekort technici houdt stand

Het tekort aan technici wordt volgens de technisch sector met name veroorzaakt door de slechte aansluiting van het onderwijs op het ..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Industrial Heat & Power, sector toont besparingspotentie isolatie

VIB, de branchevereniging voor ondernemers in het technisch isolatiebedrijf geeft met haar aanwezigheid op Industrial Heat & Pow..
 

Energielabel-C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland groter dan 100 m² minimaal voldoen aan energielabel-C. Kan de eigenaar dit..
 

Europese bijdrage slimme CO2-reductie Oost Nederland

Het Europese subsidieprogramma OP Oost stelt vanaf 16 mei 2019 17 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan “S..
 

Meer bedrijven in aanmerking voor subsidie CO2-besparing

Meer bedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar gebruik maken van subsidie voor CO2-besparende technieken. Door een vernieuwing van de ..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..