De rekening voorbij …

In de brochure ‘De rekening voorbij’ plaatst ingenieursvereniging KIVI de energie- en duurzaamheidsdiscussie in een breed kader. De gratis te downloaden publicatie stelt vast dat 85 procent van ons energiegebruik onzichtbaar is. Behalve voor ingenieurs natuurlijk, en dat inzicht geven ze boeiend prijs.
Kees de Groot, voorzitter van de stuurgroep energie van KIVI, presenteerde 13 februari 2014 het eerste exemplaar aangeboden aan Oda Kok, teamleider van de opleiding Climate & Management van de Haagse Hogeschool.
‘De rekening voorbij’ benadert het vraagstuk vanuit drie invalshoeken. Allereerst schetsen de auteurs de huidige energiebehoefte en de wijze waarop diverse energiedragers daarin voorzien.
Daarna schat men de energiebehoefte per 2050 in, als basis voor twee uiterste scenario’s: uitsluitend fossiele energie versus volledige energiedekking uit duurzame bronnen. Hoewel de werkelijkheid zich ongetwijfeld ergens tussen deze extremen zal bevinden, verscherpt deze benadering de uitdaging.
In het slotdeel gaat KIVI in op de systeemaanpassingen die nodig zijn om de uitdagingen de baas te worden. In het referentiescenario gaat men er van uit dat verbeterde isolatie en zuiniger apparatuur tot acht procent energiereductie leiden. “Een bescheiding inschatting over een periode van 35 jaar”, zegt KIVI zelf, omdat nu al ontwikkelingen zichtbaar zijn die duiden op grotere besparingen.
Zo is tussen 1990 en 2010 de warmtevraag van gebouwen al met dertig procent gedaald dankzij (super)HR-ketels en isolatie.
U kunt de brochure ‘De rekening voorbij’ kosteloos downloaden bij het Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI (‘Engineering Society’).

 

Nieuws

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..
 

CUI op komende Maintenance Next

Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk voor smart mainte..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019

Veilig en gezond werken op de werkvloer vraagt, behalve om alertheid, om actuele kennis van de risico’s, de regelgeving en de ..
 

IEX verhuist naar Nürenberg

De 2020-editie van IEX - Insulation Expo Europe verhuist van Keulen naar Nürenberg en wordt samen gehouden met de beurs FeuerTr..
 

Daniël Post nieuwe CEO Bilfinger

Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland. Hij volgt de h..
 

Jonge denkers helpen Vopak

Studenten van de Hogeschool Rotterdam helpen Vopak bij het plannen van het onderhoud van olieopslagtanks.
 

Verbreding SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.
 

Normontwerp brandveiligheid rookgasafvoer

NEN heeft een normontwerp gepubliceerd voor de bepalingsmethode waarmee de brandveiligheid van rookgasafvoersystemen (schoorstenen) ..
 

Energieakkoord? Isoleren!

VIB-voorzitter Hans Koole belichtte tijdens de 7 maart gehouden drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling bij de SER in..
 

Film van de maand

VIB Workshops

FESI 2020

Isolatie Magazine

Bedrijf in beeld